نشست های هفتگی: بحث پیرامون کودک درون – ۲۳ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و با موضوع کودک درون

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۴۰ جلسه رسما آغاز شد.
همراهان به ترتیب حضور: سینا – ودیعه

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
در مورد آب معدنی ها و انواع قابل قبول آن بر اساس یک تحقیق روی پارامترهای شیمیایی صحبت شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : کودک درون
– اشاره ای به شباهت بین انسان و کامپیوتر شد. سخت افزار به سرشت (nature) تشبیه شد و نرم افزار به تربیت محیطی و تجربه و دانش به دست آمده (nurture).

– رفتارهای بچه گانه یا بالغ یا … تظاهرات بیرونی ای هستند که از یک دسته بندی درونی ناشی می شوند. مثلا رفتارهای کودکانه را به کودک درون نسبت داده اند. در اصل این رفتارها را نوعی طبقه بندی کرده اند و این کودک درون وجود خارجی ندارد.

– اشاره به عملکرد “واکنش دفاع روانی” که نرم افزاری برای رهایی ما از اضطراب های آنی است ولی دوستی اش دوستی خاله خرسه است و زیر مجموعه ای از واکنش های کودک درون است و ارایه چند مثال از آن: دل درد گرفتن بچه ها در صبح روزی که امتحان دارند یا خواب ماندن در صبح روز امتحان یا تومور مغزی در نوجوانان تیزهوشی که دیگر جواب گوی خواسته های بی رویه والدین شان نیستند و … . آگاهی به این روال در صورتی که هوشیار باشیم به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد.

– اشاره به تفاوت هوشیاری و آگاهی: صرف دانستن درباره یک موضوع همان آگاهی است اما الزاما به معنی هوشیاری نسبت به آن نیست. به عبارت دیگر امکان دارد که ما از موضوعی آگاه باشیم ولی هوشیاری لازم برای عمل به این آگاهی را نداشته باشیم.

– اشاره به مکانیزم عملکرد بیماری های هیستریک که در آن ها عضو از نظر مکانیکی سالم است ولی عملکرد درستی ندارد مثلا گوش سالم است ولی نمی شنود.

– کودک درون از دیدگاهی شامل کودک شرور – کودک بازی گوش – کودک خجالتی و … است که این ها همه نظریه های روان شناسی اند.

– اگر بتوانیم کودک درون را بیدار کنیم برده ایم. منظور از “بیداری” این است که همه ما سرشت یا طبیعت را داریم ولی به مرور که بزرگ می شویم “شرطی” می شویم. مثلا: “زشته این حرف رو بزنی” ” تو خیابون بلند نخند”. همه سعی دارند که انسان را بالغ کنند و این به مرور باعث حذف کودک درون می شود یعنی به نوعی از طبیعی بودن دور می شویم. هر چه طبیعی و آزاد باشیم کودک درون فعال تر است.

– چند نمونه از مسدود کننده های کودک درون : خجالت – نگرانی از برداشت های دیگران – برداشت ها و نگرش های محدود کننده خودمان

– چند استفاده دیگر از کودک درون : وقتی کودک خجالتی بروز می کند با کمک کودک بازیگوش می توان به آن غلبه کرد. یا همراهی بالغ به منظور غلبه بر خجالت کودک خجالتی

نکته: بدون وجود بالغ نمی توان به اتکای متقابل (مستقل بودن) رسید و بدون کودک رها شده نمی توان بالغ بود.

نکته: در هر جا و هر زمانی نمی توان با کودک درون رفتار کرد (واکنش نشان داد).

زمان پایان نشست :
۷:۳۰ نشست را به اتمام رساندیم.

برنامه نشست آینده :
ادامه کتاب ” هیچ کس کامل نیست” را بررسی خواهیم کرد. (کتاب این ماه در ادامه ماه گذشته)

دبیر نشست سینا است.

