نشست های هفتگی: معرفی و بررسی کتاب بازی ها – ۱۲ آبان ۱۳۸۸

گزارش نشست به تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ به دبیری سینا و کمک دبیری .

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۳۰ ودیعه و سینا در محل نشست حاضر بودند و بعد از کمی صحبت های دوستانه و حاشیه ای گفت و شنود در مورد کتاب بازی ها را آغاز کردند.

معرفی کتاب بازی ها نوشته اریک برن توسط : همه همراهان
اریک برن در کتاب بازی ها بوسیله نظریه تحلیل رفتار متقابل که به توسط خود او ارائه شده است رفتار هایی که مردم در هنگام تعاملات روزمره خود انجام می دهند را به صورت بازی تعریف و توصیف کرده و آنها را تحلیل و اشکالت آنها و حسن های آنها را بیان کرده است.

گوینده سخن زیبا : سینا
ضرب المثل ” گاوبندی کردن”
در کار خلاف با هم شراکت کردن
که به تفصیل وجه تسمیه آن بیان شد.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : بررسی کتاب بازی ها
در مورد کتاب بازی ها نوشته دکتر اریک برن نکات جالبی بیان شد که بعضی بازی ها را با هم مرور کردیم و نکات زیر نیز بیان شد.
– بعضی بازی ها مثبت هستند اما اکثر آنها منفی هستند و لازم است که به رفتارهای خود هوشیار باشیم.
– سکوت بعضی ها هم بازی است.
– اکثر بازی ها بد هستند و یک نفر سود می برد و بازنده دارد.
– بازی ها بیشتر به ساخت بخشیدن به زمان به کار می روند. ذهن برای اینکه عادت دارد به کاری مشغول باشد در اوقات بیکاری و با هم بودن سعی دارد که با بازی خود را از دام افسردگی دور نگهدارد و وقت را به گونه بگذراند.
– بعضی وقت ها ما هم در دام بازی ها می افتیم یا خود بازی می کنیم و بعد ممکن است متوجه بازی خود شویم.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ به نشست پایان دادیم و مطالعه سه فصل اول کتاب هفت عادت مردمان موثر برای ماه بعد پیشنهاد شد.

برنامه نشست آینده :
“خندیدن” موضوعی است که برای گفت و شنود نشست آینده پیشنهاد شد.
معرفی کتاب را سینا به عهده گرفت.
ودیعه سخن زیبا خواهد گفت.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب آئین دوست یابی – رابطه۱ – ۳ شهریور ۱۳۸۸

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۸ به دبیری فائزه و کمک دبیری فائزه. کتاب آئین دوست یابی معرفی شد و درباره رابطه بحث کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
اسامی همراهان به ترتیب حضور :
فائزه ، هادی ، مصطفی ، سینا ، ایمان ، ودیعه ، مینا .
جلسه ساعت ۶ رسمی شد .

معرفی کتاب آئین دوست یابی , نویسنده دیل توسط : ایمان
کتاب آئین دوست یابی به اهمیت ارتباطات در موفقیت افراد و آموزش برخی نکات برقراری ارتباط می پردازد و چنین ذکر می کند : در موفقیت اشخاص ۱۵% دانش فنی و ۸۵% قدرت ارتباط برقرار کردن مهم میباشد و محبوبیت فرد به چیزی جز به کنار آمدن با مردم بستگی ندارد.
هدف اصلی آموزش ، عمل کردن است نه تنها کسب دانش.

بعد از معرفی کتاب آئین دوست یابی مصطفی سخن زیبا را خواند.
هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ بوجود نمی آید.

زیبائی زندگی در جمع انسانها تجلی می کند و تنهائی آفت روح انسان بوده است .

نکات قابل ذکر :
سینا و فائزه و ایمان درخواست وقت نمودند.
برخی مسائل در رابطه با نشریه بررسی گردید . همراهان مطالب سرفصلهای نشریه را به شرح زیر بر عهده گرفتند :

مینا= عرفان ، گردشگری

مصطفی = روانشناسی ، ورزشی

هادی = ادبیات ، تاریخ ،

ودیعه = متافیزیک ، شعر

ایمان = مکانیک ، اتومبیل

سینا = ضرب المثل ، تست روانشناسی

 

گفت و شنود آزاد با موضوع : رابطه «۱»
رابطه یک تعامل بین دو یا چند انسان می باشد و عامل آشنا شدن با نگاه و تفکر و احساس افراد دیگر است.
هدف از تشکیل روابط انسانی متعدد است .در مدیریت ارتباطات محدود و خلاصه کردن ارتباطات تنها در قالب ارتباط دوستانه نادرست می باشد .
با تغییر اهداف ، بستر ارتباط تغییر می یابد.

اعتماد لازمه ایجاد هرگونه رابطه ای است.

زمان پایان نشست :
جلسه ساعت ۷:۳۰ پایان یافت .

برنامه نشست آینده :
نشست با موضوع رابطه «۲» با دبیری مصطفی و کمک دبیری و بیان سخن زیبا توسط هادی و با معرفی کتاب توسط سینا تشکیل خواهد شد .

