۱- گروه نیک اندیشان که از این پس در این مرامنامه گروه نامیده می شود ،در راستای عملی کردن و به سرانجام رساندن بازسازی فرهنگ  مسالمت آمیز و تشکیل نمونه ای از جامعه کوچک و ایده آل در درون خود ، تشکیل می شود.

۲- در این گروه ، وحدت و یگانگی انسان مد نظر بوده و تکامل هر فرد شرط تکامل همگان است.

 

۳- هيچ عقيده و مذهب و ايدئولوژي خاصي بر گروه حاكم نيست، گروه، كاملا مستقل است و به هيچ گروه و سازماني وابسته نيست و به هيچ عنوان سياسي نخواهد بود.

 

۴- حیطه کاری گروه شامل تمام مواردی می باشد که سبب پیشبرد اهداف گروه و اعتلای ذهني ، فرهنگی و یا جسمانی افراد شده و موجبات پیشرفت اندیشه افراد گروه را فراهم سازد، كه تمام موارد مشروح در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان های غیر دولتی را شامل است.