نشست های هفتگی: در مواجهه با مشکلات چه می کنیم – ۲۷ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک ندیشان به تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و با موضوع در مواجهه با مشکلات چه می کنید.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۶ نشست شروع شد.
همراهان سینا و ودیعه بودند.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : ودیعه
به جای سخن زیبا چندین حرکت ورزشی که می توان آنها را نشسته روی صندلی ( مثلا در محیط کار انجام داد ) به صورت عملی آموزش داده شد.
این حرکات برای پشت و شانه بودند.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : در مواجهه با مشکلات چه می کنید
در کل نگرش فرد خیلی مهم است و دیدگاه کلی فرد نسبت به زندگی در تمام مسایل از جمله مواجهه با مشکلات اثر گذار است.

راه اول: فعلا بی خیال بعدا درباره آن فکر می کنم. مثل اسکارلت در “بر باد رفته”. با این کار موقتا انرژی ذهنی مصرف نمی شود ولی نوعی فرار از واقعیت است.
راه دوم: استفاده از فکر خودمان
راه سوم: استفاده از فکر دیگران یا همان مشورت
راه چهارم: مراجعه به مشاور (گران و وقت گیر)
راه پنجم: مطالعه در کتاب های مرتبط
راه ششم: استفاده از تجارب ذخیره شده در فکر ( مثلا ببینیم بقیه در این موقعیت چه کار می کردند )
راه هفتم: تقسیم مساله به مسایل کوچک تر که راحت حل می شوند.
راه هشتم: اولویت بندی و اجرای برنامه های واجب تر
راه نهم: شاید گاهی اوقات به عنوان راه حل فقط باید خودمان تغییر کنیم نه این که مساله ای را حل کنیم.
راه دهم: کمک گرفتن از دیگران برای حل مساله که نیازمند داشتن روابط عمومی خوب است ولی این مورد باعث عدم استقلال می شود ولی از طرفی دیگر تجربه نشان داده است که تنبل ها راه حل های سریع و راحتی پیدا می کنند.

یک نگرش کمک کننده یا به عقیده بعضی ها واقعیت: ۱۰% ماجرا را مساله بیرونی تشکیل می دهند و ۹۰% بقیه دست خودمان است که چگونه با آن برخورد کنیم.

اگر مستقل باشیم مشورت و نظر دیگران اثر گذار است ولی تعیین کننده یا اجبار کننده نیست. ولی اگر وابسته باشیم مشورت و نظر سایرین تعیین کننده است.

قابلیت های افراد که برخی آنها را به طور ذاتی داشته اند و برخی نیز آنها را به صورت اکتسابی به دست آورده اند در حل مساله تاثیر گذار است.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۲۵ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
هفته آینده نشست نداریم.
دو هفته بعد یعنی ۱۱ آبان سینا دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: گفت و گو درباره خانواده – ۲۰ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۸۹ به دبیری سینا . به زبان انگلیسی درباره خانواده صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
The Session was established on 5:30 By Sina and Vadie. Our Subject was Family. We talk about the subject and ate some food.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :  درباره خانواده Family
Family is whom you love or Family is who loves you. In general these sentences show us the base of family. In related to those sentences all Human beings can be family. But specifically we call our near relatives family like Father, Mother, Brother, Sister, Aunt, nephew, niece, Wife, husband. On the other hand we can say family members are in a blood connection.

زمان پایان نشست :
The session was over at 7:30.

برنامه نشست آینده :
Next Session Vadie will be responsible for Managing the session.

نشست های هفتگی: کتاب چگونه افکار یکدیگر را بخوانید – آگاهی – ۱۳ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست این هفته گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه. کتاب چگونه افکار یکدیگر را بخوانید را معرفی کردیم و درباره تشخیص آگاهی صحبت شد.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۵۰ نششست را شروع کردیم.
همراهان ودیعه و سینا بودند.

