بد اندیشی ای که انسان را به اشتباه می اندازد...

بد اندیشی ای که انسان را به اشتباه می اندازد…

بد اندیشی ای که انسان را به اشتباه می اندازد… در فولکور آلمان قصه ای هست که می گوید: مردی …

آن خانه را چه گونه پی خواهند افکند؟

آن خانه را چه گونه پی خواهند افکند؟

بنا – آن خانه را چه گونه پی خواهند افکند؟ درهایش را چه کسی بر جای خواهد نشاند؟ نه مگر …

زندگی نوشته شده در روز : دوشنبه سوم مهر 1385

زندگی نوشته شده در روز : دوشنبه سوم مهر ۱۳۸۵

شاید بگویید :خوب زندگی من دقیقا مطابق با توقع هایم نیست. اگر در همین زمان زندگی از شما بپرسد:تو برای …

اعتصاب سکسی در کلمبیا بر علیه جنگ و خشونت

اعتصاب سکسی در کلمبیا بر علیه جنگ و خشونت

خانمهای کلمبیا مردان را از سکس محروم می کنند زنان جوان در یکی از خشن ترین شهرهای کلمبیا مردان خود …

زندگی مدرن ، کودکی را از بین برده است

زندگی مدرن ، کودکی را از بین برده است

“زندگی مدرن ، کودکی را از بین برده است” بیش از صد روانشناس، آموزگار ونویسنده مطالب مربوط به کودکان در …

یک با یک برابر نیست!

یک با یک برابر نیست!

معلم پای تخته داد می زد، صورتش از خشم گلگون و دستانش زیر پوششی از گرد پنهان بود. به خطی …

مادمازل جان،....

مادمازل جان،….

مادمازل جان، برای‌ـت که گفته بودم، همیشه جایی برای دلتنگ شدن هست. همیشه چیزی برای رفتن به جایی برای دلتنگ …

تنها از یک چیز می ترسم

تنها از یک چیز می ترسم

توی یه موزه ی معروف که با سنگ های مرمر کف پوش شده بود, مجسمه بسیار زیبای مرمرینی به نمایش …