آزمون هوش هیجانی بار-آن (EQ)

آزمون هوش هیجانی بار-آن

براساس این ارزیابی می‌توانید برنامه رشد و توسعه فردی خود را غنی‌تر کنید.

این پرسش‌نامه صفات شخصیتی را اندازه‌گیری نمی‌کند و به جای آن بر عملکرد فرد و استعداد برای عملکرد تاکید دارد.

با انجام این تست نقاط ضعف و قوت خود در هوش هیجانی را خواهید شناخت و می‌توانید روی نقاط ضعف خود کار کرده و میزان هوش هیجانی خود را افزایش دهید.

این آزمون، دارای ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس می‌باشد.

افراد ۱۸ سال و بالاتر، مشروط بر دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم، می‌توانند به این آزمون پاسخ دهند.

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید .

۱- به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲- لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳- شغلی را ترجیح می‌دهم که حتی‌الامکان من تصمیم گیرنده باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴- می‌توانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵- می‌توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶- نسبت به هیجاناتم آگاهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷- سعی می‌کنم بدون خیال‌پردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸- به راحتی با دیگران دوست می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۹- معتقدم توانایی تسلط برشرایط دشوار را دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۰- بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۱- کنترل خشم برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۲- شروع دوباره، برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۳- کمک کردن به دیگران را دوست دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۴- به خوبی می‌توانم احساسات دیگران را درک کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۵- هنگامی که از دیگران خشمگین می‌شوم، نمی‌توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۶- هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع‌آوری کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۷- خندیدن برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۸- هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۹- نمی‌توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۰- در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده‌ام.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۱- به سختی می‌توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۲- دیگران نمی‌فهمند که من چه فکری دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۳- به خوبی با دیگران همراهی می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۴- به اغلب کارهایی که انجام می‌دهم خوش‌بین هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۵- برای خودم احترام قائل هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۶- عصبی بودنم مشکل ایجاد می‌کند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۷- به سختی می‌توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۸- کمک به دیگران، مرا کسل نمی‌کند، به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۹- دوستانم می‌توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۰- می‌توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۱- هنگام مواجهه با یک مشکل‌، اولین کاری که انجام می‌دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۲- فرد با نشاطی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۳- ترجیح می‌دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۴- احساس می‌کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۵- از کارهایی که انجام می‌دهم راضی نیستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۶- به سختی می‌فهمم چه احساسی دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۷- تمایل دارم با آنچه در اطرافم می‌گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می‌روم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۸- روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرف‌مان اهمیت دارد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۹- حتی در موقعیت‌های دشوار، معمولا برای ادامه‌ی کار انگیزه دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۰- نمی‌توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۱- دیگران به من می‌گویند هنگام بحث آرام‌تر صحبت کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۲- به آسانی با شرایط جدید سازگار می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۳- برای کمک به کودک گمشده اقدام می‌کنم ، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۴- به اتفاقی که برای دیگران می‌افتد توجه دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۵- نه گفتن برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۶- هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه‌حل‌های ممکن را در نظر می‌آورم، سپس بهترین را انتخاب می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۷- از زندگی‌ام راضی‌ام.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۸- تصمیم‌گیری برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۹- می‌دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۰- هیچ‌چیز در من علاقه ایجاد نمی‌کند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۱- از احساسی که دارم آگاهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۲- در تصورات و خیال‌پردازی‌هایم غرق می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۳- با دیگران رابطه خوبی دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۴- معمولاً انتظار دارم، مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی این طور نمی‌شود.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۵- از اندام و ظاهر خود راضی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۶- کم‌صبر هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۷- می‌توانم عادات قبلی‌ام را تغییر دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۸- اگر لازم باشد با زیرِپا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می‌دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۹- نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۰- می‌توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۱- هنگام حل کردن مسایل، به سختی می‌توانم در مورد انتخاب بهترین راهِ‌حل تصمیم‌گیری کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۲- اهل شوخی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۳- در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته‌ام.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۴- رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۵- حتی‌الامکان کارهایی را به عهده می‌گیرم که برایم لذت‌بخش است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۶- حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می‌افتد آگاهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۷- تمایل به مبالغه گویی دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۸- به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۹- به توانایی‌ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۰- از شیوه‌ی نگرش و فکرم راضی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۱- بدجوری خشمگین می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۲- معمولاً ایجاد تغییر در زندگی روزانه برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۳- قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۴- دیدن رنج دیگران برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۵- به نظر دیگران من نمی‌توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۶- هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می‌کنم در مورد راهِ‌حل‌های ممکن فکر کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۷- افسرده هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۸- فکر می‌کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۹- مضطرب هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۰- در مورد آنچه می‌خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۱- به سختی می‌توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۲- به سختی می‌توانم احساساتم را بیان کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۳- با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۴- قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس می‌کنم شکست خواهم خورد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۵- هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۶- هنگام عصبانیت زود از کوره در می‌روم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۷- اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۸- به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۹- از جریحه‌دار کردن احساسات دیگران خودداری می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۹۰- مشکل می‌توانم از حق خودم دفاع کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم
ManWomanBrainTest

