قواعد و آداب نقد

قواعد و آداب نقد

قواعد و آداب نقد نوشته دكتر محمد منصورنژاد منبع : نامه علوم انساني دوفصلنامه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني …

درباره ازدواج

درباره ازدواج

از کسانی که مطلب زیر را می خوانند تقاضا دارم نظر خود را بنویسند سايت زنستان / نيما قاسمي http://www.herlandmag.net …

كتاب هدف ادبيات نوشته ماكسيم گوركی

کتاب هدف ادبیات نوشته ماکسیم گورکی

جملاتی زیبا و ژرف انتخاب شده از كتاب هدف ادبيات نوشته ماكسيم گوركی. با نیک اندیشان همراه باشید. مفهوم واقعى زندگى …

مطلبی از کتاب بومها و آدمها

مطلبی از کتاب بومها و آدمها

دو نوشته از بردیا یکی داستان هدهد تیزبین برگفته از کتاب بومها و آدمها و دیگری متنی برگرفته  از كتاب هنر عشق …

بخشی از کتاب شازده کوچولو

بخشی از کتاب شازده کوچولو

دوستی بر گرفته از کتاب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت تگزوپری روباه گفت: آدم فقط از چیزهایی که اهلی می …

مرکز نوعدوستی در مغز کشف شد

مرکز نوعدوستی در مغز کشف شد

مرکز نوعدوستی در مغز کشف شد دانشمندان مي گويند بخشي از مغز را که مشخص کننده خودخواهي يا نوعدوستی فرد …

اشعاری از منوچهر آتشی و دیگر شعرا

اشعاری از منوچهر آتشی و دیگر شعرا

اشعاری از منوچهر آتشی و دیگر شعرا که الهام عضو گروه نیک اندیشان انتخاب کرده و در وبلاگ گذاشته بود. …

يادآوری درباره باشگاه كوه و تفريحات

یادآوری درباره باشگاه کوه و تفریحات

دو مطلب درباره يادآوری درباره باشگاه كوه و تفريحات  و گروه نیک اندیشان  همه ی ما همراهان گروه نیک اندیشان …