 

نشست های هفتگی:کتاب انسان در جستجوی معنی – بررسی کتاب ماه – ۹ تیر ۱۳۸۸

گزارش نشست این هفته نیک اندیشان به تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۸ به دبیری سینا و کمک دبیری ایمان و موضوع بررسی کتاب ماه

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور سینا،هادی،فائزه،مصطفی و ایمان در ساعت ۶ رسمیت یافت.

معرفی کتاب انسان در جستجوی معنی توسط : کلیه حاضران نشست
در این کتاب، دکتر ویکتور فرانکل تجربه های زندگی خود در اردوگاه کار اجباری را که منجر به کشف ((لوگوتراپی)) شد، توضیح می دهد.

گوینده سخن زیبا : …
نیچه:
کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد، از پس هر چگونه ای نیز بر می آید.
نیچه:
آنچه موجب مرگ من نشود، مرا نیرومندتر می سازد.
داستایوفسکی:
من تنها از یک چیز می ترسم و آن اینکه شایستگی رنج هایم را نداشته باشم.

نکات قابل ذکر :
ابتدای جلسه با اهدای کتاب به مصطفی به جهت حضور به موقع در جلسات و ایمان به دلیل ارتباط با دوستان و پیگیر بودن، رنگ و بوی زیبایی گرفت و هریک از همراهان نوشته ای از خود بر صفحات آنها به یادگار گذاشتند..

گفت و شنود آزاد با موضوع : بررسی کتاب ماه
گفتگو با معرفی اجمالی نویسنده کتاب ماه توسط سینا شروع شد.
لوگوتراپی = معنی درمانی را تعریف کردیم و هر فرد برداشت خود را شرح داد.
لوگوتراپیست بدنبال ایجاد معنی در زندگی فرد از درون آن فرد می باشد
معنی زندگی پیوسته در تغییر است، ولی هرگز محو نمی شود.
هدف زنده ماندن نیست بلکه نیاز به داشتن معنایی برای زنده ماندن می باشد، این معنی می تواندبه صورتهایی در فرد یافت شود:
۱- با انجام کارو فعالیتی ارزشمند مانند یک هدف کاری
۲- با تجربه ای والا مانند عشق
۳-با تحمل درد و رنج مانند ماجرای پزشک سالخورده و مرگ همسرش.
اکنون می خواهیم تا بیاندیشیم که زندگی چه انتظاری از ما د ارد.

زمان پایان نشست :
نشست و بحث درباره بررسی کتاب ماه در ساعت ۱۹.۳۰ به پایان رسید.
با تمایل دوستان سری به طبیعت زدیم و چند ساعتی را در سرسبزی درختان به دلشادی گذراندیم.

برنامه نشست آینده :
دلیل نشست آینده ((کارآفرینی)) می باشد
ایمان دبیر و فائزه کمک دبیر خواهد بود.
معرفی کتاب را مصطفی برعهده گرفت
کتاب ماه دوم (( ویل دان Whale Done))اثرکن بلانچارد است که در نشست آخر تیرماه بررسی خواهد شد.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب این آتش نهفته – ادبیات – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

گزارش نشست به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ به دبیری سینا و کمک دبیری …

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
سپاس فراوان از مینا که ۵:۳۰ به سینا پیوست.

نشست با حضور به ترتیب سینا ، مینا ، مصطفا ، هادی و فائزه در ساعت ۶ رسمیت یافت.

ناهید و سپس ایمان با تاخیر به جمع پیوستند.

معرفی کتاب این آتش نهفته توسط : هادی
کتاب “این آتش نهفته” نوشته “فاطمه ملک زاده”در مورد تاثیر مهرپرستی بر شعر حافظ است.

مهر همان آفتاب است که جان بخش و عامل اصلی زندگی است.

محراب همان مهرآب بوده است.

به کتاب تاریخ اساطیر ایران اشاره شد

۱۶ مهر ، روز مهر است.

بیشتر کتاب به اساس مهرپرستی پرداخته است و در آخر کتاب اشعار حافظ از نظر مهرپرستی بررسی شده است.

گوینده سخن زیبا : سینا
شعری با عنوان “منادیان عشق” از علی میثمی دیکلمه شد.

ما ذره ای از جهان عشقیم
زینروی منادیان عشقیم
خورشید صفت روان و رخشان
سرگشته ی کهکشان عشقیم
چون جان همه نشئه محبت
چون دل همه خونرسان عشقیم
جویای هدف مثال پیکان
برخاسته از کمان عشقیم
گویای اَنَ الحقیم بر دار
منصور زمان زبان عشقیم
بانگ جرسیم خفته گانرا
وابسته ی کاروان عشقیم
ای واعظ شهر قصه کم گوی
ما خود همه داستان عشقیم
مرغان محبتیم آری
پرورده ی آشیان عشقیم

نکات قابل ذکر :
از فائزه به خاطر حضور در نشست ، سپاسگزاری شد و برای آن بزرگوار از دست رفته ، روح شاد و برای بازماندگان ، شادابی و سلامتی آرزو شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : ادبیات

در مورد تعریف ادبیات صحبت شد.
ادبیات به چه نوشته ها و گویش هایی گفته می شود؟
در مورد هدف از ادبیات صحبت شد.
ادبیات چگونه به وجود آمده و شکل گرفته و هدف آن چه بوده و الان در چه هدف و وضعیتی قرار دارد؟

شعر (نظم) و نثر اقسامی از ادبیات هستند.