تست مغز زنانه و مغز مردانه

تست مغز زنانه و مغز مردانه از کتاب “چرا مردان گوش نمی دهند و زنان نمی توانند نقشه بخوانند” نوشته “باربارا و آلن پیز” ترجمه ” ناهید رشید و نسرین گلدار”

۱ – وقتی می خواهید نقشه و یا راهنمای خیابان‏ها را بخوانید

الف – دچار مشکل می‏شوید و از دیگران کمک می‏خواهید.

ب – نقشه را می‏چرخانید تا جهتی که می‏خواهید بروید روبرویتان قرار گیرد.

ج – هیچ مشکلی در خواندن نقشه یا راهنمای خیابان‏ها ندارید.

۲ – در حال پختن غذایی پیچیده از طریق برنامه آشپزی رادیو هستید که دوستتان تلفن می‏کند

الف – رادیو را روشن می‏گذارید و در حالی که با تلفن حرف می‏زنید به آشپزی خود ادامه می‏دهید.

ب – رادیو را خاموش می‏کنید ، دست از آشپزی می‏کشید و با تلفن صحبت می‏نمایید.

ج –  به دوستتان می‏گویید که بعد از آشپزی بی‏درنگ به او زنگ خواهید زد.

 ۳ – دوستانتان می‏خواهند برای دیدنتان بیایند و از شما مسیر خانه جدیدتان را می‏پرسند

الف –  برای آنها کروکی واضحی از مسیر می‏کشید، جهت را مشخص می‏کنید و برایشان می‏فرستید و یا از کسی می‏خواهید تا مسیر را برایشان توضیح دهد.

ب –  از آنها می‏پرسید که چه علامت‏ها و یا نشان‏هایی را در مسیر می‏شناسد، بعد سعی می‏کنید  برایشان توضیح دهید که چگونه خانه شما را بیابند.

ج –  شفاها به آنها می گویید:”وارد خیابان کاج می شوید، به سمت چپ می‏پیچید، به دومین چراغ قرمز که رسیدید…”

۴ – وقتی در حال توضیح یک نظریه یا مفهوم هستید، اغلب

الف – از مداد یا حرکات دست و صورت استفاده می‏کنید.

ب – از صحبت و حرکات دست و صورت و بدن استفاده می‏کنید.

ج – با دقت و صراحت و فقط با کلام آن را توضیح می‏دهید.

۵ –  وقتی بعد از دیدن فیلمی فوق‏العاده به خانه برمی‏گردید ترجیح می‏دهید

الف – صحنه‏ها را در ذهنتان تصویر کنید و به یاد آورید.

ب – درباره صحنه‏ها و حرف‏های بازیگران صحبت کنید.

ج – عمدتا حرف‏های زده شده در فیلم را عینا نقل قول نمایید.

۶ – در سینما معمولا چه مکانی را برای نشستن انتخاب می‏کنید؟

الف – طرف راست

ب – فرقی نمی‏کند

ج – طرف چپ

۷ – یکی از وسایل مکانیکی دوستتان از کار افتاده است، شما

الف – با همدردی درباره احساس آنها در مورد این مشکل بحث می‏کنید.

