نشست های هفتگی: درباره کتاب هفت عادت مردمان موثر – ۲۶ تیر ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۶ تیر ۱۳۸۶ گفت و شنود درباره کتاب هفت عادت مردمان موثر ساسان شست …

نشست های هفتگی: ارتقا خود -کتاب می‌توان زیبا دید،زیبا زیست-۱۹ تیر ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۹ تیر ۱۳۸۶ ارتقاء خود-کتاب “می توان زیبا دید ، زیبا زیست” حمید جلسه …

نشست های هفتگی: موضوع اتحاد – کتاب این گونه می توانید – ۱۲ تیر ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۲ تیر ۱۳۸۶ موضوع گفت و شنود : اتحاد + معرفی کتاب :این گونه …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون مشکلات فردی – ۵ تیر ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۵ تیر ۱۳۸۶ مشکلات فردی اعظم به نام زیبا طبق روال نشست های سه …

نشست های هفتگی: هنر – موسیقی ایرانی – ۲۹ خرداد ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۹ خرداد ۱۳۸۶ هنر حمید آخرین نشست گروه نیک اندیشان در خرداد ماه با …

نشست های هفتگی:کتاب ۷ عادت مردمان موثر – ارتقاء شخصی- ۲۲ خرداد ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ معرفی کتاب ۷ عادت مردمان موثر – ارتقا شخصی آرزو «به …

نشست های هفتگی: بحث درباره تقدیر و سرنوشت – ۸ خرداد ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸ خرداد ۱۳۸۶ تقدیر و سرنوشت هدا ساعت۱۷:۱۵روزسه شنبه۸خرداد۸۶،نشست این هفته گروه نیک اندیشان …

نشست های هفتگی: بحث در مورد حس های فردی – ۱ خرداد ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ بحث در مورد حس های فردی و بیان مشکلات شخصی آرین همراهان : …

نشست های هفتگی:درباره کتاب «هفت عادت مردمان موثر»- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ گفتگو درباره کتاب «هفت عادت مردمان موثر» سینا عصر روز ۲۵ …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون ارتقاء خود – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸۶/۰۲/۱۸ ارتقاء خود فریبرز روز سه شنبه ساعت ۱۷:۲۰ نشست هفتگی گروه نیک اندیشان …