نشست های هفتگی: خلاقیت و ابتکار – ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۳۳ شروع شد.
سینا- مرتضی- ودیعه حاضر بودند.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا – ودیعه
سینا خلاصه ای از یک کتاب را درباره انقلاب مردم در امریکا برایمان گفت که در ابتدا امریکا بخشی از انگلیس بوده و مردم به سبب برخی مشکلات تصمیم می گیرند که انقلاب کنند. شخصی به نام بنجامین فرانکلین که روزنامه نگار بوده، آغازگر این انقلاب محسوب می شود. مردم یک نفر (جورج واشنگتون) را فرمانده می کنند و مجموع ۱۳ ایالتشان پس از انقلاب تبدیل به ایالات متحده امریکا می شود.
ودیعه نیز یک حکایت کوتاه از مردی گفتم که سعی در نجات عقربی داشت و آن عقرب دست او را نیش می زد و مرد دوباره سعی می کرد و در جواب سرزنش گران می گفت: این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم.
مرتضی نیز این بیت را افزود که: نیش عقرب نه از بهر کین است اقتضای طبیعتش این است.

نکات قابل ذکر :
در ابتدا آشنایی همراه جدید با سایر همراهان را داشتیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : خلاقیت و ابتکار
– خصوصیات خلاقیت و ابتکار:
۱ – پاسخ یا مفهومی نو که احتمال وقوع آن کم باشد.
۲- باید گره ای را بگشاید.
۳- خلاقیت و ابتکار واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتکاری و رشد و عملی کردن آن است.
– رابطه خلاقیت و ابتکار و ضریب هوشی را بعضی قبول دارند و می گویند که خلاقیت با IQ رابطه دارد و در مقاله ای آمده است که ضریب هوشی متوسط برای داشتن خلاقیت کافی است.
– خلاقیت و ابتکار با آموزش رابطه دارد یعنی به نوعی اکتسابی است و مثلا با آموزش بازی های فکری به کودکان می توان آن را پرورش داد.
– رابطه خلاقیت و ابتکار با الهام (نوعی دریافت) را بعضی منکر و برخی دیگر معتقد بودند.
– درباره تجارب خلاقیت های خودمان گپ زدیم.
– احتیاج باعث خلاقیت می شود.
– برخی معتقدند: کسی که دانش (معلومات) و تجربه در زمینه کاری اش داشته باشد، می تواند فردی خلاق تر باشد.
– اجازه ریسک کردن و به نوعی خارج شدن از حاشیه احتیاط به خلاقیت کمک می کند و به همان اندازه نگرانی مخرب خواهد بود.
– خلاقیت و ابتکار می تواند گروهی هم باشد (ناشی از کار تیمی). در ادامه یاد اوری شد که ما از نظر ذهنی کار گروهی را یاد نگرفته ایم.
– پیچیدگی ذهن به خلاقیت کمک می کند. (منظور چیز هایی به غیر از معلومات گذشتگان است)
– دید خوب به خلاقیت کمک می کند.
– حالا چه کار کنیم که خلاق بشیم؟ جواب: نترسیم (شهامت داشته باشیم) – نگیم که نکنه این بشه، اون بشه – نایستیم و حرکت کنیم (یاداوری داستان چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد)
– نیمکره راست مغز روی خلاقیت موثر است.
– عوامل بازدارنه خلاقیت و ابتکار:
۱- تلاش های قبل از بلوغ برای حذف خیال بافی
۲- محدودیت های باز دارنده قوه کنجکاوی کودکان
۳- تکیه بیش از حد به نقش جنسیت چون تفکر خلاق مستلزم حساسیتی بیش از حد(خصوصیتی کاملا زنانه) و اتکای به خود (خصوصیتی کاملا مردانه) است
۴- تاکید زیاد بر پیش گیری
۵- القای ترس و کم رویی
۶- تاکید بر مهارت های کلامی
۷- بیش از اندازه مورد انتقاد قرار دادن نظرات جدید
– عوامل تشدید کننده خلاقیت:
۱- انگیزه ها (انگیزه های ترغیب کننده به نواوری)
۲- ابزارها مثل: اراده- اعتماد به نفس- استمداد از دیگران- تغییر دادن- شبیه سازی و…

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.
پیشنهاد شد که موضوعات بحث را کاربردی تر انتخاب کنیم.