ب – یک نفر قابل اعتماد را برای تعمیر آن وسیله معرفی می‏نمایید.

ج – با در نظر گرفتن نحوه کار وسیله خراب سعی بر تعمیر آن می‏کنید.

۸ – در محلی ناآشنا قرار گرفته‏اید و کسی از شما مسیر شمال را می‏پرسد،

الف – می‏گویید نمی‏دانم.

ب – پس از کمی فکر کردن جهت شمال را حدس می‏زنید.

ج – بدون هیچ مشکلی جهت شمال را نشان می‏دهید.

۹ – محل تنگی برای پارک کردن پیدا کرده‏اید و باید با دنده عقب وارد آن شوید،

الف – ترجیح می‏دهید جای دیگری برای پارک اتومبیل خود را بیابید.

ب – با دقت سعی می‏کنید با دنده عقب وارد محل تنگ شوید.

ج – بدون هیچ مشکلی با دنده عقب در آن پارک می‏کنید.

۱۰ – در حال تماشای تلویزیون هستید که تلفن زنگ می‏زند،

الف- همانطور که تلویزیون روشن است، به تلفن جواب می‏دهید.

ب – تلویزیون را خاموش می‏کنید و بعد جواب تلفن را می‏دهید.

ج – تلویزیون را خاموش می‏کنید ، به دیگران می‏گویید ساکت باشند و بعد جواب تلفن را می‏دهید.

۱۱- به تازگی ترانه جدیدی از خواننده محبوبتان شنیده‏اید،

الف – می‏توانید برخی قسمت‏های آن را بدون مشکل بخوانید.

ب – اگر ترانه ساده باشد می‏توانید برخی قسمت‏های آن را بخوانید.

ج – به یاد آوردن ترانه برایتان مشکل است اما بعضی کلمات آن را به یاد می‏آورید.

۱۲ – در پیشگویی نتایج کارها یا مسایل فوق‏العاده هستید چون

الف – از الهام مدد می‏جویید.

ب – برپایه اطلاعات در دسترس و احساس باطنی تصمیم می‏گیرید.

ج – از حقایق ، آمار و اطلاعات استفاده می‏کنید.

۱۳ – کلیدتان را گم کرده‏اید،

الف – به کارهای دیگر مشغول می‏شوید تا یادتان بیاید کلید را کجا گذاشته‏اید.

ب – در حالی که به کارهای دیگر می‏پردازید ، سعی می کنید به یاد آورید که آن را کجا گذاشته‏اید.

ج – در ذهنتان مرحله به مرحله کارهایتان را مرور می‏کنید تا بالاخره یادتان بیاید.

۱۴ – در هتل هستید و صدای آژیر خطر از فاصله دور به گوشتان می‏رسد

الف – نمی‏توانید جهت صدا را تشخیص دهید.

ب – شاید با کمی تمرکز بتوانید جهت صدا را تشخیص دهید.

ج – بی‏درنگ می‏گویید که صدا از کدام طرف می‏آید.

۱۵- به یک گردهمایی می‏روید و به چند شخص جدید معرفی می‏شوید، روز بعد

الف – به راحتی می‏توانید چهره‏های آنها را به یاد آورید.

ب – صورت یک یا دو نفر آنان را به یاد می‏آورید.

ج – بیشتر اسم‏های آنها را به یاد می‏آورید.

۱۶ – برای تعطیلات دوست دارید به روستای حومه شهر بروید اما همسر یا نامزد و یا خانواده‏تان میل دارند به ساحل دریا بروند، برای همراه کردن آنها با نظر خود

الف – به ملایمت احساس خود را به او یا خانواده می‏گویید. اظهار می‏دارید که روستای ییلاقی مورد علاقه شماست و بچه‏ها و خانواده اغلب در آنجا اوقات خوبی را می‏گذرانند.

ب – به او یا خانواده می‏گویید که اگر به روستای ییلاقی بیایند، ممنون خواهید شد و دفعه آینده با او یا خانواده به کنار دریا خواهید رفت.

