دگرگونی دینی همگانی در هند

دگرگونی دینی همگانی در هند

دگرگونی دینی دسته جمعی در هند دهها هزار هندو از طبقه بسيار پايين موسم به “داليت” در يک گردهمايی در …

يادآوري اهداف و روش هاي گروه نيك انديشان 2

یادآوری اهداف و روش های گروه نیک اندیشان ۲

در ادامه اشاره به هدف گروه يعنی ارتقا خود لازم می بينم که  يادآوری کنم که يکی از روش های …

تصور كن از جان لنون از پايه گذاران گروه موسيقي بيتل ها

تصور کن از جان لنون از پایه گذاران گروه موسیقی بیتل ها

تصور کن تصور کن هيچ بهشتی در کار نيست آسان است اگر تلاش کنی و هيچ جهنمی در زير پايمان …

كاشفان فروتن شوكران

کاشفان فروتن شوکران

كاشفان چشمه کاشفان فروتن شوکران جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها شعبده بازان لبخند در شب کلاه درد با …

يادآوری اهداف و روش های گروه نيک انديشان

یادآوری اهداف و روش های گروه نیک اندیشان

سعی دارم که برخی از اهداف گروه رو در مقاطع مختلف يادآوری کنم. اگر به ياد داشته باشيم هدف اساسی …

قصه ي موش

قصه ی موش

موش گفت: “افسوس! دنیا هر روز کوچکتر می شود. در آغاز به قدری بزرگ بود که می ترسیدم؛ دویدم و …

پر کن پیاله را

پر کن پیاله را

پر کن  پیاله ر ا  ,   که  اين  آب آتشين دير يست ره  به حال  خرابم  نمي برد اين جامها …

هان كه راه خود به خود گم نكني

هان که راه خود به خود گم نکنی

هان ! تا كه سر رشته ي خود گم نكني ! خود را ، ز براي نيك و بد ، …