معرفی کتاب چگونه افکار یکدیگر را بخوانید توسط : سینا
نویسنده: جرالد . آی. نایرنبرگ
مترجم: ضیا الدین رضا خانی
بعضی از سرفصل ها: کسب مهارت در درک اشارات / پی بردن به مفاهیم اشارات (چشم- چهره – راه رفتن و …)
این کتاب راهی برای شناخت بهتر یا درک منظور واقعی افراد است. اصلا ربطی به خواندن افکار ندارد بلکه هدف از روی درک اشارات به منظور پی بردن است. برای مثال گفته شده است: – مراقب فردی باشید که هنگام خنده شکمش نمی لرزد.

در این کتاب آمده :
– شرایط در ورای کنترل آدمی قرار دارد اما سلوک و رفتار انسان در ید قدرت اوست. “بنجامین دیسرائیلی”
– ای کاش بیگانه هایی آشنا بودیم. “شکسپیر”

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : معیارهای تشخیص آگاهی در انسان
بعضی ها می گویند که آگاهی به سواد نیست. پس به چیه؟

معیار های آگاهی:
– قدرت تحلیل مساله
– حضور در حال
– احساس رضایت خاطر
– یکی بودن گفتار و کردار
– دیگران و اتفاقات خارجی نمی توانند انسان آگاه را ناراحت کنند.
– خودش هم با مثلا با افکار و توقعاتش خودش را ناراحت نمی کند.
– انسان های دیگر را آزار نمی دهد و به بیانی دیگر نوع انسان را دوست دارد و کسی را دشمن خود نمی پندارد مثلا کسی را نفرین نمی کند.
– سبک زندگی سلامتی را برمی گزیند. یعنی به خودش نیز آسیب نمی رساند.
– قدرت تحلیل – دانش زندگی – تجربه – اطلاعات عمومی خوبی دارد.
– هوش ذاتی ای که در انسان ها متفاوت است زمینه مناسبی را برای آگاهی تشکیل می دهد.

– یک نظر: اگر انسان چند تا از این معیارها را داشته باشد می توان گفت که در سطح خوبی از آگاهی است.

– انواع آگاهی: معنوی / مادی / فلسفی / اخلاقی و …
پس می توان آگاهی افراد را در زمینه های خاص نیز بررسی کرد.

– شعور یا آگاهی جمعی جامعه ما در حال یا گذشته: به نظر می رسد که وسایل کسب آگاهی در این دوران بسیار سهل الوصول هستند اما مثلا چنان غرق امور مادی برای گذران زندگی و سیر کردن شکم شده ایم که فرصتی برای کسب آگاهی نمی ماند. به دلایلش هم کاری نداریم. هر کسی خودش فکر کند!

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ به خاطر سرما (به دلیل برگزاری نشست در فضای آزاد) پایان جلسه را داشتیم.

برنامه نشست آینده :
به انگلیسی درباره family صحبت خواهیم کرد.
سینا دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: معرفی و بررسی کتاب تفکر زائد – ۶ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست این هفته گروه نیک اندیشان به تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۹ به دبیری سینا . کتاب تفکر زائد را معرفی و بررسی کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :

معرفی کتاب تفکر زائد توسط : همه
مطالعه کتاب تفکر زائد نوشته محمدجعفر مصفا برای ماه گذشته تعیین شده بود.

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
کتاب بسیار خوبی است و نشست بررسی این کتاب بسیار پربار بود.

