مطلبی از کتاب بومها و آدمها

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

دو نوشته از بردیا یکی داستان هدهد تیزبین برگفته از کتاب بومها و آدمها و دیگری متنی برگرفته  از کتاب هنر عشق ورزیدن. با نیک اندیشان همراه باشید.

داستان هد هد تیزبین و جغدهای کور انتخاب شده از کتاب بومها و آدمها


«وقتی هدهدی تیزبین در میان بومها می افتد و به ناچار شب را در بین جغدهایی که به کور بودن در روز مشهورند، سپری می کند، هنگام عزیمت در صبح روز بعد، با این خطاب بومها روبرو می شود که این چه بدعتی است که تو می آوری؟ چه عمل  ابلهانه ای! مگر در روز هم کسی حرکت می کند؟ روز که همه جا تاریک است و چشم، چشم را نمی بیند!! هدهد بی خبر از همه جا جواب می دهد: عجب حرفی می زنید، چطور روز تاریک است؟ همه حرکتها و کارها که در روز انجام می شود و نور خورشید در همه جا می تابد. از جغدها انکار که در روز کسی نمی بیند و از هدهد اصرار که همه چیز در روز دیده می شود. سرانجام بومها به طرف او هجوم می آورند که این مرغ که نمونه کوری است، دم از بینایی می زند! و با منقال و چنگال می افتند به جان او. بخصوص ضربه ها بر چشم فرود می آید. دشنام می دادند و می گفتند که ای روزبین! زیرا که “روزکوری” در نزد ایشان هنر بود. هدهد می بیند که دارد کور می شود و جانش نیز در خطر است؛ جز این چاره ای نمی بیند که چشمهایش را برهم بگذارد و بگوید: من نیز به درجه شما رسیدم و کور گشتم. آنگاه دست از او برمی دارند و او تا زنده است، چنین وانمود میهکند که نابیناست.»

============================================

 • نویسنده: شهاب سروردی (شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی)

 • برگرفته از کتاب بومها و آدمها

 • به نگارش : محمّد علی اسلامی ندوشن

  قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

  قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

 • از وبلاگ اروند

============================================

 آنکه هیچ می داند، آنکه هیچ نمی داند…

آنکه هیچ نمی داند، به چیزی عشق نمی ورزد.

آنکه از عهده هیچ کاری بر نمی آید، هیچ

نمی فهمد. آن که هیج نمی فهمد، بی ارزش است.

ولی آن که می فهمد؛ بی گمان عشق می ورزد،

مشاهده می کند، می بیند… هر چه بیشتر دانش آدمی

در چیزی ذاتی باشد، عشق بدان بزرگتر است…

هر که فکر می کند همه میوه ها در همان وقت می رسند که

توت فرنگی، از انگور هیچ نمی داند.

پارسلوس

============================================

 • برگرفته  از کتاب : هنر عشق ورزیدن

 • نویسنده : اریک فرم

 • برگرداننده به فارسی : پوری سلطانی

============================================

نوشته شده توسط بردیا

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + = 11