برنامه نشست آینده :
به انگلیسی درباره موضوع … در سال جدید صحبت خواهیم کرد.

نشست های هفتگی: آزادی شخصی و اجتماعی – ۷ دی ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   ۷ دی ۱۳۸۹    به دبیری ودیعه. درباره آزادی شخصی  و اجتماعی صحبت کنیم.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۰۷ نشست با حضور ودیعه و سینا شروع شد.
روی میز خیام نشسته بودیم.
معرفی کتاب   توسط :
گوینده سخن زیبا : سینا
اشعاری از عطار را خواند که چند بیتش را در ادامه می نویسم:
تو مباش اصلا کمال این است و بس
تو ز تو گم شو وصال این است و بسمبتلای خویش و حیران توام
گر بدم گر نیک هم زان تو ام
نکات قابل ذکر :
امید و دوستش به طور غیر منتظره سری به ما زدند و احوال پرسی کوتاهی با آن ها داشتیم.
گفت و شنود آزاد با موضوع : آزادی شخصی و اجتماعی
  آزادی شخصی به وسیله قوانینی محدود به آزادی جمعی شده است.
این قوانین برای این است که بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم.
آزادی شخصی مربوط به عملکرد خودمان در کارهای انفرادی و در محدوده قوانین است.آزادی اجتماعی مربوط به عملکرد ما در ارتباط با بقیه و بر اساس یک سری قوانین است.
قوانین الزاما مکتوب نیستند مثل عرف و سنت.مثلا لخت امدن در خیابان یا سیگار کشیدن در محیط های سر بسته
اگر امنیت اجتماعی به خطر بیفتد آزادی شخصی محدود می شود چون تقدم با اجتماع است نه شخص.
آزادی شخصی برای جلوگیری از آسیب های جمعی به قوانین محدود می شود.
پس چون سیگار کشیدن آسیب دارد باعث می شود که فرد به آن محدود شود.

مثال: آزادی بیان یکی از آزادی های اجتماعی است و به معنای محدودیت با قوانینی است. حالا اندازه این محدودیت چقدر باشد به جامعه بستگی دارد.

یک تعریف از آزادی: هر کاری دوست داری بکنی.
تعایفی از قوانین: ۱- محدودیت . ۲- یک سری چیزهایی که باید اجرا بشوند.
شاید هم آزادی شخصی یعنی آزادی کامل یا شاید هم محدود شدن به قوانین تا به خودمان آسیب نزنیم.

زمان پایان نشست :
۶:۳۰ پایان نشست بود.
برنامه نشست آینده :
درباره sports صحبت می کنیم و سینا دبیر خواهد بود.

 

نشست های هفتگی: بحث پیرامون تعصب – ۳۰ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه . پیرامون موضوع تعصب صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۱۷:۴۰ با همراهی سینا و ودیعه نشست شروع شد.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
به صورت شنیداری به سخنرانی ای که در درباره نظریه ریسمان و تعداد ۲۶ بعدی که با فرمول های ریاضی اثبات شده اند و مثال هایی برای نزدیک شدن به آن مفهوم گوش کردیم.

نکات قابل ذکر :
این نشست در زیر آسمان مثلا آبی تهران برگزار شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تعصب
چند معنی یا تعریف از تعصب:
– تعصب مرحله ای است که در آن مطلقا عقیده ای را درست می دانیم و حاضر به پذیرفتن نقایص آن نیستیم.
– تعصب به عقایدی گفته می شود که روی آنها فکر نشده است. این تعریف ترجمه کلمه prejudice است.
– تعصب پافشاری روی عقایدی است که یا روی آن ها فکر نشده است و یا حتا روی آن ها فکر هم شده است ولی به هر حال حاضر به مقایسه این عقاید با عقاید دیگران و یا حتا حاضر به گوش دادن به عقاید دیگران نیستیم.
– یک نظر: کسی که با تحقیق به “شناخت” رسیده است معمولا تعصب ندارد و وقتی تحقیقات دیگران را می شنود می گوید که شاید این هم درست باشد ولی کسانی که بدون تحقیق “یقین” دارند که مساله ای درست است و آن را بدون دلیل قبول کرده اند، وقتی کسی نظرشان را بپرسد، آن را (نظرشان را) به شخص دیگری نسبت می دهند یعنی به نوعی از دیگران تقلید می کنند.
– در باور عمومی تعصب بد است.
– خیلی ها فکر نمی کنند که تعصب دارند و فقط می گویند این عقیده یا باور من است. چه کسی این موضوع را تشخیص می دهد که ما باوری داریم یا با تعصب به قضیه ای نگاه می کنیم؟