ادبیات برای تهییج ، حفظ میراث ، تحسین و از بین بردن ترس استفاده شده و به وجود آمده.

اکنون ما ادبیات موسیقی ، ادبیات داستانی ، ادبیات حماسی و ادبیات محاوره ای داریم.

زبان لازم هست که پویا باشد و اجازه ورود لغات جدید را به خود بدهد.

نسل جدید فرهنگی گذشته را نشناخته می خواهد نوآوری کند!

نسل قدیم لغت جدیدی را که از صنعت ارتباطات واردزبان شده اند را نمی داند. مثل “ذهن من باگ دارد” ، ” از ذهنم بک آپ بگیرم.”

ادبیات انتقال تجربه ها و اخلاقیات است که با نوآوری در بیان در نسل های مختلف شکل گرفته است و ادامه دارد.

 

زمان پایان نشست :
در لحظات پایانی صحبت گل انداخته بود و دوستان مایل بودند که ادامه دهند. در مورد مطالعه کتاب برای هر ماه و بررسی آن در نشست آخر هر ماه صحبت شد و کتاب “انسان در جستجوی معنا” برای خردادماه پیشنهاد و تعیین شد.
ساعت ۸:۲۰ نشست پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
سینا کتاب معرفی خواهد کرد.
گفت و شنود در مورد ” مد” خواهد بود.
دبیر سینا و کمک دبیر هادی خواهد بود.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون تغییرذهن ۲ – ۱۸ فروردین ۱۳۸۸

گزارش نشست به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ به دبیری سینا و کمک دبیری مصطفی

نشست این هفته نیک اندیشان پیرامون تغییرذهن بود و با حضور همراهان: به ترتیب دوستان : مهدی ، سینا ، مصطفی ، مینا ، ایمان ، فائزه در ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه شروع شد.

معرفی کتاب کتابی معرفی نشد توسط : فائزه
معرفی کتاب به نشست بعدی موکول شد

گوینده سخن زیبا : سینا
عمل مشاهده موجب تغییر رفتار آنچه مشاهده می شود خواهد شد .

ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای

زندگی خالی نیست مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست
آری ، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

ما شجاعت اشتباه کردن و مسئولیت پذیری را نداریم ما از بی نقص نبودن می ترسیم و این شجاعت را نداریم که بپذیریم
که آن حالاتی که در دیگران بسیار بد می دانیم ، در واقع همان مواردی هستند که در وجود خودمان بد می دانیم
(برگرفته از کتاب نیمه تاریک وجود )

نکات قابل ذکر :
باشگاه کوه و گردش قرار است به مدیریت فائزه فعال شود و هر ماه یک برنامه داشته باشیم

از همراهانی که به sms پاسخ داده بودند و به موقع در جلسه حضور پیدا کرده بودند تشکر شد .

دوستانی که مایل هستند می توانند در تشکیل شورای اجرایی همکاری کنند و در جلسات آن شرکت کنند و در گروه مسئولیت اجرایی به عهده بگیرند

یکی از همراهان خبر از برگزاری نمایشگاه آئین زرتشتی داد که از ۲۲ تا ۲۸ فروردین از ساعت ۱۰ تا ۱۸ دایر می باشد و مکان برگزاری آن هم در بوستان قیطریه هست .

از فائزه به خاطر فعالیت هایش در سال گذشته با اهدای یک کتاب تقدیر شد

گفت و شنود آزاد پیرامون تغییرذهن بود. و جلسه دومی بود که پیرامون این موضوع صحبت کردیم.
هر کس باید در حد خودش سعی کند که آسیب ها را تشخیص دهد تا از آن ها ممانعت به عمل آورد و ما با رشد آگاهی های خودمان آسیب های بیشتری را شناسایی می کنیم و با تغییر خودمان سعی می کنیم از رساندن این آسیب ها جلوگیری کنیم.

مهمترین مشکل ما برای تغییر کردن این هست که نمی دانیم کجا هستیم و به کجا باید برویم و اصلا این تغییرات را باید از کجا شروع بکنیم و چگونه خود را به هدف و مقصد نهایی خودمان برسانیم یا به عبارتی فاصله ما تا رسیدن به هدف چقدر هست .

شما وقتی به چیزی علاقه مند شدید وارد آن می شوید و در ادامه راه با مانع برخورد می کنید که یا آن مانع باعث بدست آوردن یک تجربه جدید می شود و یا به یک راه جدید هدایت می شوید و اصل این است که شما بروید و راه را ادامه دهید تا نهایت به هدف اصلی خود برسید .

آدم اگر بخواهد تکامل پیدا کند باید ذهن خود را خالی کند و پیرو روح باشد و ذهن را در مواقع لزوم به کار گیرد .

وقتی از وضع موجود خسته می شویم زمینه تغییر آماده می شود .

تغییر باید به معنای اصلاح روش ها باشد نه عوض کردن کلی آن ها

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۴۵ پایان یافت

برنامه نشست آینده :
موضوع نشست آینده پیرامون روش های تغییرذهن خواهد بود.

فائزه برای نشست آینده معرفی کتاب را به عهده گرفت.
در نشت آینده سینا دبیر و ایمان کمک دبیر خواهد بود

نشست های هفتگی: تغییر ذهن ۱ – کتاب چگونه افکار را بخوانیم – ۲۰ اسفند ۱۳۸۷

گزارش نشست به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ به دبیری سینا و کمک دبیری فائزه. موضوع بحث تغییر ذهن بود و کتاب چگونه افکار را بخوانیم معرفی شد.

