مصطفی مستور به قلم خودش

مصطفی مستور به قلم خودش

مصطفی مستور به قلم خودش . این مطلب نوشته او درباره زندگی خودش است. با مطالب سایت نیک اندیشان همراه باشید. …

همیشه فرصتی دوباره هست

همیشه فرصتی دوباره هست

تاریخ آفرینان آنانکه می دانند همیشه فرصتی دوباره هست. پس امید خود را حفظ می کنند. با مطالب نیک اندیشان …

هوتی، ملقب به بودای خندان

هوتی، ملقب به بودای خندان

اگر اجازه مي دهيد ما بخنديم، زندگی تراژدی نیست با مطالب نیک اندیشان همراه باشید. هوتی، ملقب به بودای خندان، از …

مثبت حرف بزنیم

مثبت حرف بزنیم

مثبت حرف بزنیم كلمه ها بر احسا سها و انديشه ها تاثير مي گذارند .   احسا سها بر افكار …

درباره رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو

درباره رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو

درباره رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو وقتی عنوان کوری را روی جلد کتاب دیدم، تصویری که از رمان طاعون ِ …

چند سخن فرا انسان گرايانه

چند سخن فرا انسان گرایانه

چند سخن فرا انسان گرايانه با مطالب نیک اندیشان همراه باشید. انسان، انسان را فقط به نام يک انسان مي …

حماسه هيزم شكن

حماسه هیزم شکن

حماسه هيزم شكن ‹‹بسيج خلخالي›› (تولد 1297/-1918م) سراينده ي‹‹حماسه هيزم شكن›› كه دانشگاه تهران در سال 1344 خورشيدي آنرا، در رديف شاهكارهاي ادبي …

من یک پست مدرن هستم

من یک پست مدرن هستم

من یک پست مدرن هستم.  با مطالب نیک اندیشان همراه باشید پست مدرن شعر نیست پست مدرن داستان نیست پست …