woman

ارتباط دو جنس

      ۱- دو جنس مخالف و حتا متضاد ، نیازهای متفاوتی دارند. لازم است که ارتباط آنها در چارچوب …

Girl-Boy

برابری در آشنایی دختر و پسر

برای آشنایی و دوستی چه شیوه ای پیشنهاد می کنید تا بتوانیم برابری را لمس کنیم؟ اگر دختر هستیم و …

Man-Woman girl-Boy

گونه های یکسان ، دنیاهای متفاوت

زنان و مردان با هم متفاوت اند . هیچ یک بر دیگری برتر نیست. تنها نقطه مشترک آنها تعلق به …

girl boy friendship

در ادامه آشنایی دختر و پسر

  بسیاری از دختر و پسرهای ایرانی برای آشنایی با هم همچنان به روش قدیمی عمل می کنند. هرچند که …

Boy Girl friend

دوستی و آشنایی

    می خواهم در خصوص یکی از اندیشه هایی که در جامعه ما برقرار هستند و در عملکرد ما …

دختر و پسر

دوستی دختر و پسر ( قسمت دوم: اروپا)

  در جوامع اروپایی اگر لباس های زنان در یک قرنٍ پیش و پِیشتر رو نگاه کنیم همانند لباس های …

Girl Boy Friendship

دوستی دختر و پسر

      از من خواستن که در مورد دوستی دختر و پسر بنویسم و این خواسته کاملاً کلی بوده و …

شاه خوبان

شاه خوبان_ اندر معنای عشق

 این متن قسمتی از بخش “اندر معنای عشق” از کتاب پزشک و روح نوشته دکتر ویکتور فرانکل می باشد. عنوان …