زمان شروع نشست نیک اندیشان و همراهان حاضر :
نشست با حضور به ترتیب دوستان : سینا ، مصطفی، مینا ، فائزه ، ایمان در ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه شروع شد و آئین نشست با همراهی همراهان مرور گردید.

معرفی کتاب چگونه افکار را بخوانیم توسط : سینا
موضوع کتاب در رابطه زبان بدن در راستای نمایش افکار درونی می باشد . کتاب با به تصویر کشیدن موقعیتهای مختلف بدن از جمله راه رفتن،نشستن در جلسات ،حالتهای صورت و غیره خواننده را به تمایز پیامهای صادره از بدن در نگاه بیننده آگاه می نماید.

گوینده سخن زیبا : توسط همراهان
* ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

* تو پای بر ره نه و هیچ مپرس خود ره بگویدت که چون باید رفت

* آن تغییری باش که دوست داری در جهان ببینی . ” گاندی”

* خودت را دوست داشته باش و کمک کن دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند. ” محمود معظمی ”

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : تغییر ذهن (۱)
چرا باید تغییر ذهن داشته باشیم ؟
تغییراز روی نیاز است یا تنوع طلبی؟
انگیزه های تغییر کدام ها هستند ؟
توجه به دلتا ایکس وجودمان = تفاوت آنچه هستیم و آنچه می توان بود. یکی از عوامل ایجادانگیزه است.

تحمیل تغییر به اجبار محیط
نیاز به محیط برای تغییر
آگاهی به موارد نیازمند به تغییر سپس اقدام برای تغییر
آگاهی و اذعان مسئولانه
هیچکس کامل نیست
“عادت ” خوب است یا بد ؟آیا با هوشیار بودن در لحظه بر اعمال مغایر است ؟
دو فکر مسئول : “عشق ” یا ” ترس “.تاثیر پذیری آن دو از ذهن ناحودآگاه.
طبقه بندی های علمی روان جهت تحلیل انسان : ” ذهن خودآگاه و ناخودآگاه” و “نهاد، من ،من برتر” و ” کودک ، والد ، بالغ “.

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۰ خاتمه یافت.

برنامه نشست آینده :
موضوع نشست آینده ، ادامه گفت و شنود در مورد تغییر ذهن خواهد بود.
فائزه برای نشست آینده معرفی کتاب را به عهده گرفت.
نشست بعدی سینا دبیر و مصطفی کمک دبیر خواهند بود.

نشست های هفتگی: عشق ، سکس و ازدواج – ۱۵ آبان ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۶ به دبیری فروغ و کمک دبیری آرزو

نشست این هفته گروه نیک اندیشان یا موضوع عشق، سکس و ازدواج برگزار شد. زمان شروع و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۴:۳۰ رسمی شد و همراهان سیاوش، حمید، بهاره ( مهمان)، سمیه، سینا، فریبرز، ساسان، فرشاد، فائزه، آرزو، فروغ، ناهید، سعید و سیاوش حضور داشتند.امیر و هدی با تاخیر به همراهان پیوستند.
در ابتدا آیین نشست توسط همراهان مرور شد.

سینا، آرزو، حمید و ساسان به ترتیب چند دقیقه وقت گرفتند که هر کدام در نوبت خود نکاتشان را بیان کردند.

سینا پیشنهاد گردش در پارک چیتگر را برای جمعه مطرح کرد.
آرزو در مورد اینکه مدیران و معاونان باشگاه ها فعالیت های هر باشگاه را با دو نفر از اعضای شورا (حمید و بردیا) هماهنگ می کنند صحبت کرد و همچنین خبر برگزاری اولین همایش فصلی در جمعه آینده را به اطلاع همراهان رساند.
حمید و ساسان هم هر کدام موارد اجرایی ای که مد نظر شورای مرکزی قرار داشت رامطرح کردند.

معرفی کتاب نمایشنامه “مرغ دریایی” توسط : سعید
کتاب این هفته به نوشته ای از آنتوان چخوف یکی از بزرگان ادبیات روس اختصاص داشت. آنتوان چخوف از مشاهیر ادبیات روسیه، بی شک یکی از پدران داستان کوتاه بود. او به شدت به نوشتن و نوشتن و نوشتن برای تبدیل شدن به یک نویسنده ی خوب اعتقاد داشت و برای همین تعداد داستان های کوتاهی که نوشته است، بسیار زیاد است. کتاب “مرغ دریایی” و “باغ آلبالو” از بهترین نمایشنامه های او به حساب می آیند که تا به حال در سراسر دنیای اجرا های فراوانی داشته اند.

محتوای نمایشنامه “مرغ دریایی” از دو جنبه قابل بررسی است:
۱.هنر چیست؟
نویسنده در کتاب کوشیده دغدغه ی اصلی که یک نویسنده ( در دو نقش “تریگورین” و”ترپلف” ) در باب نوشتن و کلا دغدغه های هنر مندان را در کتاب خود به تصویر کشیده است.در طول کتاب هدف هنر از دیدگاه دو هنرمند یعنی ترپلف و تریگورین بیان می شود.ترپلف بر این باور است که هنرمند باید به هنر به عنوان دست مایه ای برای به تصویر کشیدن رویاهای خود بنگرد و به عقیده ی تریگورین هنر وسیله ای است برای بیان آنچه که یک ملت و کشور می خواهند و به نوعی صدای فریاد جامعه است.