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.

برنامه نشست آینده :
درباره کتاب تفکر زائد از محمد جعفر مصفا کفت و شنود خواهیم داشت.
سینا دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: شاد بودن و شاد کردن – ۱۶ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۳۰ نشست را شروع کردیم.
همراهان: سینا و ودیعه

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا
به صورت “تصویری” دو مطلب زیبا را از موبایل سینا خواندیم و تماشا کردیم.
خلاصه یکی از آن ها:
یک کیک خوشمزه از مواد خامی مثل آرد و تخم مرغ و … که با هم مخلوط و پخته می شوند ساخته می شود. هیچ کدام از این مواد خام را دوست نداریم به تنهایی به جای کیک خوشمزه بخوریم. در زندگی نیز چنین است که گاهی از وقایع به صورت تک تک و جداگانه خوشمان نمی آید و آن ها برایمان سخت و رنج آورند اما قرار است آن ها با هم ترکیب شوند و هما کیک خوشمزه با حرارت سختی ها ساخته شود. پس آخ جون که چه کیکی منتظرمونه! (به جای این که تاسف سختی ها رو بخوریم)

نکات قابل ذکر :
این نشست در فضای آزاد در حالی که هوا بهاری بود (البته در روزهای پایانی تابستان) برگزار شد و از طبیعت و زیبایی های آن لذت بردیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : شاد بودن و شادی ایجاد کردن
– غمگین نبودن شاد بودن نیست.
– شاد بودن به همراه هوشیاری ارزشمند است.
– چون شادی لذت بخش است ما آنرا طالبیم.
– گاهی شاد بودن از لذتی ناشی می شود و خود شادی نیز لذت بخش است (نوعی فیدبک مثبت).
– شادی انسان ها حتی بدون کلام نیز منتقل می شود (درست شبیه “افسرده دل افسرده کند انجمنی را).

– با کلمات نتوانستیم به تعریفی از شادی برسیم پس نشانه هایش را بررسی کردیم:
لبخند – آواز – بپر بپر راه رفتن – حالت چشم ها و …

– چه چیزهایی ما را شاد می کنند؟
شادی دیگران – ورزش – ارتباطات خوب با دیگران – شنیدن خبر خوش – موفقیت – حرکات و صورت بچه ها – طبیعت – فیلم خنده دار نگاه کردن – تجارب عرفانی – سکس – می شود از چیزهای کوچک هم شاد شد – با مدتی بی دلیل خندیدن هم می شود شاد شد و …

– یک معادل برای شاد بودن : حال خوش

– شادی های ظاهری نیز وجود دارند مثل شاد شدن با مسخره کردن دیگران یا دست انداختن دیگران و ..

– چگونه شادی ایجاد کنیم؟
“برنامه ریزی” برای انجام کارهایی که ما را شاد می کنند. مثل این که هفته ای یک بار برویم کوه برای حضور در طبیعت. حواسمان باشد که موقع برنامه ریزی واقع بین باشیم.
– گفته شد که برخی عقیده دارند که تجربیات عرفانی بیشترین شادی را ایجاد می کنند و گفته شد که برخی دیگر عقیده دارند سکس بیشترین شادی را ایجاد می کند و شاید هم سکس تجربه ای عرفانی است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.

برنامه نشست آینده :
به زبان انگلیسی درباره Body language صحبت خواهیم کرد.
سینا دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: تیرگان – بحث پیرامون سنت – ۱۶ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و سخن نغز پیرامون تیرگان و آرش کمانگیر بود و درباره سنت صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Razie, Sina, Vadie, Roya and Mansour were participants.
Sina was manager of session.
Session was started at 5:40.

