اعلام برنامه آبشار سنگان -۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

اعلام برنامه آبشار سنگان  روز جمعه 17 اردیبهشت از شهر زیبا به آبشار سنگان خواهیم رفت. در این فصل شکوفه …

کوه مسیر کولکچال -۱۹ فروردین ۸۹

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۹ فروردین 89 کوه مسير کولکچال سينا کوه و گردش …

بازدید از موزه ملی ایران -۱۲ فروردین ۸۹

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۲ فروردین 89 بازديد از موزه ملی ايران وديعه – …

چهارشنبه سوری -۲۵ اسفند ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۵ اسفند 88 چهارشنبه سوری سينا – كوه و گردش …

اعلام برنامه چهارشنبه سوری پایان سال -۲۵ اسفند ۱۳۸۸

اعلام برنامه چهارشنبه سوري پايان سال ۱۳۸۸ اعلام برنامه چهارشنبه سوری همراهان و دوستان گرامی برای جشن چهارشنبه سوری ، …

فیلم کیش و مات -۲۷ مرداد ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۷ مرداد 88 فیلم کیش و مات فائزه مصطفی فیلم …

ویلای شمال -۲۳ مرداد ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۲۳ مرداد 88 ويلای شمال فائزه  سينا  كوه و گردش  …

کوه در شب -۱۴ تیر ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۴ تیر 88 كوه در شب سينا كوه و گردش …

فیلم درباره الی -۱۹ خرداد ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱۹ خرداد 88 فيلم درباره الی هادی فائزه فيلم و …

برنامه آبشار سنگان -۱ خرداد ۸۸

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده ۱ خرداد 88 برنامه آبشار سنگان سينا فائزه باشگاه كوه …