۲.عشق یک جانبه
در تمام داستان شخصیت هایی را می بینیم که به عشق هایی یک طرفه پایبند شده اند.هر کس فردی را دوست دارد و ان فرد نیز کس دل در گرو کس دیگری دارد و این سیکل غمبار همین طور در میان نقش های نمایشنامه ادامه دارد.
نکته ی جالب متن این است که هر گاه که کسی می خواهد این عشق یک طرفه ی خود را بیان کند طرف دیگر ماجرا با استفاده از جمله هایی مثل “هیس الان بقیه میان” و یا “خوب بریم دیگه وقت موندن نیست” سعی می کنند ابراز علاقه ی طرف مقابل را ناکام باقی بگذارند.
کتاب هر چه جلوتر میاید بیشتر و بیشتر وضعیت اسفبار این عاشقان یک طرفه را به تصویر می کشد و در پایان کتاب وضعیت آشفته و زندگی تباه شده ی آن ها را می بینیم. ترپلف در پایان قصه شخصیتی می شود که بسیار مشهور شده و تمام روزنامه ها از او حرف می زنند اما همچنان درد دوری از نینا را به دوش می کشد و در انتهای کتاب از این درد خود کشی می کند. ماشا که دیوانه وار عاشق ترپلف بوده و به او نرسیده است نهایتا ازدواج می کند تا عشق را فراموش کند اما همچنان هنگامی که در کار های خانه به ترپلف کمک می کند؛ عاشقانه به او می نگرد و از اینکه سه روز تمام است بچه اش را ندیده اصلا نگران نیست و زندگی خانوادگیش کاملا از هم پاشیده است. نینا حالا یک هنر پیشه ی مشهور شده ولی به خاطر عشق ناکامش به تریگورین روز هایش را با تجار به شب می رساند.

گوینده سخن زیبا : سعید
برای سخن زیبای این هفته که بر عهده سعید بود نمایشنامه خوانی داشتیم و بخشی از نمایشنامه ی “مرغ دریایی” توسط سعید، ناهید، سیاوش و آرزو به زیبایی اجرا شد. که بخشی از متن این نمایشنامه این گونه است:

تریگورین- وقتی یک نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگر فکر نکند، کم کم یک خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیش را در بر می گیرد. من هم برای خودم یک ماه دارم، شب و روز گرفتار یک فکر ثابتم: این که باید بنویسم، باید بنویسم، باید… هنوز یک داستان را تمام نکرده، دومی را شروع می کنم، بعد سومی را، چهارمی را، بدون وقفه می نویسم. با عجله پست می کنم، باز می نویسم، نمی توانم طور دیگری بنویسم. از شما می پرسم کجای این زندگی عالی و درخشان است؟ زندگی پوچی است! الان با شما هستم، به هیجان آمده ام. با این همه هر لحظه به یاد می آورم که داستانم نا تمام مانده و منتظر من است. این جا ابری می بینم که مانند یک پیانوی باز و بزرگ است. حرف بزنم، بوی گل آفتابگردان می آید. به سرعت یادداشت بر می دارم: بوی تند و نفرت انگیز، رنگ یک بیوه زن. می بایستی این ها را در توصیف یک غروب تابستان بیاورم. هر جمله ی شما یا خودم را، هر کلمه اش را کش می روم، آن ها را با عجله به گنجینه ی ادبی مغزم می سپارم، روزی ممکن است به درد بخورند. وقتی کارم را تمام کردم، به سرعت به تئاتر یا به ماهیگیری می روم. تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم را فراموش می کنم؛ ولی نه، یک موضوع جدید مثل گلوله ی آهنی به مغزم می خزد، دوباره به سمت میز تحریر می کشاندم. باید باز با شتاب بنویسم، بنویسم و همیشه این طور است! همیشه! از دست خودم راحتی ندارم. حس می کنم دارم تمام زندگیم را نابود می کنم. به خاطر عسلی که بیهوده در خلا به دیگری می دهم، گرده های بهترین گل های زندگیم را می گیرم، گلها را پر پر می کنم، از ریشه می کنم.

نکات قابل ذکر :
بعد از پذیرایی به مدت ۲۵ دقیقه در ابتدا آیین گفت و شنود توسط همراهان خوانده شد و سپس گفته های زیر بیان شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : عشق، سکس و ازدواج
– اشو: از سکس می توان به عشق رسید.

– بهترین نوع عشق یک رابطه ی معمولی است که احساس وظیفه و مسئولیت بعدا در آن ایجاد می شود.

– با وجود عشق دو نفر نمی توانند در کنار هم زندگی کنند به خاطر این که این دوست داشتن مفرط با تعادلی که در کیهان وجود دارد یکی نیست و در کیهان هر چیز که متعادل نباشد نا پایدار است.

– در تعریف سکس باید گفت که هر عمل جنسی کوچک سکس محسوب می شود. از کوچکترین لمس و تماس مثل گرفتن دست تا…

– سکس می تواند فقط از روی غریزه باشد و عشقی در میان نباشد. عشق هم حتی می تواند بدون سکس باشد. وقتی عشق بسیار شدید باشد، دو نفر نمی توانند به سکس فکر کنند و در نهایت ازدواج به هر دوی اینها با هم نیاز دارد.