معرفی کتاب نداشتیم توسط :

گوینده سخن زیبا : سینا
در مورد تیرگان و آرش کمانگیر و بابک خرمدین مطالبی عرضه شد.
اینکه تیرگان چرا در حال حاضر ۱۰ تیر برگزار می شود.
مصادف شدن پرتاب تیر توسط آرش کمانگیر و جشن تیرگان و اینکه با پرتاب این تیر مزرهای خرد مشخص شده ایت. چرا که این تیر پای درخت گردو که شکل مغر انسان است به زمین می نشیند.
تولد بابک خرمدین روز ۱۰ تیر است که در مورد بابک متن کاملی برای آشنایی همراهان با این مرد بزرگ خوانده شد.

نکات قابل ذکر :
قرار بر این بود که نشست امروز به زبان انگلیسی باشد که به دلیل مصادف شدن آن با جشن تیرگان ، در این مورد به فارسی مطالبی ارائه شد.
در ضمن از راضیه و منصور به دلیل مسئولیت پذیری در حفظ ارتباط تقدیر شد.

کتاب ۲۰ داستان کوتاه کوتاه به منصور و مجسمه هوتی، بودای خندان به همراه متن توضیح کامل در مورد فلسفه خنده های این بودا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : Tradition
– One participant asked if tradition is good or bad. She herself explained that some tardition is good and some of them is not good. for example, respect for parents is good tradition.
– Tradition can be from religion or national.
– Customs are some actions we have in our traditions. Norouz ceremony is a custom.
– The opposite of tradition is modern.
– Wearing black close in funeral ceremony is a tradition.
– Nezami has a poem about black that can show us that black is colourness.

زمان پایان نشست :

This session finished at 7:30.

برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of session.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب نیروی خواب – ۹ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با معرفی کتاب نیروی خواب و بحث دوست داشتن

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور سینا و ودیعه در ساعت ۵:۳۰ رسمیت یافت. راضیه با وجود اشتیاقی که برای حضور داشت و برای حضور اعلام کرده بود نتوانست در این نشست شرکت کند.

معرفی کتاب نیروی خواب توسط : سینا
در کتاب نیروی خواب در مورد خواب و سطح های آن صحبت شده و REM که سطحی از خواب است که رویا دیده می شود توضیح داده شده است.
روش هایی برای تنظیم خواب پیشنهاد شده و موانع خواب صحیح بررسی شده اند.

گوینده سخن زیبا : ودیعه
از کتابی به نام زائران عشق که ار ودانته های هندی بود برایمان خواند که بسیار زیبا بود.

شما نه یکی که سه تن هستید.
یکی آن که می پندارید.
یکی آن که دیگران می پندارند که هستید.
و یکی آن که واقعا هستید.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : دوست داشتن ، عشق ، سکس
در مورد تجربه جدید یک دوست صحبت کردیم که در رابطه خود به مشکل برخورده و آن را بررسی کردیم.

زمان پایان نشست :
نشست ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعدی به زبان انگلیسی خواهد بود.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه – سرنوشت – ۲ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه و بحث سرنوشت

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
به ترتیب حضور: سینا – ودیعه – راضیه

معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه کوتاه توسط : سینا
این کتاب از طرف گروه جهت قدردانی برای اجرای مسئولیت پذیری در موردی خاص برای منصور تهیه شده است که چند داستان کوتاه از آن با همراهی سینا و راضیه خوانده شد. یکی از داستان ها به گاندی و دانایی او مربوط بود که از نظر من جالب بود.

گوینده سخن زیبا : ودیعه
بخش هایی از کتاب “من هشتمین آن هفت نفرم” از “عرفان نظر آهاری”
چند جمله از آن:
از پشت سر اگر می رفت دیوارهای دیروز بود. از پیش رو اگر می رفت دروازه های بسته فردا. اما او روی یک وجب اکنونش ایستاده بود.
دست بر زخمم می گذارم و گرامی اش می دارم که این زخم عشق است و عشق میراث پدر است

نکات قابل ذکر :
همه همراهان قبل از ساعت مقرر برای شروع نشست حاضر بودند.
راضیه که برای اولین بار ما را همراهی می کرد از خودش برایمان گفت.

