آشنایی با لایبنیتس - یکپارچگی و پراکندگی راستی و درستی

آشنایی با لایبنیتس – یکپارچگی و پراکندگی راستی و درستی

آشنایی با نگاه لایبنیتس به راستی و درستی(حقیقت) یکپارچگی و پراکندگی راستی و درستی گتفرید ویلهلم لایبنیتس آلمانی یکی از …

مذهب و سلوک

مذهب و سلوک

با قرض گرفتن از دیگران و از سنت ها آموختن ، دانش تو هیچگاه معرفت تو نخواهد شد. فقط تو …

دم را غنیمت شماریم

دم را غنیمت شماریم

دوستی داشتم به اسم علی . از بچه های شیرازی دانشگاه بود. برنامه نویس خیلی واردی بود. علی ۲ ترم …

اندیشه ای فرا انسانی از امانوئل کانت برای انسانها

اندیشه ای فرا انسانی از امانوئل کانت برای انسانها

« هیچ انسانی نباید برای غایاتِ انسانی دیگر وسیله قرار بگیرد. حتا اگر آن غایات، انسانی باشند! » «امانوئل کانت» …

زندان ذهن

زندان ذهن

مردم  چه ساده در زندان های ذهنی خود گرفتار می شوند. ذهن انسان با آرزوی دانستن ، فهمیدن و کنترل …

برگرفته ای از کتاب جنس ضعیف

برگرفته ای از کتاب جنس ضعیف

در هنگ کنگ، شهری که در آن داد وستد دختران از هر کجای دیگر آسیا بیشتر است، تعداد زیادی بدکاره …

پس گفتار کتاب انسان در جستجوی معنا

پس گفتار کتاب انسان در جستجوی معنا

ویکتور. ای. فرانکل در سال ۱۹۰۵ در شهر وین به دنیا آمد و در همان شهر به تحصیل علم همت …

انتقاد سازنده و درست (همزمان آفرین و سرزنش کردن)

انتقاد سازنده و درست (همزمان آفرین و سرزنش کردن)

نقد(کردن) : ۱- جدا کردن دینار و درهم سره از ناسره ۲- تمیز دادن خوب از بد ۳- آشکار کردن …