آزمون هوش هیجانی بار-آن (EQ)

آزمون هوش هیجانی بار-آن

براساس این ارزیابی می‌توانید برنامه رشد و توسعه فردی خود را غنی‌تر کنید.

این پرسش‌نامه صفات شخصیتی را اندازه‌گیری نمی‌کند و به جای آن بر عملکرد فرد و استعداد برای عملکرد تاکید دارد.

با انجام این تست نقاط ضعف و قوت خود در هوش هیجانی را خواهید شناخت و می‌توانید روی نقاط ضعف خود کار کرده و میزان هوش هیجانی خود را افزایش دهید.

این آزمون، دارای ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس می‌باشد.

افراد ۱۸ سال و بالاتر، مشروط بر دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم، می‌توانند به این آزمون پاسخ دهند.

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید .

۱- به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲- لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳- شغلی را ترجیح می‌دهم که حتی‌الامکان من تصمیم گیرنده باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴- می‌توانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵- می‌توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶- نسبت به هیجاناتم آگاهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷- سعی می‌کنم بدون خیال‌پردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸- به راحتی با دیگران دوست می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۹- معتقدم توانایی تسلط برشرایط دشوار را دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۰- بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۱- کنترل خشم برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۲- شروع دوباره، برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۳- کمک کردن به دیگران را دوست دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۴- به خوبی می‌توانم احساسات دیگران را درک کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۵- هنگامی که از دیگران خشمگین می‌شوم، نمی‌توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۶- هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع‌آوری کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۷- خندیدن برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۸- هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۱۹- نمی‌توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۰- در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده‌ام.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۱- به سختی می‌توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۲- دیگران نمی‌فهمند که من چه فکری دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۳- به خوبی با دیگران همراهی می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۴- به اغلب کارهایی که انجام می‌دهم خوش‌بین هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۵- برای خودم احترام قائل هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۶- عصبی بودنم مشکل ایجاد می‌کند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۷- به سختی می‌توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۸- کمک به دیگران، مرا کسل نمی‌کند، به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۲۹- دوستانم می‌توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۰- می‌توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۱- هنگام مواجهه با یک مشکل‌، اولین کاری که انجام می‌دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۲- فرد با نشاطی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۳- ترجیح می‌دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۴- احساس می‌کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۵- از کارهایی که انجام می‌دهم راضی نیستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۶- به سختی می‌فهمم چه احساسی دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۷- تمایل دارم با آنچه در اطرافم می‌گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می‌روم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۸- روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرف‌مان اهمیت دارد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۳۹- حتی در موقعیت‌های دشوار، معمولا برای ادامه‌ی کار انگیزه دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۰- نمی‌توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۱- دیگران به من می‌گویند هنگام بحث آرام‌تر صحبت کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۲- به آسانی با شرایط جدید سازگار می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۳- برای کمک به کودک گمشده اقدام می‌کنم ، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۴- به اتفاقی که برای دیگران می‌افتد توجه دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۵- نه گفتن برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۶- هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه‌حل‌های ممکن را در نظر می‌آورم، سپس بهترین را انتخاب می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۷- از زندگی‌ام راضی‌ام.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۸- تصمیم‌گیری برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۴۹- می‌دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۰- هیچ‌چیز در من علاقه ایجاد نمی‌کند.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۱- از احساسی که دارم آگاهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۲- در تصورات و خیال‌پردازی‌هایم غرق می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۳- با دیگران رابطه خوبی دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۴- معمولاً انتظار دارم، مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی این طور نمی‌شود.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۵- از اندام و ظاهر خود راضی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۶- کم‌صبر هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۷- می‌توانم عادات قبلی‌ام را تغییر دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۸- اگر لازم باشد با زیرِپا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می‌دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۵۹- نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۰- می‌توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۱- هنگام حل کردن مسایل، به سختی می‌توانم در مورد انتخاب بهترین راهِ‌حل تصمیم‌گیری کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۲- اهل شوخی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۳- در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته‌ام.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۴- رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۵- حتی‌الامکان کارهایی را به عهده می‌گیرم که برایم لذت‌بخش است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۶- حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می‌افتد آگاهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۷- تمایل به مبالغه گویی دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۸- به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۶۹- به توانایی‌ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۰- از شیوه‌ی نگرش و فکرم راضی هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۱- بدجوری خشمگین می‌شوم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۲- معمولاً ایجاد تغییر در زندگی روزانه برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۳- قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۴- دیدن رنج دیگران برایم سخت است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۵- به نظر دیگران من نمی‌توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۶- هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می‌کنم در مورد راهِ‌حل‌های ممکن فکر کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۷- افسرده هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۸- فکر می‌کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۷۹- مضطرب هستم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۰- در مورد آنچه می‌خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۱- به سختی می‌توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۲- به سختی می‌توانم احساساتم را بیان کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۳- با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۴- قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس می‌کنم شکست خواهم خورد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۵- هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۶- هنگام عصبانیت زود از کوره در می‌روم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۷- اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۸- به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۸۹- از جریحه‌دار کردن احساسات دیگران خودداری می‌کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم

۹۰- مشکل می‌توانم از حق خودم دفاع کنم.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالفم مخالفم کاملا مخالفم