– دوست داشتن از عشق برتر است؛ زیرا موجب سلامت ذهنی بیشتری می شود.

-عشق موجب ایجاد خود خواهی می شود و احساس مالکیت ایجاد می کند.

– این سه مقوله ی “سکس”،”عشق” و “ازدواج” چندان ربطی به هم ندارند و تنها نقاط مشترک کمی با هم دارند.

 

– اگر قرار باشد هر لمسی را سکس بدانیم پس همه ی ما هم جنس باز هم تعریف می شویم؟!

– بعد از شناخت عمیق، عشق ایجاد می شود که در این حالت عشق از دوست داشتن برتر است. در این نوع عشق مالکیت وجود ندارد.

-منظور از لغت “وصال” در ادبیات ما همان “سکس” است.

– بسیاری از انسان های عاشق اصلا نمی توانند به سکس فکر کنند. این تعریف از سکس (وصال) تعریف درستی نیست؛ به طور مثال منظور مولانا از وصال به شمس، سکس با او نبوده.

-عشق مانند جرقه ای است که در خرمنی می افتد و کسی که عاشق می شود تنها قابل به درک آن است و تنها عاشق است که اثرات عشق را بر زندگی خود درک خواهد کرد.

-وقتی معشوق اومد توی خونه ت قرمه سبزی درست کرد، فاتحه ی عشق خوندست.

– بحث پیرامون مسائلی که انسان می بایست تنها آنها را احساس کند، بحث خوبی نمی شود. هر گونه تعاریف و نظریات تئوریک پیرامون اموری که از دل و جان بر می آیند و تنها بدین وسیله می توان آنها را دریافت، پایه ی محکم و استواری ندارد.

زمان پایان نشست :
ساعت ۶:۴۵ با یک ربع تمدید وقت نشست به پایان رسید.

برنامه نشست آینده :

هفته آینده نشست به مرحوم قیصر امین پور و آثار و اشعار او اختصاص خواهد داشت.
روحش شاد

نشست های هفتگی: بحث صداقت و راستی – ۱ آبان ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ به دبیری فائزه و کمک دبیری هدا

موضوع بحث صداقت و راستی بود و کتاب مکبث معرفی شد. زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۵:۲۰ به همراهی فائزه –فرناز- ساسان- حمید- سپیده-اعظم- آرزو-ناهید و هدا رسمی شد.
سینا و بردیا و آرزو با تاخیر همراه شدند.
دبیر فائزه و کمک دبیر نشست هدا بود.
آیین نشست یادآوری شد.

معرفی کتاب مکبث توسط : ناهید
تراژدی مکبث نوشته ویلیام شکسپیر عنوان کتابی بود که ناهید به دوستان معرفی کرد.و تا حدودی هم به معرفی شکسپیر پرداخته شد.

گوینده سخن زیبا : ناهید
مضمون سخن زیبا و کتابی که ناهید برای این نشست انتخاب کرده بود تراژدی بود.

ارسطو می گوید وظیفه تراژدی آنست که بوسیله بازی نقش ترسناک یا رحیمانه بازیگر از این عواطف آزاد گردد.
در یونان در مراسم دیونیزوس شراب روی زمین می ریختند و بزی را سر برده وخون بز را بر زمین می ریختند آواز می خواندند و می رقصیدند به این آوازهای غم ناک بزی یا سرودهای غمناک بزی یا تراکودیا (تراژدی) می گویند.
اشک هنرپیشه نوشته محمد عاصمی قسمتی از این سخنان زیبا بود:
گریم تمام شده بود هنرپیشه آماده رفتن به صحنه بود که خبر مرگ کودکش را شنید تماشاگران بی تابی می کردند وقت به سرعت می گذشت چاره ای نبود بالاخره تصمیم گرفت جلوی پرده ظاهر شود و ماجرا را برای مردم باز گوید… آخر او هنرپیشه کمدی بود.
در فضا پیچید فریاد نشاط و شادمانی
خنده ها رقصید در تالار
بانگ آفرین با کف زدنها صحنه را لرزاند
توده انبوه جمعیت ز شوق دیدن او
موجی از احساس شد احساس گرم و آتشین
می پذیرم می پذیرم این همه احساس را
با تمام قلب اما کودک من مرد خواهش می کنم امشب………

نکات قابل ذکر :
قبل از قسمت پذیرایی دوستان از وقت درخواستی خود استفاده کردند. سینا به مسئله انتخاب شورا و رای گیری اشاره کرد. ناهید فرم فیلم های موجود در باشگاه فیلم را ارائه داد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : صداقت و راستی
عنوان بحث این هفته صداقت و راستی بود که از بین بحث های پیشنهادی با بالا ترین امتیاز انتخاب شد.

