موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

درباره موسیقی درمانی با مطالب نیک اندیشان همراه باشید. کسانی که او را می شناسند هم صدا فریاد می زنند …

مصطفی مستور به قلم خودش

مصطفی مستور به قلم خودش

مصطفی مستور به قلم خودش . این مطلب نوشته او درباره زندگی خودش است. با مطالب سایت نیک اندیشان همراه باشید. …

همیشه فرصتی دوباره هست

همیشه فرصتی دوباره هست

تاریخ آفرینان آنانکه می دانند همیشه فرصتی دوباره هست. پس امید خود را حفظ می کنند. با مطالب نیک اندیشان …

هوتی، ملقب به بودای خندان

هوتی، ملقب به بودای خندان

اگر اجازه می دهید ما بخندیم، زندگی تراژدی نیست با مطالب نیک اندیشان همراه باشید. هوتی، ملقب به بودای خندان، از …

مثبت حرف بزنیم

مثبت حرف بزنیم

مثبت حرف بزنیم کلمه ها بر احسا سها و اندیشه ها تاثیر می گذارند .   احسا سها بر افکار …

درباره رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو

درباره رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو

درباره رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو وقتی عنوان کوری را روی جلد کتاب دیدم، تصویری که از رمان طاعون ِ …

چند سخن فرا انسان گرایانه

چند سخن فرا انسان گرایانه

چند سخن فرا انسان گرایانه با مطالب نیک اندیشان همراه باشید. انسان، انسان را فقط به نام یک انسان می …

حماسه هیزم شکن

حماسه هیزم شکن

حماسه هیزم شکن ‹‹بسیج خلخالی›› (تولد ۱۲۹۷/-۱۹۱۸م) سراینده ی‹‹حماسه هیزم شکن›› که دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴ خورشیدی آنرا، در ردیف شاهکارهای ادبی …