قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۳۳ شروع شد.
سینا- مرتضی- ودیعه حاضر بودند.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا – ودیعه
سینا خلاصه ای از یک کتاب را درباره انقلاب مردم در امریکا برایمان گفت که در ابتدا امریکا بخشی از انگلیس بوده و مردم به سبب برخی مشکلات تصمیم می گیرند که انقلاب کنند. شخصی به نام بنجامین فرانکلین که روزنامه نگار بوده، آغازگر این انقلاب محسوب می شود. مردم یک نفر (جورج واشنگتون) را فرمانده می کنند و مجموع ۱۳ ایالتشان پس از انقلاب تبدیل به ایالات متحده امریکا می شود.
ودیعه نیز یک حکایت کوتاه از مردی گفتم که سعی در نجات عقربی داشت و آن عقرب دست او را نیش می زد و مرد دوباره سعی می کرد و در جواب سرزنش گران می گفت: این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم.
مرتضی نیز این بیت را افزود که: نیش عقرب نه از بهر کین است اقتضای طبیعتش این است.

نکات قابل ذکر :
در ابتدا آشنایی همراه جدید با سایر همراهان را داشتیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : خلاقیت و ابتکار
– خصوصیات خلاقیت و ابتکار:
۱ – پاسخ یا مفهومی نو که احتمال وقوع آن کم باشد.
۲- باید گره ای را بگشاید.
۳- خلاقیت و ابتکار واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتکاری و رشد و عملی کردن آن است.
– رابطه خلاقیت و ابتکار و ضریب هوشی را بعضی قبول دارند و می گویند که خلاقیت با IQ رابطه دارد و در مقاله ای آمده است که ضریب هوشی متوسط برای داشتن خلاقیت کافی است.
– خلاقیت و ابتکار با آموزش رابطه دارد یعنی به نوعی اکتسابی است و مثلا با آموزش بازی های فکری به کودکان می توان آن را پرورش داد.
– رابطه خلاقیت و ابتکار با الهام (نوعی دریافت) را بعضی منکر و برخی دیگر معتقد بودند.
– درباره تجارب خلاقیت های خودمان گپ زدیم.
– احتیاج باعث خلاقیت می شود.
– برخی معتقدند: کسی که دانش (معلومات) و تجربه در زمینه کاری اش داشته باشد، می تواند فردی خلاق تر باشد.
– اجازه ریسک کردن و به نوعی خارج شدن از حاشیه احتیاط به خلاقیت کمک می کند و به همان اندازه نگرانی مخرب خواهد بود.
– خلاقیت و ابتکار می تواند گروهی هم باشد (ناشی از کار تیمی). در ادامه یاد اوری شد که ما از نظر ذهنی کار گروهی را یاد نگرفته ایم.
– پیچیدگی ذهن به خلاقیت کمک می کند. (منظور چیز هایی به غیر از معلومات گذشتگان است)
– دید خوب به خلاقیت کمک می کند.
– حالا چه کار کنیم که خلاق بشیم؟ جواب: نترسیم (شهامت داشته باشیم) – نگیم که نکنه این بشه، اون بشه – نایستیم و حرکت کنیم (یاداوری داستان چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد)
– نیمکره راست مغز روی خلاقیت موثر است.
– عوامل بازدارنه خلاقیت و ابتکار:
۱- تلاش های قبل از بلوغ برای حذف خیال بافی
۲- محدودیت های باز دارنده قوه کنجکاوی کودکان
۳- تکیه بیش از حد به نقش جنسیت چون تفکر خلاق مستلزم حساسیتی بیش از حد(خصوصیتی کاملا زنانه) و اتکای به خود (خصوصیتی کاملا مردانه) است
۴- تاکید زیاد بر پیش گیری
۵- القای ترس و کم رویی
۶- تاکید بر مهارت های کلامی
۷- بیش از اندازه مورد انتقاد قرار دادن نظرات جدید
– عوامل تشدید کننده خلاقیت:
۱- انگیزه ها (انگیزه های ترغیب کننده به نواوری)
۲- ابزارها مثل: اراده- اعتماد به نفس- استمداد از دیگران- تغییر دادن- شبیه سازی و…

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.
پیشنهاد شد که موضوعات بحث را کاربردی تر انتخاب کنیم.

برنامه نشست آینده :
به انگلیسی درباره موضوع … در سال جدید صحبت خواهیم کرد.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

25 + = 33