گفت و شنود آزاد با موضوع : کتاب تفکر زائد
این کتاب عملکرد ذهن را نقد می کند.
صفت ها و آموزه ها ، از بخش های مختلف ذهن هستند.
خصلت های هر فرد خاص خود آن فرد است و هویت فکری حاصل اسم گذاری قراردادی این خصلت هاست.
این اسم گذاری هر فعل و هر حس و هر حالت ، “من” را شکل می دهد.
فکر و “من” ، یک پدیده و جریان است که اگر فکر را متوقف کنیم، “من” ناپدید می شود.
از مشکلات هویت فکری :
– از ماهیت اصیل دور می شویم.
– از وحدت جدا می افتیم.
– ذهن را تکه تکه می کنیم.
– قسمتی از معنای کل را هر تکه جدا می تواند درک کند.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست آینده در مورد معیارهای تشخیص سطح آگاهی صحبت خواهیم کرد.
ودیعه دبیر خواهد بود.
سینا کتاب معرفی خواهد کرد.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون تعصب – ۳۰ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه . پیرامون موضوع تعصب صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۱۷:۴۰ با همراهی سینا و ودیعه نشست شروع شد.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
به صورت شنیداری به سخنرانی ای که در درباره نظریه ریسمان و تعداد ۲۶ بعدی که با فرمول های ریاضی اثبات شده اند و مثال هایی برای نزدیک شدن به آن مفهوم گوش کردیم.

نکات قابل ذکر :
این نشست در زیر آسمان مثلا آبی تهران برگزار شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تعصب
چند معنی یا تعریف از تعصب:
– تعصب مرحله ای است که در آن مطلقا عقیده ای را درست می دانیم و حاضر به پذیرفتن نقایص آن نیستیم.
– تعصب به عقایدی گفته می شود که روی آنها فکر نشده است. این تعریف ترجمه کلمه prejudice است.
– تعصب پافشاری روی عقایدی است که یا روی آن ها فکر نشده است و یا حتا روی آن ها فکر هم شده است ولی به هر حال حاضر به مقایسه این عقاید با عقاید دیگران و یا حتا حاضر به گوش دادن به عقاید دیگران نیستیم.
– یک نظر: کسی که با تحقیق به “شناخت” رسیده است معمولا تعصب ندارد و وقتی تحقیقات دیگران را می شنود می گوید که شاید این هم درست باشد ولی کسانی که بدون تحقیق “یقین” دارند که مساله ای درست است و آن را بدون دلیل قبول کرده اند، وقتی کسی نظرشان را بپرسد، آن را (نظرشان را) به شخص دیگری نسبت می دهند یعنی به نوعی از دیگران تقلید می کنند.
– در باور عمومی تعصب بد است.
– خیلی ها فکر نمی کنند که تعصب دارند و فقط می گویند این عقیده یا باور من است. چه کسی این موضوع را تشخیص می دهد که ما باوری داریم یا با تعصب به قضیه ای نگاه می کنیم؟

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.

برنامه نشست آینده :
درباره کتاب تفکر زائد از محمد جعفر مصفا کفت و شنود خواهیم داشت.
سینا دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون زبان بدن – ۲۳ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری سینا ، با موضوع زبان بدن. بحث این هفته را با زبان انگلیسی انجام دادیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Vadie and Sina are present in this session on 5. We talked about group and nature and beauty of the park. The session was started on 5:30 on its subject.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : Body language
Body language is a form of non-verbal communication, which consists of body posture, gestures, facial expressions, and eye movements. Humans send and interpret such signals subconsciously.

In the first, When 2 people see each other, eyes talks. Then people say something like “Hi” or “Hello”, and finally they touch each other in hand or shoulder or with hugging. In the reason of that the eye contact is first step to start communication. This is the importance of body language.

In west when someone wants to say “No” with his body, He move his head left and right , and to say “Yes” He move his head up and down. In Iran when someone to say “No” , She move his head up , and when she wants to say “Yes” , She move her head down. This is the difference of cultural body language.

زمان پایان نشست :
The session was over on 7:30.

برنامه نشست آینده :
Next session we have discussion about prejudice.

