۹ اردیبهشت ۱۳۸۳

موضوع: مرامنامه – معرفی کتاب پیشگویی های آسمانی دبیر: بهنوش جلسه گفتگو گروه نیک اندیشان روز چهارشنبه با حضور سینا, …

۲ اردیبهشت ۱۳۸۳

موضوع: مرامنامه – غیبت دبیر: بردیا این جلسه با حضور آقایان و خانمها پویا-ایمان-شفق-بردیا-بهنوش-سینا و شکیبا با دبیری بردیا شروع …