بعد از یادآوری آیین گفت وشنود بحث آغاز شد که در زیر به اجمال آورده شده است:
– چه زمانی میگوییم که صادق هستیم؟همیشه لازم است که صادق باشیم؟؟
– در مورد نسبی و مطلق بودن صداقت صحبت شد که همراهان نظرات متفاوتی داشتند.
– جنبه های مفید و مضر صداقت باید در نظر گرفته شود.
– جز راست نشاید گفت هر راست نباید گفت
– به داستان فیل در تاریکی مولوی اشاره شد. سطح اگاهی های ما با هم متفاوت است از نگاه یکدیگر نگاه کنیم.
– صداقت به خاطر چی و برای چی؟؟
– از صداقت کسی مشکل پیدا نکرده است.
-جامعه نرمال نداریم. هر وقت ریا در جامعه ایی زیاد می شود انقلاب رخ می دهد.
– نصف شرافتی که صداقت دارد پوچ است.
– مجبوریم هایل ها رو داشته باشیم ولو اینکه این لکه های سیاه روی ما تاثیر خواهند گذاشت.
– تشخیص صداقت از ریا مشکل است.
– صداقت در حوزه های شخصی و عمومی تفاوت پیدا می کند.
– به مسئله معروف پالایش سه گانه سقراط اشاره شد و همراهان نظرات متفاوتی عنوان کردند.
– به داستان نزدیک مرگ ابوریحان اشاره شد و اینکه دانستن مسائل اطراف ما در هر حال مفید است.
– در جامعه نمی تونیم همان طوری که در خانه هستیم باشیم این ریا نیست. !؟
– در این کیهان هیچ چیز بدون آسیب نیست. رفع این آسیب ها به خود فرد بستگی دارد. همه چیز به فرد و وجدان فرد بستگی دارد.
– مسئله دیگر آموزش صداقت است. و مشکل در همین آموزش است.
– به اخلاقیات منش و اخلاقیات شخصیت اشاره شد. در جامعه مجبوریم به خاطر مسائلی بر خلاف منش حقیقی خود اخلاقیات خاصی نشان دهیم. این ریا ای است که به طور ناخواسته ایجاد شده است.
به ریا عادت داریم .
– فردی عامل هستیم یا واکنشی؟؟ آیا نباید از تمام مسائل پیرامون خود آگاه باشیم؟ این ها واقعیات اطراف ما هستند از مسئولیت ان ها فرار نکنیم.
– از وجود خود بیرون بیاییم و نگرنده باشیم ببینیم که اصل قضیه چیست و در مورد فواید و مضرات ان ها خود تصمیم بگیریم.
– دو نوع وجدان داریم : وجدان قدرت گرا و وجدان انسان گرا.
وجدان انسان گرا وجدانی فرا ایدئولوژیکی است که از بالا به قضایا نگاه می کند.و صداقتش هم آگاهانه تر است.
– چقدر از شخصیت خود آگاهی داریم که می دانیم کدام رفتار ریا و کدام صداقت است.
– در نور کامل در تاریکی کامل یا در سایه. باید خود انتخاب کنیم. میتوان بزرگ بود همه نوع زندگی داشت و سقراط شد.
– سقراط می خواسته شخص را از عواقب خبر خود مطلع کند تا مسئولیت آن را خود به عهده بگیرد.
– درباره دو مفهوم ساده لوحی و صداقت همیشه باید دقت کرد و آنها را از هم تمیز داد.

زمان پایان نشست :
جلسه در ساعت ۷:۴۵ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
در نشست آینده دبیر فروغ و مهدیه کمک دبیر خواهند بود. معرفی کتاب به عهده شهاب خواهد بود.

نشست های هفتگی: پرسش و پاسخ با مسئولان- ۱۷ مهر ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۶ به دبیری سینا و کمک دبیری –

نشست این هفته گروه نیک اندیشان با موضوع پرسش و پاسخ با مسئولان بود. زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
به همراهی همراهان فرشاد ، حمید ، شهاب ، فائزه ، ناهید ، زهرا ، سینا ، نینا ، ساسان ، سعید ، هدا ، بردیا ، مهدیه نشست در ساعت ۵:۲۰ به دبیری سینا رسمیت یافت که البته از ساعت ۵ همراهان به تبادل نظرات و آشنایی و تبادل سی دی و کتاب پرداختند.

معرفی کتاب شهامت توسط : سینا
سینا کتاب “شهامت” از سخنرانی های اشو را معرفی کرد که به معرفی اشو نیز پرداخت.

گوینده سخن زیبا : هدا
هدا سخن زیبا برایمان نقل کرد که شامل شعر آیه های زمینی از فروغ فرخزاد و شعری از یک زن افغان بود.

نکات قابل ذکر :
۳۵ دقیقه پذیرایی از خود داشتیم که حمید و ساسان زحمت تدارک را به عهده گرفتند.( که بیشتر از ۲۰ دقیقه معمول طول کشید)
آرزو و فروغ و سمیه به جمع همراهان پیوستند و نینا نشست را ترک کرد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : پرسش و پاسخ با مسئولان

موضوع گفت و شنود این هفته “پرسش و پاسخ با مسئولان” بود که همراهان مسائل خود را مطرح کردند و همراهان دیگر مسئولانه و مسئولان گروه پاسخ گفتند. نکاتی که مطرح شد:

– اشکال نبود یا بود بحث دو نفره در نشست
– مسوولان باشگاه ها اختیار بیشتری برای انعطاف پذیری داشته باشند
– تغییرات در مرامنامه گروه
– مسئول یعنی پاسخگو
– همه همراهان در گروه مسئول هستند
– مسئولان به کسانی پاسخگو هستند که مسئولانه گروه را همراهی می کنند و مسئولیت خود را با هماهنگی کامل پیگیری می کنند
– تهییج از طریق روش منفی و مطرح کردن مسائل مایوس کننده و ناراحت کننده در گروه ممنوع می باشد

زمان پایان نشست :
ساعت ۸ گفت و شنود پایان یافت که دوستان تا ۸:۳۰ در حال خداحافظی بودند.