نشست های هفتگی: شاد بودن و شاد کردن – ۱۶ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۳۰ نشست را شروع کردیم.
همراهان: سینا و ودیعه

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا
به صورت “تصویری” دو مطلب زیبا را از موبایل سینا خواندیم و تماشا کردیم.
خلاصه یکی از آن ها:
یک کیک خوشمزه از مواد خامی مثل آرد و تخم مرغ و … که با هم مخلوط و پخته می شوند ساخته می شود. هیچ کدام از این مواد خام را دوست نداریم به تنهایی به جای کیک خوشمزه بخوریم. در زندگی نیز چنین است که گاهی از وقایع به صورت تک تک و جداگانه خوشمان نمی آید و آن ها برایمان سخت و رنج آورند اما قرار است آن ها با هم ترکیب شوند و هما کیک خوشمزه با حرارت سختی ها ساخته شود. پس آخ جون که چه کیکی منتظرمونه! (به جای این که تاسف سختی ها رو بخوریم)

نکات قابل ذکر :
این نشست در فضای آزاد در حالی که هوا بهاری بود (البته در روزهای پایانی تابستان) برگزار شد و از طبیعت و زیبایی های آن لذت بردیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : شاد بودن و شادی ایجاد کردن
– غمگین نبودن شاد بودن نیست.
– شاد بودن به همراه هوشیاری ارزشمند است.
– چون شادی لذت بخش است ما آنرا طالبیم.
– گاهی شاد بودن از لذتی ناشی می شود و خود شادی نیز لذت بخش است (نوعی فیدبک مثبت).
– شادی انسان ها حتی بدون کلام نیز منتقل می شود (درست شبیه “افسرده دل افسرده کند انجمنی را).

– با کلمات نتوانستیم به تعریفی از شادی برسیم پس نشانه هایش را بررسی کردیم:
لبخند – آواز – بپر بپر راه رفتن – حالت چشم ها و …

– چه چیزهایی ما را شاد می کنند؟
شادی دیگران – ورزش – ارتباطات خوب با دیگران – شنیدن خبر خوش – موفقیت – حرکات و صورت بچه ها – طبیعت – فیلم خنده دار نگاه کردن – تجارب عرفانی – سکس – می شود از چیزهای کوچک هم شاد شد – با مدتی بی دلیل خندیدن هم می شود شاد شد و …

– یک معادل برای شاد بودن : حال خوش

– شادی های ظاهری نیز وجود دارند مثل شاد شدن با مسخره کردن دیگران یا دست انداختن دیگران و ..

– چگونه شادی ایجاد کنیم؟
“برنامه ریزی” برای انجام کارهایی که ما را شاد می کنند. مثل این که هفته ای یک بار برویم کوه برای حضور در طبیعت. حواسمان باشد که موقع برنامه ریزی واقع بین باشیم.
– گفته شد که برخی عقیده دارند که تجربیات عرفانی بیشترین شادی را ایجاد می کنند و گفته شد که برخی دیگر عقیده دارند سکس بیشترین شادی را ایجاد می کند و شاید هم سکس تجربه ای عرفانی است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.

برنامه نشست آینده :
به زبان انگلیسی درباره Body language صحبت خواهیم کرد.
سینا دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: بررسی کتاب نیمه تاریک وجود – ۲ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با موضوع بررسی کتاب نیمه تاریک وجود
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵ در پارکی زیبا با حضور ودیعه و سینا ، نشست این هفته رسمیت یافت.

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود توسط : همراهان
طبق برنامه ، مطالعه کتاب نیمه تاریک وجود برای ماه مرداد پیشنهاد شده بود.

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : کتاب نیمه تاریک وجود
در کتاب نیمه تاریک وجود به خصوصیات شخصیتی هر فرد اشاره دارد که ناشناخته مانده یا مورد پذیرش فرد قرار نگرفته است. کتاب نیمه تاریک وجود این خصوصیات را سایه می نامد که یونگ روانشناس شهیر چنین نامیده است.
من یا نفس برچسب هایی را از کودکی در خود دارد که برخی را ژذیرفته و برخی را پنهان کرده است.
در این نشست قسمت هایی از کتاب مرور شد و به بررسی فردی خود نیز پرداختیم.