نشست های هفتگی: تیرگان – بحث پیرامون سنت – ۱۶ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و سخن نغز پیرامون تیرگان و آرش کمانگیر بود و درباره سنت صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Razie, Sina, Vadie, Roya and Mansour were participants.
Sina was manager of session.
Session was started at 5:40.

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا : سینا
در مورد تیرگان و آرش کمانگیر و بابک خرمدین مطالبی عرضه شد.
اینکه تیرگان چرا در حال حاضر ۱۰ تیر برگزار می شود.
مصادف شدن پرتاب تیر توسط آرش کمانگیر و جشن تیرگان و اینکه با پرتاب این تیر مزرهای خرد مشخص شده ایت. چرا که این تیر پای درخت گردو که شکل مغر انسان است به زمین می نشیند.
تولد بابک خرمدین روز ۱۰ تیر است که در مورد بابک متن کاملی برای آشنایی همراهان با این مرد بزرگ خوانده شد.

نکات قابل ذکر :
قرار بر این بود که نشست امروز به زبان انگلیسی باشد که به دلیل مصادف شدن آن با جشن تیرگان ، در این مورد به فارسی مطالبی ارائه شد.
در ضمن از راضیه و منصور به دلیل مسئولیت پذیری در حفظ ارتباط تقدیر شد.

کتاب ۲۰ داستان کوتاه کوتاه به منصور و مجسمه هوتی، بودای خندان به همراه متن توضیح کامل در مورد فلسفه خنده های این بودا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : Tradition
– One participant asked if tradition is good or bad. She herself explained that some tardition is good and some of them is not good. for example, respect for parents is good tradition.
– Tradition can be from religion or national.
– Customs are some actions we have in our traditions. Norouz ceremony is a custom.
– The opposite of tradition is modern.
– Wearing black close in funeral ceremony is a tradition.
– Nezami has a poem about black that can show us that black is colourness.

زمان پایان نشست :

This session finished at 7:30.

برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of session.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب نیروی خواب – ۹ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با معرفی کتاب نیروی خواب و بحث دوست داشتن

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور سینا و ودیعه در ساعت ۵:۳۰ رسمیت یافت. راضیه با وجود اشتیاقی که برای حضور داشت و برای حضور اعلام کرده بود نتوانست در این نشست شرکت کند.

معرفی کتاب نیروی خواب توسط : سینا
در کتاب نیروی خواب در مورد خواب و سطح های آن صحبت شده و REM که سطحی از خواب است که رویا دیده می شود توضیح داده شده است.
روش هایی برای تنظیم خواب پیشنهاد شده و موانع خواب صحیح بررسی شده اند.

گوینده سخن زیبا : ودیعه
از کتابی به نام زائران عشق که ار ودانته های هندی بود برایمان خواند که بسیار زیبا بود.

شما نه یکی که سه تن هستید.
یکی آن که می پندارید.
یکی آن که دیگران می پندارند که هستید.
و یکی آن که واقعا هستید.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : دوست داشتن ، عشق ، سکس
در مورد تجربه جدید یک دوست صحبت کردیم که در رابطه خود به مشکل برخورده و آن را بررسی کردیم.

زمان پایان نشست :
نشست ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعدی به زبان انگلیسی خواهد بود.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه – سرنوشت – ۲ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه و بحث سرنوشت

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
به ترتیب حضور: سینا – ودیعه – راضیه

معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه کوتاه توسط : سینا
این کتاب از طرف گروه جهت قدردانی برای اجرای مسئولیت پذیری در موردی خاص برای منصور تهیه شده است که چند داستان کوتاه از آن با همراهی سینا و راضیه خوانده شد. یکی از داستان ها به گاندی و دانایی او مربوط بود که از نظر من جالب بود.

گوینده سخن زیبا : ودیعه
بخش هایی از کتاب “من هشتمین آن هفت نفرم” از “عرفان نظر آهاری”
چند جمله از آن:
از پشت سر اگر می رفت دیوارهای دیروز بود. از پیش رو اگر می رفت دروازه های بسته فردا. اما او روی یک وجب اکنونش ایستاده بود.
دست بر زخمم می گذارم و گرامی اش می دارم که این زخم عشق است و عشق میراث پدر است

نکات قابل ذکر :
همه همراهان قبل از ساعت مقرر برای شروع نشست حاضر بودند.
راضیه که برای اولین بار ما را همراهی می کرد از خودش برایمان گفت.

