قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ به دبیری سینا . در باره پول و پس انداز به زبان انگلیسی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
The session was establish on 5:30.
Sina and Vadie spoke about the Money as subject.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :  پول و پس انداز Money
Money has been invented by human.
We save money to use in future.
We spend money for buying someting,going travel,paying for food.
There is a question for someone:”How can people save money when they do not need and others are poor?”
So some people think:” Rich people blame about poor people.
We have to work hard to have good salary and income. Some hardworkers have incomes from several jobs.
wage is the money that pay per week and salary is the money that pey in month.
pension is the money that pay for retired person.
We can barow some money that We will owe some one and we wil call dobter.
We can have loan frm bank too.
If we have enough money we can lend to our friend to solve his/her finance problem.
Managing Social economy is very important for people who live in that society.
people have to pay to rent a house and electrisity bill.

 

زمان پایان نشست :
The session was ovr at 7:30.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of the session

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 17 = 18