تقلید از نگاه شمس یا مولوی و چند کس دیگر

تقلید از نگاه شمس یا مولوی و چند کس دیگر

تقلید از چند نگاه ۱- شمس دشمن تقلید شمس «خودگرا» ست. متکی بر خویشتن ، استقلال خواهی ، و گریزان …

جهان دورویی و نفاق از نگاه شمس و مولوی

جهان دورویی و نفاق از نگاه شمس و مولوی

روی سخنِ شمس ، ابرمرد است ، انسان بزرگ است ، شیخ کامل است ، کسی است که مسئول رهبری …

دو جنس مکمل یا متضاد

دو جنس مکمل یا متضاد

مکمل : تمام کننده، کامل کننده ، جمله مکمل جمله ای است که معمولاً به واسطه یکی از حروف ربط …

فرق بهلول دانا ونادان

فرق بهلول دانا ونادان

بهلول در زمان خودش نادان خوانده می شد و همه او را فردی ساده لوح و احمق می دانستند و …

یک شعر و برگی از تاریخ و نقدی بر آن

یک شعر و برگی از تاریخ و نقدی بر آن

آویخته از درخت های معبد بابل سرانجام به هیات چندین هزار سالگی ام فرود خواهم آمد وارونه از برج های …

شمس ، انسانی با ابعادی فراوان

شمس ، انسانی با ابعادی فراوان

شمس ، همزمان که بر تارک ابر-مردی تکیه زده است ، همچنان با ژرفای اجتماع ، با رانده شدگان ، …

«شمس» آواره ای در جستجوی «خودش»

«شمس» آواره ای در جستجوی «خودش»

شمس برای جستجوی خویش ، رنج سفرهای درازی را بر خود هموار می سازد. و در این سفرها ، به …

شهر پشت دریاهای سهراب و دیدگاه من

شهر پشت دریاها سهراب و دیدگاه من

قایقی خواهم ساخت ، خواهم انداخت به آب. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچکسی نیست …