گفت و شنود آزاد با موضوع : سرنوشت و تقدیر
– در کتاب “پزشک روح” دکتر فرانکل ذکر شده است که سرنوشت از قبل نوشته ای نیست و خودمان آن را رقم می زنیم.
– یکی از برداشت ها: سرنوشت= سر+نوشت =آنچه که بر پیشانی نوشته شده است=غیر قابل تغییر (کسی با این نظر موافق نبود)
– فال گیری و آینده بینی و اشاره به این که شاید نتیجه انتخاب های ما است که دیده می شود و قابل تغییر است.
– در محدوده ای ما اراده داریم و سرنوشت مان را تغییر می دهیم ولی بخشی از سرنوشت مان دست ما نیست مثل به دنیا آمدن مان و …
– به هر چه که می اندیشیم خلق می شود. پس مراقب آرزوهای تان باشید چون محقق خواهند شد.
– قانون جذب و ساختن آینده
– با تمرکز روی چیزی شاید چیزها یا افرادی را ببینیم که قبلا نمی دیدیم و شاید ربطی به قانون جذب نداشته باشد.

– در نتیجه رسیدیم به این جا که ” چگونه سرنوشت را از سر بنویسیم؟ ”
– سرنوشت = از سر (از نو) + نوشت

زمان پایان نشست :
۷:۱۵

برنامه نشست آینده :
گفت و شنود آزاد با موضوع: دوست داشتن – عشق – سکس (پیشنهاد شده در تاریخ ۲۳ تیر ۸۵ در سایت گروه با امتیاز ۲۱)
دبیر : منصور

نشست های هفتگی: کتاب هیچکس کامل نیست – ۲۶ خرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با معرفی کتاب هیچکس کامل نیست

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۱۵:۳۰ ودیعه و سینا در نشست حاضر بودند و یکی از همراهان که اعلام کرده بود که در نشست حاضر خواهد شد، عدم حضور خود را با پیام اطلاع داد.

معرفی کتاب هیچکس کامل نیست توسط : همه
کتاب هیچکس کامل نیست در مورد روش های صحیح انتقاد و انتقاد پذیری نوشته شده که کتاب کاربردی است و می توان روش های پیشنهاد شده آن را در زندگی روزمره به سهولت یاد گرفته و به کار برد.

گوینده سخن زیبا : سینا
قوانین موفقیت

– قانون انگیزه
– قانون انتظار
– قانون تمرکز
– قانون انتخاب
– قانون مسئولیت
– قانون باور
– قانون تاثیر تلاش
– قانون تصمیم
– قانون استقامت
– قانون صداقت

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : بررسی کتاب کتاب هیچکس کامل نیست
بخش های مختلف کتاب هیچکس کامل نیست را از ابتدا به ترتیب مرور و یادآوری کردیم و مثال های دیگری که به ذهنمان می رسید نیز در آن زمینه ها بیان داشتیم.

بخش های اصلی کتاب :

– تعریف انتقاد
– انتقاد مخرب ( کارهایی که نباید بکنیم.)
– پاسخ های مخرب
– انتقاد سازنده
– پذیرش انتقادهای سازنده
– محیط های کاربردی انتقاد ( کودک ، جنسی ، محیط کار )

 

مرور و یادآوری ها:

– انتقاد هنگامی درست است که احتمال بهبود وجود دارد.
– انتقاد برای بهبود رفتار و افکار است.
-انتقاد مخرب فقط خطاها را نشانه می رود و مثل پتک است.
– لغت criticism از لغت یونانی kriticos به معنای “توانایی تشخیص یا داوری” گرفته شده است.
– به یاد داشته باشیم که نگرش ها از جنبه های مختلف ، متفاوت خواهد بود مثل حرف انگلیسی M که از بالا و پایین و از دو طرف می تواند E ، W ، M دیده شود.
– واکنش برای انتقاد به روحیات انتقاد کننده و انتقاد شونده در آن لحظه بستگی دارد.
– سطح انتظار انتقاد شونده و انتقاد کننده نیز در واکنش ها موثر است.
– بازخورد از احساس و رفتار در رفتار و احساس دوباره تاثیر می گذارد.
– انتقاد به طرز منفی به صورت یکی از سرگرمی های بزرگ عمومی درآمده است.

