نشست های هفتگی: آشنایی با نیچه – روح و مرگ و هستی- ۸ مهر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست   ۸ مهر ۱۳۸۳ آشنایی با نیچه – روح و مرگ و هستی الهام …

نشست های هفتگی: روح و درک ما از آن – ۱ مهر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱ مهر ۱۳۸۳ روح و درک ما از آن یاشار  به نام اوچهارشنبه ۱ …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب اسطوره و معنا- ۲۵ شهریور ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۵شهریور۱۳۸۳ معرفی کتاب اسطوره و معنا -بحث در مورد مرگ و هستی و نیستی …

نشست های هفتگی: چگونگی جذب و مسئولیت پذیری افراد – ۱۸ شهریور ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست  ۱۸ شهریور ۱۳۸۳ مرامنامه و چگونگی جذب افراد و مسئولیت پذیری افراد سینا درود …

نشست های هفتگی: اساسنامه- ثبت گروه – ۱۱شهریور ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۱شهریور۱۳۸۳ اساسنامه – ثبت گروه ایمان این جلسه با حضور سینا، مریم، مرضیه، محمد …

نشست های هفتگی: اساسنامه – فیلم ماتریکس – ۴ شهریور ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۴شهریور۱۳۸۳ اساسنامه – فیلم ماتریکس – تصمیماتی درمورد سایت دریا جلسه روز چهارشنبه گروه …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب تاریخ ایران – بحث آزاد – ۲۸ مرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۸مرداد۱۳۸۳ معرفی کتاب تاریخ ایران . مرامنامه . بحث آزاد در مورد آگاهی سینا درود …

نشست های هفتگی: مرام نامه – معرفی ماهنامه آناهید – ۲۱ مرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۱ مرداد ۱۳۸۳ مرامنامه – معرفی ماهنامه آناهید رحمان  جلسه چهارشنبه ۲۱ مرداد ۸۳ …

نشست های هفتگی: صندوق – مرامنامه – ۱۴ مرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۴مرداد۱۳۸۳ صندوق – مرامنامه سینا    جلسه این هفته با حضور سینا – بردیا …

نشست های هفتگی: صندوق، آرم و فرم های گروه

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۷مرداد۱۳۸۳ صندوق – فرم های عضویت – آرم گروه – بحث آزاد(حجاب) پویا درود …