Stress

در ادامه بررسی استرس

برگرفته از صفحه پرویز پرستویی “سالها پیش مدتی را در جایی بیابان گونه به سر بردم. عزیزی چهار دیواری خود …

workshop

کارگاه های من

☄۱- ارتباط ، انتقاد ، مذاکره بعد از اتمام این کارگاه، از توانایی ارتباط موثر و مذاکره اصولی برخوردار خواهید …

stress

راهکارهای گذر از استرس

اگر در زندگی بتونیم از تجربیات گذشتگانمون بهره بگیریم، بسیار موفق خواهیم بود و زندگی با سبک خوبی خواهیم داشت …

Emotion

آگاهی و هیجان

انتخابات تموم شد و چه خوبه که همین شور رو نگهداریم و اون رو در جهت ارتقا خودمون استفاده کنیم… …

group

نتیجه کارگاه های من

با یکی از همراهان گروه تلگرامم داشتیم راجع به کارگاه های من و یک مربی دیگه صحبت می کردیم، افتخار …

improve

در خصوص هدف من از برگزاری کارگاه ها

پیشتر در مورد اینکه هدف من چیست کمی توضیح نوشته بودم هدف من همواره ارتقا و رشد خودم بوده و …

Motivation

داستانی برای هدف و انگیره

یک داستان واقعی تعریف کنم شاید انگیزه پیدا کردید قبل از انقلاب که خوانندگان خانم در تلویزیون برنامه داشتند، یک …

aim

در مورد هدف و آرزو از کارگاه انگیزه و هدف

ما ممکن هست که خیلی چیزها بخواهیم که آرزو هستند اما برای به دست آوردن آن مواردی از آرزوهایمان که …