تئوری انتخاب

انتخاب رفتار

درود بر همراهان عزیز   از لطفی که به من و نوشته هام دارید ممنونم..برخی از دوستان در همینجا و …

woman self respect

احترام زن

امشب سومین شب است که راجع به احترام و بخصوص احترام زن و مرد صحبت می کنیم امشب اختصاصی در …

احترام یه خود

احترام درونی ( احترام به خود)

در مورد احترام صحبت کردیم و احترام میان زن و مرد… نگرش در خصوص جنس مقابل در تعیین انتخاب رفتار …

maditation

mindfulness ذهن آگاهی

درود بر همراهان عزیز   امشب کمی در خصوص ذهن آگاهی mindfulness براتون بنویسم… در عرفان سه نوع حضور در …

anger

کنترل خشم

در گروه تلگرام سوالی شد : ميتونم خواهش كنم در مورد خشم و كنترل ان مخصوصا زماني كه خيلي عصباني …

Relation right

احترام به خانم ها

درود بر شما در مقدمه بر احترام از آداب معاشرت به طور کلی صحبت کردیم… می تونیم احترام مثل موضوعات …

kindness

احترام در ارتباط تا چه حد و درجه ای؟

    خوشحال می شم که همه همراهان هم اگر مایل بودند نظرشون رو بنویسند… معمول هست که همه ما …

Choose-Your-Path

دسته بندی کارها براساس اضطراری و مهم

در گروه تلگرام من خانم پورموسی پيشنهاد داد که حول موضوعات روانشناسی گفت و گوش داشته باشيم و من برای …