ج – از دلایل منطقی استفاده می‏کنید: روستای ییلاقی نزدیک‏تر و کم‏هزینه‏تر و برای ورزش و تفریح مناسب‏تر است.

۱۷- هنگام برنامه‏ریزی فعالیت‏های روزانه‏تان

الف – فهرستی می‏نویسید تا بفهمید چه کارهایی باید انجام دهید.

ب – درباره آنچه باید انجام دهید فکر می‏کنید.

ج – در ذهنتان افراد یا جاهایی را که باید ببینید و کارهایی را که باید انجام دهید، مجسم می‏کنید.

۱۸ – یکی از دوستان دچار مشکل شخصی شده و نزد شما می‏آید تا درباره آن با شما صحبت کند،

الف – اظهار همدردی می‏کنید و او را می‏فهمید.

ب – به او می‏گویید که مشکلات معمولا به آن سختی که به نظر می‏آیند نیستند.

ج – توصیه‏ها و نصایح منطقی خود را برای حل مشکل به او ارایه می‏کنید.

۱۹ – زن یکی از دوستانتان با شوهر دوست دیگرتان رابطه پنهانی دارد، چگونه به این رابطه پی می‏برید؟

الف – خیلی راحت موضوع را می‏فهمید.

ب – پس از مدتی به موضوع پی می‏برید.

ج – اصلا بویی نمی‏برید.

۲۰ – از دید شما زندگی به طور کلی چه مفهومی دارد؟

الف – داشتن دوستان و زندگی کردن در هماهنگی و سازگاری با اطرافیان

ب – داشتن رابطه دوستانه با دیگران در حین حفظ استقلال فردی.

ج – دستیابی به هدف‏های با ارزش، به دست آوردن احترام دیگران، پیشرفت و کسب اعتبار و آبرو.

۲۱ – اگر حق انتخاب داشته باشید، ترجیح می‏دهید

الف – در گروهی متشکل از افراد لایق کار کنید.

ب – در کنار دیگران ولی با حفظ جا و موقعیت خاص خود کار کنید.

ج – به تنهایی کار کنید.

۲۲ – چه کتاب‏هایی را برای مطالعه ترجیح می‏دهید؟

الف – رمان و افسانه.

ب – مجلات و روزنامه‏ها.

ج – کتاب‏های مستند ، واقعی و زندگی‏نامه‏ها.

۲۳ – هنگام خرید،

الف – اغلب بدون برنامه‏ریزی چیزهایی را می‏خرید که همیشه مورد توجه‏تان هستند.

ب – برنامه‏ای کلی برای خرید دارید ولی چیزهایی را می‏خرید که توجه‏تان را جلب می‏کنند.

ج – برچسب‏ها را می‏خوانید و قیمت‏ها را مقایسه می‏کنید.‏‏

۲۴ – ترجیح می‏دهید خوابیدن ، بیدار شدن و  غذا خوردن‏تان،

الف – مطابق میل‏تان باشد.

ب – طبق یک برنامه اساسی باشد اما گاهی آن را مطابق میل‏تان تغییر دهید.

ج – دقیق و سرِ ساعت معین باشد.

۲۵- کار جدیدی را شروع کرده‏اید و با افراد جدیدی در محل کار آشنا شده‏اید، یکی از آنها به منزل شما تلفن می‏کند،

الف – او را راحت از روی صدایش می‏شناسید.

ب – پس از کمی مکث او را به یاد می‏آورید.

ج – در تشخیص صدایش دچار اشکال می‏شوید.

۲۶ – هنگام بحث با دیگران چه چیزی شما را بیشتر ناراحت می‏کند؟

الف – سکوت و جواب ندادنشان.

ب – عدم توجه به نظر شما.

ج – سوالات و نظرات مبارزه‏جویانه و موشکافانه آنها.

۲۷ – در مدرسه چه احساسی راجع به امتحانات کتبی و شفاهی داشتید؟

الف – هر دو نسبتا آسان بودند.

ب – معمولا یکی از این دو نوع امتحان برایتان راحت‏تر از دیگری بود.

ج – در هیچ کدام از آنها موفق نبودید.

۲۸ – وقتی می‏خواستید برقصید،

الف – اگر رقصیدن را آموخته باشید می‏توانید موسیقی را احساس کنید.