– جهان بیرون و جهان درون – که جهان درون همه جهان بیرون را در خود دارد. – که انسان موجودی کامل است و همه خصوصیات منفی و مثبت را داراست و لازم است که این نکته را بپذیرد تا به رهایی و کامل بودن برسد.
– هرچند که هدف نهایی ما ریختن این پوسته هاست اما ابتدا باید این نقاب ها را بشناسیم و با آنها آشتی کنیم.
– هنگامی که خود را مورد قضاوت قرار می دهیم ، دیگران را مورد پیش داوری قرار می دهیم.
– خصوصیاتی که در دیگران می بینیم، خصوصیاتی هستند که در خود داریم.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ نشست پایان یافت.
برای ماه آینده کتاب ” تفکر زائد” برای مطالعه پیشنهاد شد.

برنامه نشست آینده :
برای نشست آینده ودیعه دبیری نشست را به عهده گرفت.
موضوع نشست برای گفت و شنود ” شاد بودن و شادی ایجاد کردن” که از بحث های پیشنهادی در سایت انتخاب شده است خواهد بود.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون خواسته ها – ۱۹ مرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه با موضوع خواسته ها به زبان انگلیسی

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
It started at 5:30.
Vadie and Sina attended the session.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
This session was hold in a park and we visited some galleries there. There were paintings, pictures, some kinds of Iranian art and modern art in them.

گفت و شنود آزاد با موضوع :  خواسته ها  wishes
After visiting the galleries, we started to talk about the topic “Wishes”.
A few of subjects were:
What is a wish? (A definition)
Differences of wishes and goals
What are our wishes? & how can we reach them?
Is it worth trying to reach a wish which takes a long time and effort?
And at last a conclusion: we have some wishes to “be better” and we want to be better to “enjoy more”.

زمان پایان نشست :
It finished at 7:30.

برنامه نشست آینده :
-Next session we will speak about the book of month (The Dark Side of the Light Chasers by Debbie Ford)
The manager is Sina.

نشست های هفتگی: بررسی کتاب هیچ کس کامل نیست – ۲۹ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با موضوع بررسی کتاب هیچ کس کامل نیست

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
راضیه ، سینا و ودیعه همراهان حاضر در این نشست بودند که در ساعت ۵:۳۰ نشست رسمیت یافت.

معرفی کتاب هیچ کس کامل نیست توسط :
به عنوان کتاب ماه همراهان کتاب هیچ کس کامل نیست را خوانده و با هم بررسی کردیم.

گوینده سخن زیبا : راضیه ، ودیعه ، سینا
هر کدام داستانی را تعریف کردیم که پندهایی در خود داشتند.

نکات قابل ذکر :
سفارش آب و بستنی دادیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : ادامه بررسی کتاب هیچ کس کامل نیست
در مورد بررسی نیمه اول کتاب ” هیچ کس کامل نیست ” توضیح مختصری داده شد.
نکات زیر از این کتاب است:
– مرکز ثقل از عیبجویی به حل مشکل
– چه بگوییم؟ چگونه بگوییم؟
سنجیدن اعتبار یک انتقاد هنگام پذیرفتن:
۱- اهمیت انتقاد
۲- تشخیص منبع انتقاد ( انگیزه های احتمالی)
۳- در نظر گرفتن شرایط عاطفی
۴- تعدد تکرار یک انتقاد
۵- مقدار صرف انرژی برای تغییر
۶- سنجیدن جنبه های مثبت و منفی

در مقابل انتقاد به دفاع برنخیزیم.

زمان پایان نشست :
۷:۳۰ نشست پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
دبیر نشست بعدی راضیه خواهد بود.
موضوع نشست در مورد اصالت خواهد بود.
کتاب ” نیمه تاریک وجود” به عنوان کتاب ماه تعیین شد. که برای ماه مرداد مطالعه شده و بررسی گردد.