و اما مذهب ...

و اما مذهب …

عیسی گفت : ” عشق بورزید…” گرد او آمدند و سخنانش را زیبا یافتند… با خود اندیشیدند  بهتر است به …

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر)-ماده 3

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر)-ماده ۳

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر) ماده ۳ هر کس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت …

حکومت از نگاه شارل دو منتسکیو

حکومت از نگاه شارل دو منتسکیو

حکومت از نگاه شارل دو منتسکیو[۱] نهایت سعادت من این است که کاری بکنم که فرمان دهندگان بر وظیفه ی …

سخنی بر "گوش دادن" و "شنیدن" و تفاوت آنها و گفتاری بر سه پیام آموزشی نیک زرتشت

سخنی بر “گوش دادن” و “شنیدن” و تفاوت آنها و گفتاری بر سه پیام آموزشی نیک زرتشت

سخنی بر«گوش دادن» و«شنیدن» و تفاوت آنها و گفتاری بر سه پیام آموزشی نیک زرتشت بخش نخست این یادداشت و گفته …

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر)-ماده 2

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر)-ماده ۲

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر ماده ۲ هر کس، بی هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، …

اندرزهاى زرتشتى و گفتارى کوتاه درباره ى شنیدار نیک

اندرزهاى زرتشتى و گفتارى کوتاه درباره ى شنیدار نیک

اندرزهای زرتشتى ۱- پندار نیک آن است که مرد پرهیزگار, بیندیشد و آن را از همه چیزبرتر شمارد. ۲- گفتار …

آگاهش جهانی حقوق بشر - ماده 1

آگاهش جهانی حقوق بشر – ماده ۱

آگاهش جهانی حقوق بشر (در هوای حقوق بشر) ماده ۱ ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در …

شتاب ، توقف و واپس رفتن" از مجله فرهنگی هنری " بخارا "

شتاب ، توقف و واپس رفتن” از مجله فرهنگی هنری ” بخارا “

شتاب ، توقف و واپس رفتن زندگى ما ایرانى‏ها رشته ‏اى ناگسستنى از شتاب ، توقف و واپس رفتن است. …