قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ   ۲۷ بهمن ۱۳۸۹    به دبیری سینا و کمک دبیری
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ودیعه و سینا در این همایش حضور داشتند و نشست را ۵:۳۰ آغاز کردند.
معرفی کتاب هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند توسط :  سینا
کتاب “هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند! آره هیچ چیز” نوشته آلبرت الیس ، روانشناس روش عقلانی هیجانی است.
آلبرت الیس برایساده سازی روانشناسی هیجانی عقلانی برای عموم ابتدا کتاب زندگی عاقلانه و سپس کتاب مذکور را نوشته است.
در این دو کتاب روش ABC آموخته می شود و روش های برخورد با برداشت خود از اتفاقات را بررسی می کند.
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع : طالع بینی و فالگیری
در مورد طالع بینی و فالگیری نظرات متفاوت و متضادی وجود دارد. بسیاری مردم به طالع بینی معتقدند ولی به فالگیری نه و بسیاری دیگر عکس آن معتقدند.
طالع بینی از طریق ستارگان انجام می شود اما فال گیری از ذهن فالگیری به طور شهودی جاری می شود.
طالع بینی به توسط ستاره شناسی از ۳۰۰۰ سال پیش قدمت داشته و همچنان مورد توجه بسیاری قرار می گیرد.
بیان شد که طالع بینی و فال گیری ابزاری است که فرد به آن شرطی شده است.
شاید که انسان بعد از شنیدن فال یا طالع خود همان گونه عمل کند که به او القا شده است.
در طالع بینی ستارگان و کواکب بسیار موثر هستند و چون چیدمان ستارگان در ماه ها و سال های مشخص به طور مشابه هستند اعتقاد بر این است که اثرگذاری آنها بر تولد و سرنوشت انسان ها مشابه خواهد بود.
در ۲۵۰۰ سال پیش ماه های طالع بینی بر اساس کشفیات آن زمان در مورد ستارگان به ۱۲ ماه تعریف شده بود که با کشف جدید ، این تعاریف به ۱۳ ماه طالع بینی تعریف می شود.
نوسان در حرکت مداری زمین به صورت همیشگی و ثابت موقعیت خورشید را در چرخه ای ۲۶ هزار ساله در میان صورتهای فلکی تغییر داده و می دهد.
برج جدی: ۲۰ ژانویه تا ۱۶ فوریه

برج دلو: ۱۶ فوریه تا ۱۱ مارچ

برج حوت: ۱۱ مارچ تا ۱۸ آوریل

برج حمل: ۱۸ آوریل تا ۱۳ می

برج ثور: ۱۳ می تا ۲۱ ژوئن

برج جوزا: ۲۱ ژوئن تا ۲۰ جولای

برج سرطان: ۲۰ جولای تا ۱۰ آگوست

برج اسد: از ۱۰ آگوست تا ۱۶ سپتامبر

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

برج سنبله: از ۱۶ سپتامبر تا ۳۰ اکتبر

برج میزان: از ۳۰ اکتبر تا ۲۳ نوامبر

برج عقرب: از ۲۳ تا ۲۹ نوامبر

برج مار افسای: ۲۹ نوامبر تا ۱۷ دسامبر

برج کماندار: ۱۷ دسامبر تا ۲۰ ژانویه

برج مارافسای صورت فلکی جدید در طالع بینی جدید( Zodiac) است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ نشست پایان یافت.
برنامه نشست آینده :
نشست آینده ، ودیعه دبیر خواهد بود.
کتاب ” آسان بگیر” از آشو ، کتاب ماه است که در حال مطالعه هستیم.

 

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 49 = 53