زمان پایان نشست :
کتاب هیچکس کامل نیست به خوبی بررسی شد و راه کارهای عملی آن مرور شد و تا پاسخ های مخرب ادامه یافت.
ادامه این کتاب برای ماه آینده به عنوان کتاب ماه بررسی خواهد شد.
۷:۳۰ نشست پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
ودیعه دبیری نشست آینده و ارائه سخن زیبا در نشست آینده را به عهده گرفت.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون انگیزه – ۱۹ خرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با موضوع انگیزه به زبان انگلیسی

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
This session was started at 5:30 with Sina , Vadie and Mansour.
For this session Our program was speaking english about a subject.

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
خارج از برنامه در مورد انگیزه از هدف ها و روش های گروه به فارسی صحبت کردیم.
منصور ساعت ۷ نشست را ترک گفت.

گفت و شنود آزاد با موضوع :  انگیزه Motivation
We talked about intrinsic and extrinsic motivation.
Three Elemnts of Motivation is
– creative freedom fulfill a Need or Dream , Ideas – Projects – Goals
– Learn from failure – Learn to bounce back overcome barriers
– Love to learn – Accept risk – Seek Opportunity

Seven rules of motivation

– Set a major goal
– Finish what you start
– Socialize with others of similar interest
– Learn how to learn
– Harmonize natural talent with interest that motivates
– Increase knowledge of subjects that inspires
– Take risk

زمان پایان نشست :

The session was finished at 7:30.

برنامه نشست آینده :

Next session we will talk about our monthly book.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب سیزارتا و بحث اراده آزاد ۲ – ۱۲ خرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و با معرفی کتاب سیزارتا و بحث اراده آزاد ۲

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۴۵
همراهان به ترتیب حضور: ودیعه – مجتبی (فعلا افتخاری) – منصور

معرفی کتاب سیزارتا از هرمان هسه توسط : منصور
معرفی کننده تاکید داشتند که ماجرای کتاب را کامل تعریف نکنند تا انگیزه ای برای خواندنش در دیگر همراهان ایجاد کنند!
داستانی از شخصی معاصر با بودا است که به دنبال حقیقت است و در ابتدا دوستی در این راه با او همراه است و سرانجام تصمیم می گیرد که مستقل از سبک های مختلف عمل کرده و خودش جست و جو گر باشد و بدون داشتن هیچ استادی و به تنهایی.
یک نتیجه گیری از معرفی کننده: باید هر کسی راه خودش را برود و رشد را در مواجهه با آنچه می خواهد پیدا کند.

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
همراهان عزیزی که سر ساعت در محل نشست حاضر می شوند و در صورت تاخیر سایرین را مطلع می کنند به سایر همراهان و اهداف گروه احترام می گذارند.

