Motivation

انگیزه برای تغییر

درود بر شما همراهان   دوستمون نوشته: > اگر تو مسیر تغییر آدم دلسرد یا بی انگیزه بشود چه جوری برگرده …

enjoy

لذت بردن

درود بر شما همراهان عزیز   دوست ناشناس ما در مورد لذت هم پرسیده بود… >به نظر شما لذت بردن …

dream

رویای خود را دنبال کنیم

  درود بر همراهان عزیز:     یک کتابی هست به نام پیشگویی آسمانی که عرفانی هست تا روانشناسی   …

pesimism

خوش بینی در این گیر و دار

پرسش: سلام یکم در مورد اینکه چطور میشه خوش بین بود در این گیر و دار زندگی صحبت کنید پاسخ: …

pesimism

خوش بینی و بدبینی

درود بر شما همراهان عزیز   امشب کمی راجع به خوش بینی و بدبینی بنویسم کسانی که خوش بین هستند …

خواب sleeping

خواب

  درود بر همراهان عزیز می خوام راجع به خواب و خواب دیدن بنویسم   خواب فرایندیه که به بدن …

listening

گوش دادن فعال

  درود بر شما همراهان عزیز   نوشته قبل در خصوص رشد و تغییر از طریق تحلیل رفتار متقابل در …

metacognition

ِاسناد

درود بر شما همراهان   دوست ناشناسمون پرسیدند: >وقتی درگیر تصورات غلط ذهنی باشیم باید چیکار کنیم من پرسیدم: >منظورتان …