گفت و شنود آزاد با موضوع : سرنوشت و تقدیر
– در کتاب “پزشک روح” دکتر فرانکل ذکر شده است که سرنوشت از قبل نوشته ای نیست و خودمان آن را رقم می زنیم.
– یکی از برداشت ها: سرنوشت= سر+نوشت =آنچه که بر پیشانی نوشته شده است=غیر قابل تغییر (کسی با این نظر موافق نبود)
– فال گیری و آینده بینی و اشاره به این که شاید نتیجه انتخاب های ما است که دیده می شود و قابل تغییر است.
– در محدوده ای ما اراده داریم و سرنوشت مان را تغییر می دهیم ولی بخشی از سرنوشت مان دست ما نیست مثل به دنیا آمدن مان و …
– به هر چه که می اندیشیم خلق می شود. پس مراقب آرزوهای تان باشید چون محقق خواهند شد.
– قانون جذب و ساختن آینده
– با تمرکز روی چیزی شاید چیزها یا افرادی را ببینیم که قبلا نمی دیدیم و شاید ربطی به قانون جذب نداشته باشد.

– در نتیجه رسیدیم به این جا که ” چگونه سرنوشت را از سر بنویسیم؟ ”
– سرنوشت = از سر (از نو) + نوشت

زمان پایان نشست :
۷:۱۵

برنامه نشست آینده :
گفت و شنود آزاد با موضوع: دوست داشتن – عشق – سکس (پیشنهاد شده در تاریخ ۲۳ تیر ۸۵ در سایت گروه با امتیاز ۲۱)
دبیر : منصور

نشست های هفنگی: بحث پیرامون هدف در زندگی – ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با موضوع هدف در زندگی

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰ سینا و ودیعه نشست را آغاز کردند. از آنجاییکه همراهان دیگ حضور نداشتند با توافق هم به جای نشست در مکانی خاص ، از پارک ملت تا میدن تجریش قدم زدیم و با هم بودن را در لذت قدم زدن و تجربه مناظر درختان زیبا به جا آوردیم.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : سینا
Unlock Your Potential

۱. Imagine that you have the inborn ability to achieve any goal you could ever set for yourself. What do you realy wnt to be , have and do?

نکات قابل ذکر :
به دلیل اینکه فرصت همراهی پیشنهاد دهنده بحث و معرفی کننده کتاب به دست نیاوردیم در مورد متن بالا که از نوشته هی بایان تریسی بود صحبت کردیم و تا پایان مسیر که تا ۷:۳۰ به طول انجامید نکات بسیاری در مورد هدفهای زندگی خود و روش های رسیدن به آنها و حاشیه ها صحبت کردیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : هدف در زندگی
در مورد اینکه چه چیزهایی را هدف در زندگیی می دانیم صحبت کردیم. ارتقا روز به روز خود هم می تواند روشی برای به دست آوردن بسیار هدف ها باشد و هم می تواند خود به عنوان یک هدف در زندگی تعریف گردد که لذت بخش باشد.
کشف چیزهای جدید لذت بخش است و یکی از نکاتی است که می تواند در زندگی ارضا کننده باشد.

زمان پایان نشست :
میدان تجریش ساعت ۷:۳۰ پایان گفت و شنود در مورد متن نبود در هنگام برگشت با تاکسی نیز به این گفت و شنود ادامه دادیم.

برنامه نشست آینده :
برنامه نشست بعدی به زبان انگلیسی با موضوع اراده آزاد خواهد بود.
دبیر منصور است.