ب – می‏توانید برخی رقص‏ها یا حرکات موزون را انجام دهید اما برخی رقص‏ها یا حرکات برایتان دشوار است.

ج – در حفظ زمان و ریتم دچار مشکل می‏شوید.

۲۹ – تا چه حد در تشخیص و تقلید صدای حیوانات توانا هستید؟

الف – نه چندان خوب.

ب – خوب.

ج – خیلی خوب.

۳۰ – در پایان روزی طولانی معمولا ترجیح می‏دهید

الف – با دوستان یا خانواده درباره روزی که گذشت صحبت کنید.

ب – به حرف‏های دیگران درباره روزی که داشتند گوش کنید.

ج – روزنامه بخوانید، تلویزیون تماشا کنید و حرف نزنید.

چگونه به این آزمون نمره بدهیم؟

برای مردان :

تعداد جواب های الف * ۱۰ =

تعداد جواب های ب * ۵ =

تعداد جواب های ج * ۵- =

مجموع امتیاز =

برای زنان :

تعداد جواب های الف * ۱۵ =

تعداد جواب های ب * ۵ =

تعداد جواب های ج * ۵- =

مجموع امتیاز =

برای هر سوال که جواب آن در مورد شما صدق نمی کند یا به آن جواب ندادید ۵ امتیاز در نظر بگیرید.

بررسی نتیجه آزمون

اغلب مردان بین ۰-۱۸۰ و زنان بین ۱۵۰-۳۰۰ امتیاز کسب می‏ کنند. مغزهایی که اساسا برای افکار مردانه برنامه‏ ریزی شده‏ اند معمولا کمتر از ۱۵۰ امتیاز به دست می‏ آورند. هر قدر این امتیاز به صفر نزدیک‏تر باشد برنامه ‏ریزی مغز مردانه‏ تر و تستوسترون بدن بیشتر است. این افراد بسیار منطقی، اهل تجزیه تحلیل و مهارت‏ های کلامی و نظم و انضباط هستند، در امر طرح‏ ریزی قیمت‏ ها و برنامه ‏ریزی نتایج برای اطلاعات آماری قابلیت بیشتری دارند و به زحمت تحت تأثیر احساسات قرار می‏ گیرند. امتیاز کم نشانگر قابلیت مردانه بیشتر است. این امتیاز دلالت بر میزان تستوسترون بیشتر بدن جنین در هفته‏ های اول تشکیل و رشد دارد. هرقدر امتیاز یک مرد بیشتر از ۱۸۰ باشد، احتمال همجنس‏ باز بودن او بیشتر است.

هرچه امتیازات یک زن کم‏تر باشد ، او تمایل بیشتری به همجنس‏ بازی دارد. مغزهایی با برنامه‏ ریزی زنانه امتیازاتی بالای ۱۸۰ کسب می‏ کنند. هرقدر امتیاز بالاتر باشد ، مغز زنانه‏ تر است وخلاقیت‏ ها و استعدادهای هنری بیشتری را بروز می‏ دهد. زنی با امتیاز بالا در موسیقی با استعدادتر است و بیشتر تصمیماتش بر الهام و شهود مبتنی می ‏باشد. او با کمترین میزان اطلاعات، بهترین تشخیص را ارایه می‏ دهد.

مردانی با امتیاز زیرصفر و زنانی با امتیاز بالای ۳۰۰ دارای مغزهایی کاملا متفاوت و متضاد هستند. تنها چیزی که آنها را به هم پیوند می‏ دهد، زندگی روی یک سیاره می‏ باشد.

کسانی که امتیاز بین ۱۵۰-۱۸۰ کسب می کنند سازگارترند. این افراد هیچ تعصبی در مورد عقاید زنانه یا مردانه از خود نشان نمی ‏دهند. این انعطاف در فکر و اندیشه امتیاز برجسته ‏ای در روند حل مسایل به شمار می‏ آید. افراد مذکور با هر دو جنس زن و مرد به راحتی دوست می‏ شوند و ارتباط برقرار می‏ کنند.

 

سینا یاوریان – سخنران ، مدرس و مشاور روانشناسی