قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

گزارش نشست به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۶:۱۵ شروع شد.
ودیعه و سینا در نشست حاضر بودند.

معرفی کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی؟ توسط : ودیعه
این کتاب به چگونگی انتخاب همسر مناسب و شرایطی که باید موجود باشد و این که آیا ما آمادگی ازدواج را داریم می پردازد.
به مسایلی اشاره می کند که در حال مشکل ساز هستند و نیز به شرایطی می پردازد که شاید در آینده مثل بمب ساعتی درد سر ساز شوند.
در کل به نکاتی اشاره می کند که باعث عمیق تر بررسی کردن ما می شود.
در انتها هم روشی برای سنجش میزان تفاهم ارایه می دهد.

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : مهاجرت
– دلایل مهاجرت:
زندگی رویایی- کار مناسب- تحصیل- نا رضا یتی از وضع موجود- آزادی ها (فرار از محدودیت ها) – رسیدن به آرامش درونی – فرار از …
– با این همه مهاجرت شاید ما هم آفریقای فقیر و گرسنه دوم بشویم.
– مهاجرت در ایران نوعی جو گیر شدن مثل همه کارهای دیگر است.
– هر کسی چیزی می خواهد شاید متفاوت با بقیه و به خاطر خواسته اش مهاجرت می کند.
– برخی با رسیدن به خواسته هایی که برای آن مهاجرت کرده اند، به افسردگی می رسند.
– برخی برای اهداف کوچک مهاجرت می کنند و بعد نمی دانند که بعدش چی؟
– اگر همه این جور راحت ول کنیم و برویم پس چه کسی بماند تا آباد کند؟
– دولت برای آموزش مردم هزینه می کند ولی این آموزش ها مفید واقع نمی شوند و سودی باز نمی گردد چون همه می روند.

زمان پایان نشست :
۷:۳۰ رفتیم

برنامه نشست آینده :
سینا دبیر خواهد بود.
کتاب ماه ” یک عاشقانه آرام ” را بررسی می کنیم.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

35 + = 44