نشست های هفتگی: کتاب وضعیت آخر- تکامل- ۱۱ بهمن ۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۱ بهمن ۸۴ معرفی کتاب وضعیت آخر آيا تكامل همان اخلاقی تر شدن است؟ …

نشست های هفتگی: دین – محیط کار – فرهنگ- ۴ بهمن ۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۴ بهمن ماه ۱۳۸۴ دين – محيط كار – فرهنگ همه درود بر شما …

نشست های هفتگی: کتاب کلید طلایی ارتباطات- دنیای اشو- ۲۷ دی ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست سه شنبه ۲۷ دي ما ۱۳۸۴ کليد طلايی ارتباطات- دنیای اشو سينا درود بر …

نشست های هفتگی: کتاب شوکران شیرین – هدف – ۲۰ دی ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست  20 دی 1384 کتاب شوكران شيرين -هدف وسيله را توجيه مي كند ؟ دلارام …

نشست های هفتگی: کتاب لحظه های ناب زندگی – ۱۳ دی ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۳دي۱۳۸۴ كتاب لحظه های ناب زندگی – چه كسي درستي يا نادرستي را تشخيص …

نشست های هفتگی: کتاب برنامه نویسی -انجمن شاعران مرده – ۶ دی ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸۴.۱۰.۰۶ کتاب برنامه نویسی -انجمن شاعران مرده جانشين – برديا این جلسه با گرد …

نشست های هفتگی: کتاب انجمن شاعران مرده – ۲۹ آذر ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۹ آذر ۱۳۸۴ کتاب انجمن شاعران مرده مهرناز اين جلسه با گرد هم آمدن …

نشست های هفتگی: زبان فارسی – ۲۲ آذر ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست  22 آذر 1384 زبان فارسی جانشين دبير : آزاده درود جلسه گروه نیک اندیشان …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب راز – ۱۵ آذر ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۴ معرفی كتاب راز سينا درود بر شما در اين …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب – دین -۲۴ آبان ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۴ آبان ۱۳۸۴ معرفی کتاب – دين برديا درود بر انسان جلسه گروه نیک …