نشست های هفتگی: انگیزه های همراهی با گروه نیک اندیشان – ۱۳ بهمن ۱۳۸۸

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ به دبیری منصور و با موضوع انگیزه های همراهی با گروه نیک اندیشان

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور سینا، ودیعه، مهرناز و منصور آغاز شد. پیرامون دلایل انگیزه ها و فواید همراهی با گروه صحبت و تبادل نظر شد.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : ودیعه
ما انسانها در تعاملات خود یکدیگر را همچون صخره ای بی شکل تراشیده و به مجسمه ای زیبا تبدیل می کنیم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : اهداف و انگیزه های همراهی با گروه نیک اندیشان
دوستان انگیزه های همراهی با گروه را  حصول نظم و ترتیب در زندگی و ایجاد عادت مطالعه و یادگیری مطالب جدید تا دریافت بازخودرهای مفید از یکدیگر و تمرین رفتار های هنجار و دریافت هنری و یافتن احساس خوب ذکر کردند.
در خصوص اداب معاشرت و احترامات نظرات متفاوتی مطرح شد برخی اداب معاشرت را مسئله ای منجر به سود در روابط اجتماعی و قابل توجیه بر اساس فایده ان در رفع مشکلات دانستندو معتقد بودن اقرادی خردمند با تفکر و استدلال استنتاجی به طرح کلیه اداب معاشرت پرداخته اند و دیگر نظرات اداب معاشرت و احترامات را دارای منشا صرفا اتفاقی دانستند که با اهداف ناخود اگاه شکل گرفته است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت

برنامه نشست آینده :
ادامه بحث درمورد کتاب هفت عادت مردمان موثر

نشست های هفتگی: خنده – کتاب سکون سخن می گوید – ۲۶ آبان ۱۳۸۸

گزارش نشست به تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
جلسه ساعت ۵:۳۷ رسمی شد. تا ساعت ۶ درباره مسائل اجرایی گپ زدیم.

معرفی کتاب سکون سخن می گوید از اکهارت ت توسط : سینا

می گویند هر کجا بروی آنجا هستی به عبارت دیگر تو همیشه اینجا هستی. آیا پذیرفتن این موضوع این همه دشوار است؟ (یه بخش از کتاب بود)
این کتاب در چند فصل نوشته شده است و هر فصل هم یک موضوع دارد و در آن مطالبی مرتبط با آن موضوع آمده است

گوینده سخن زیبا : همه
از ساعت ۶:۲۰ تا ۶:۳۰ برای سخن زیبا از همین کتاب هر کدام به صورت تصادفی مطلبی خواندیم. زیبا بودند و حقیقی.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : خنده و خندیدن

بعضی ها می گن خانم ها نباید بخندند چون صورتشون چروک می افته. هه هه !!!
بعضی جاها هم نمی شه خندید مثل ختم و …
سعی کنید در طول خواندن این مطلب لبخند بزنید (حتا به زور)
انواع خنده:
-برای مسخره کردن
-از شادی
-از جوک
-از روی زور
-برای تعارف
-غصه خند (عجب! اینجاش خیلی تخصصی شده ها)
-جلوگیری از خنده و یه دفعه منفجر شدن (بیشتر سر کلاس ها و مراسم رسمی)
-الکی خندیدن
-خندیدن برای ارتباط برقرار کردن (فکر کنم تازه مد شده!)
-پنهانی خندیدن به جای چشمک (ای بابا! از دست این جوونا)
از سریال مسافران و گزارش های جالب آخرش گفتیم و لذت بردیم و خندیدیم. اصلا این جلسه یه جورایی موضوع جلسه رو عملی اجرا کردیم.
راستی خنده باعث می شه اکسیژن رسانی به بدن افزایش پیدا کنه و می گن اگه ناراحت هستی هم الکی بخند تا شاداب بشی. یه چیز دیگه: وی خندیم در نتیجه شاد می شیم و برعکس اش هر دو وجود دارند.
خطرات خندیدن:
-ریسه رفتن از خندیدن
-غش کردن از خنده
-دلدرد گرفنتن از خنده
-لوپ درد گرفتن از خنده
-بند اومدن نفس از خنده
-مرگ (نه بابا خدا نکنه!!)

زمان پایان نشست :
در انتها رییس گفت که بیایید الکی بخندیم.

آخر جلسه تولد فائزه جان را به او تبریک گفتیم و کتابی از طرف گروه بهش هدیه دادیم و توش یادگاری نوشتیم.

ساعت ۷:۳۰ جلسه تمام شد.

برنامه نشست آینده :
موضوع گفت و شنود برای نشست بعد موسیقی (پیشنهاد دهنده: فائزه جان)