دانایی

دانایی

جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر این نادان نبودی کار …

دموکراسی شعری از احمد شاملو

دموکراسی شعری از احمد شاملو

دموکراسی با ترس یا با ریش گرو گذاشتن دموکراسی دس نمیاد نه امروز نه امسال نه هیچ وختِ خدا. منم …

صد و هشتاد شب

صد و هشتاد شب

صد و هشتاد شب توی چشم‌هایم نگاه کردی و صد و هشتاد بار گفتی که جای سالکِ روی صورتم برایت …

مرد دانا

مرد دانا

او گفت که نتیجه مبارزه به هیچ وسیله ای قابل دیدن نیست چون مرد دانا شدن یک کار تدریجی است. …

هویت انسانی

هویت انسانی

در بی نهایت جرم و انرژی عمق و انبساط جایی برایم بگذار. به هزار زبان به تمامی زبانها با من …

don't wake me up on holidays

don’t wake me up on holidays

تو می‌میری و من یه جوری زل می‌زنم به قبرت، انگار که صد ساله ندیدمت. یادمه صد سال پیش‌م لب‌خندات …

نفوذ حکمت و عرفان ایرانی در غرب

نفوذ حکمت و عرفان ایرانی در غرب

در موضوع تأثیر و نفوذ اندیشه ها و نگره های ایرانی اولا بر فکر و نظر و حکمت یونانی ، …

بررسی شعر اخوان از آغاز تا انجام ( قسمت پایانی)

بررسی شعر اخوان از آغاز تا انجام ( قسمت پایانی)

در حیاط کوچک پاییز در زندان : این مجموعه اولین بار در سال ۱۳۵۵ چاپ و منتشر شد . این …