نشست های هفتگی: حقوق انسانی-استقلال- کتاب هوندا- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۲ اردیبهشت ۸۵ حقوق انسانی-استقلال- كتاب هوندا جانشين دبير : محبوبه درود اين نشست …

نشست های هفتگی: وفاداری – معرفی نینو روتا- کتاب روش مدیریت – ۵ اردیبهشت ۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ وفاداری – معرفی نينو روتا- کتاب روش مدیریت ویل دان بردیا …

نشست های هفتگی: کتاب لطفا گوسفند نباشید- انگیزه – ۲۹ فروردین ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست سه شنبه ۲۹فروردين ۸۵ کتاب لطفا گوسفند نباشید ،متن نغز،بحث انگيزه مهديه جلسه با …

نشست های هفتگی: کتاب دانه باشیم نه سیب – انگیزه- ۲۳ فروردین ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۳ فروردين ۱۳۸۵ کتاب دانه باشيم نه سيب – انگیزه ساسان نشست با حضور …

نشست های هفتگی: کمپ آشو – دین – هدف – ۱۶ فروردین ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۶ فروردين ۱۳۸۵ کمپ آشو ، دين ، هدف سينا به جانشينی نشست اين …

نشست های هفتگی: کتاب هنر عشق ورزیدن- ۱۶ اسفند ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۶اسفند ۱۳۸۴ كتاب هنر عشق ورزيدن – بحث فرهنگ مهديه جلسه گروه نیک اندیشان …

نشست های هفتگی: کتاب سکون سخن می گوید – فرهنگ – ۹ اسفند ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۸۴ کتاب سکون سخن می گويد- فرهنگ سينا نشست هفته …

نشست های هفتگی: فرهنگ چیست و تعریف آن کدام است؟ – ۲ اسفند ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲ اسفند ۱۳۸۴ فرهنگ چيست و تعريف آن كدام است ؟ دلارام   جلسه …

نشست های هفتگی: کتاب دوستی با خدا -شوخی یا تمسخر ۲۵ بهمن ۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۵ بهمن ۱۳۸۴ كتاب دوستی با خدا – شوخي كردن يا مسخره كردن پويا …

نشست های هفتگی:کتاب گنجینه- تکامل- ۱۸ بهمن ۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۸ بهمن ۸۴ کتاب گنجينه – آيا تكامل همان اخلاقي تر شدن است؟ برديا …