گفت و شنود آزاد با موضوع : اراده آزاد ۲
از آنجایی که در باره این موضوع هنوز خودمان هم خوب نفهمیده بودیم که چی شد؟! اول جلسه و قبل از شروع اراده آزاد ۲ ، با دو سوال پیشنهاد دهنده بحث را توسط همراهان حاضر در جلسه قبل برای همراه جدید به شرح زیر مرور کردیم:
۱-اگر بتوان همه چیز را شبیه سازی کرد پس وضعیت لحظه بعد را هم می توان شبیه سازی کرد. پس آیا واقعا اراده آزادی داریم یا یک تصور است و شاید ما در لحظاتی از قوانین فیزیکی خارجیم؟
۲- اصل: یک پدیده (اپی فنامنا) نمی تواند روی علت اش (فنامنا) تاثیر بگذارد. و دنیای ذهنی ما هم یک اپی فنامنا از دنیای واقعی است. پس با توجه به اصل بالا هر تصمیمی در دنیای ذهنی ما نمی تواند در دنیای خارجی تاثیری داشته باشد. یعنی ما نمی توانیم چیزی اراده کنیم.
سپس به ادامه بحث یعنی اراده آزاد ۲ پرداختیم.
-کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ / کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم
-اشاره به اینکه دنبال حقیقت باشیم نه اثبات آنچه معتقدیم.
-فردی از طبقات پایین با تلاشش به رشد می رسد که این نشانه ای از وجود اراده آزاد است یعنی او اراده کرده و تغییر کرده است.
-قبول عدم وجود اراده آزاد ما را از حرکت باز می دارد و تبدیل به موجودات منفعلی می شویم (این خوب نیست).
-قبول عدم وجود اراده آزاد باعث می شود که مفاهیمی مثل موفقیت و شست از بین بروند چون ما محکومیم به این سرنوشت و نمی توانیم آن را تغییر دهیم یعنی داریم نقشی را بازی می کنیم که به ما داده شده است. همچنین حق نخواهیم داشت هیچ مجرمی را محکوم کنیم!
-اشاره به این که برخی محدودیت های فیزیکی را با عدم اراده قاطی نکنیم.
-چرا اینجا هستیم؟ اصلا چرا هستیم؟ اگر این جواب های کلی را کسی پیدا کند جواب سوال های بالا را هم دارد.
در آخر بچث اراده آزاد ۲ به این نکته اشاره شد که :

به دنیا آمدن یا نیامدن. مادر و پدر.کشور محل تولد.زن یا مرد بودن.زمان تولد و … هیچ یک دست ما نیست ولی همه این ها این بودن یک فرصت است.

زمان پایان نشست :
۷:۱۵
یکی از همراهان به علت حضور در کلاسی مجبور به ترک جلسه بود و چون بحث پیرامون موضوع نیز به پایان رسیده بود از مجتبی خواستیم تا خودش را به سایر همراهان معرفی کند.

برنامه نشست آینده :
به علت بی حواسی و … که بهتره نگم یادم رفت که موضوع را به شور بگذارم. (تقاضای بخشش)
ولی نیک می دانیم که جلسه بعد را انگلیسی صحبت خواهیم کرد.
خدا به داد گزارش نوشتنش برسه!

نشست های هفتگی: بحث پیرامون اراده آزاد – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ به دبیری منصور و با موضوع اراده آزاد

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۱۷:۳۰ با همراهی مصی-سینا-ودیعه-منصور

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
تولد دو نفر از دوستان در ماه اردیبهشت گرامی داشته شد و با صرف کیک هدایایی رد و بدل شد.
در ظمن از ودیعه به جهت فعالیت در نشریه گروه توسط مسئول گروه قدر دانی شد و اعضا برای ایشان کف زدند.

گفت و شنود آزاد با موضوع : اراده آزاد
موضوع اراده آزاد مورد بحث قرار گرفت ، پس از طرح سوال نظرات مختلفی از جمله تاثیر عوامل غیر فیزیکی و حاله های اطراف افراد در تصمیم گیری و عدم تشابه هیچ دو اتم دارای یک عدد اتمی و همچنین ارتباط قوانین فیزیکی با اراده آزاد مطرح شد.
با توجه به زمانبندی خاص این جلسه و اختصاص ۱۵ دقیقه به گفتگو میزان نظرات کم بود . لیکن نتیجه گیری خاصی حاصل نشد و سعی می شود در جلسه بعدی دقیقا در مورد موضوع نظر داده شود تا امکان نتیجه گیری بالا رود.

زمان پایان نشست :
۱۹:۳۰ پس از تعیین موضوع بحث آزاد بعدی ( اراده آزاد ۲) و معرفی کتاب هیچکس کامل نیست برای مطالعه ماه آینده جلسه پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
جلسه بعدی گروه انگلیسی است.

نشست های هفتگی: قسمت آخر کتاب ۷عادت مردمان موثر – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سینا و بررسی قسمت آخر کتاب ۷عادت مردمان موثر

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور ودیعه ، سینا و منصور نشست ساعت ۶ رسمیت یافت.

معرفی کتاب ۷عادت مردمان موثر توسط : همراهان
طبق نشست های بررسی کتاب در ادامه ماه های قبل ادامه کتاب هفت عادت مرمان موثر را بررسی کردیم.

گوینده سخن زیبا : ودیعه
قسمتی از یک مقاله از روزنامه را که به توسط دکتر طاهری نوشته شده بود را برایمان خواند که دو شعر زیر در آن قید شده بود:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
سعدی

اگر یک ذره را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سرآپای
شبستری

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : عادت ۵ و ۶ و ۷ از کتاب ۷عادت مردمان موثر
عادت ۵
– نخست بخواهید بفهمید بعد جویای تفاهم باشید.
– گوش کردن ناشی از همدلی
– گوش کردن بانیت درک کردن
– خوب گوش دادن درمانگر است.
– گوش دادن با همدلی نیاز به صبر و تحمل دارد.
– empathy حساب احساسی را افزایش می دهد.
– با همفهمی مشکلات را از اشخاص جدا کنیم.

عادت ۶
– سینرژی
– حالت تدافعی ، خودخواهی ، خود محوری ، دورویی را کنار بگذاریم ،
– ایثار ، نوع دوستی ، صداقت می ماند و
– عشق و معرفت فوران می کند و این سینرژی است.
– موفقیت خود را در جمع جستجو کنیم.
– تفاوت ها باعث ارتقا هستند.
– زن و مرد تفاوت کامل است.

عادت ۷

– ابعاد چهارگانه تعادل : جسمی ، ذهنی ، معنوی ، عاطفی-اجتماعی

 

– هر کسی دیگری را ارتقا می دهد.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷:۳۰ نشست پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
منصور دبیری نشست هفته بعد را به عهده گرفت.

موضوع گفت و شنود ” اراده آزاد ” خواهد بود که منصور پیشنهاد داده است.

نشست های هفتگی: دیدار با موسی تقی‌زاده – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سینا و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با توافقی که شب قبل با همراهان داشتیم با موسی تقی‌زاده هماهنگی کردیم و نشست را در خانه ایشان ساعت ۶ تا ۸ برگزار کردیم.
آقای موسی تقی‌زاده دوست ۷۴ ساله ماست که هرگاه با او به صحبت می نشینیم بسیار می آموزیم.
ودیعه و سینا در این نشست حاضر شدند و منصور نتوانست به دلیل اتفاق غیرمترقبه به این نشست برسد.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
کتابی به عنوان قدردانی از موسی تقی‌زاده که گروه نیک اندیشان را از بدو تشکیل آن همراهی کرده است به ایشان تقدیم کردیم.
ایشان کتاب شعر خود را با عنوان “یاشاییش سوزلری” با یک جمله دست نوشت خود به یک یک ما اهدا کرد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : دیدار با موسی تقی‌زاده
صحبت های بسیار مفیدی رد وبدل شد که دو شعری که از موسی شنیدیم اینجا قید می کنیم.

که می گوید زبان چشم ها را من نمی دانم
به جای گفتگو نظاره کن ، فهمیدنش بامن
نوشته صرامی

گم شدن در گم شدن دین من است
نیستی در هستی آیین من است
از مولوی

زمان پایان نشست :
موسی تقی‌زاده از ما با خرما و آجیل و نوشیدنی های جوشانده گیاهی پذیرایی کرد.
ساعت ۸ خانه موسی را ترک گفتیم.

برنامه نشست آینده :
نشست آینده عادات نهایی کتاب هفت عادت مردمان موثر را صحبت خواهیم کرد.