برنامه نشست آینده :
بررسی کتاب هفت عادت مردمان موثر به دبیری ساسان

 

نشست های هفتگی: موضوع بحث محبت – ۳ مهر ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۳ مهر ۱۳۸۶ به دبیری آرزو و کمک دبیری فریبرز
گفت و شنود آزاد با موضوع : محبت بود و کتاب هری پاتر معرفی شد. زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور همراهان ۱- راضیه ۲- فائزه ۳ سعیده ۴- سعید ۵- آرزو ۶- سینا ۷- حمید ۸- فریبرز ۹- نینا ۱۰- سارا ۱۱- سیما ۱۲- آرین ۱۳- مهدی قاسملو ۱۴- ناهید ۱۵- شهاب ۱۶- بردیا ۱۷وعلیرضا در ساعت ۱۷:۲۰ شروع شد در ابتدای نشست آئین رو با هم مرور کردیم (۱- موبایلها رو، روی گزینه ی بی صدا قرار دایم ۲- نگاه هامون روبین همه تقسیم می کنیم ۳- سیگار کشیدن طبق آئین گروه نیک اندیشان در کلیه ی نشستهای گروه ممنوع می باشد ۴- اگر کسی خواست موضوعی را مطرح کند با بالا بردن دست از دبیر اجازه بگیره).

معرفی کتاب هری پاتر توسط : حمید
حمید آخرین نسخه از مجموعه ی تخیلی هری پاتر رو برای معرفی آماده کرده بود که مثل همیشه خوب و کامل معرفی کرد.

گوینده سخن زیبا : سعید
در بخش سخن زیبا سعید از بخشهایی از کتاب تاریخ فلسفه ی ویل دورانت و سه تا شعراز آقایان علیرضا دهقانی ، روح الامین هراتی وعلی مدد رضوانی را برای همراهمان خواند.

نکات قابل ذکر :
بعد از این دو بخش طبق روال همیشگی وقت پذیرایی بود ولی به خاطر ماه رمضان نشست رو شروع کردیم وهمه در انتظار وقت پذیرایی مانند!
آئین گفت شنود رو باهم مرور کردیم( اگر کسی خواست خرفی بزند با بالا بردن دست از دبیر وقت بگیره، صحبت دیگران رو قطع نمی کنیم، به اندیشه ی دیگران احترام میزاریم و روی عقاید خودمون پافشاری نمی کنیم ، تو نوبت خودمون حرف می زنیم، از خطاب قرار دادن دیگران خوداری می کنیم، نگاه هامون رو بین همه تقسیم می کنیم، شنیدن رو تمرین و تحمل خودمون رو افزایش می دهیم، از گفتگوی دو نفره خوداری می کنیم، اگر بحث از روال خودش خارج شد با باز و بسته کردن دست به دبیر اطلاع می دهیم، همه ی ما به عنوان همراه وظیفه داریم همه ی این نکات رو به هم یادآوری کنیم).

گفت و شنود آزاد با موضوع : محبت
– اشاره شد به ضرب المثل چینی که میگه( یک کلام محبت آمیز میتونه تمام فصل زمستان کسی رو گرم کنه)
۲- آیا محبت بی حدو حصر خوبه؟ و اگه خوبه پس در مورد اونهایی که ظرفیت کمتری دارن چه باید کرد؟
۳- محبت اگه حریم آزادی و امنیت دیگران بر هم بزند نباشه بهتره
۴- اعتدال رو هم درمورد محبت باید در نظر گرفت
۵- از محبت خارها گل می شود
۶- محبت دادن و محبت کردن، ما این دو نیاز رو به صورت مساوی و مادرزادی در درون ما وجود دارد
۷- محبت بی پایان نیست، آدمها هرچه بیشتر رشد عقلی کنن محبت کردن شون بیشتر می شود
۸- مهربانی را بیاموزیم
۹- نیاز ضعف است( نیچه)
ادامه گزارش بعد از وقت پذیرایی!!!
۱۰- محبت یه مهارت باید یاد بگیریم! و توانایی کا در چه حدی است
۱۱- اگر به کسی محبت می کنیم نباید توقع جبران داشته باشیم چون اون وقت که ما به اون لذتی که می خواهیم می رسیم
۱۲- اگر کسی جواب محبت ندهد دیگر نباید مورد محبت قرارش بدیم
۱۳- از محبتهای کوچک دریغ نکنیم
۱۴- مادرها به این خاطربچه دار می شن، چون نیاز دارن به یکی محبت کنن
۱۵- در مترو به یا اتوبوس، با یه لبخند یا خسته نباشید به اطرافیان محبت کنیم
۱۶- آیا محبت فعل است یا احساس
۱۷- محبت تا زمانیکه در درون آدمهاست احساس است
۱۸- با هر کسی باید یه جور رفتار کنیم این مهارت محبت کردن است
نکات بالا نظرات همراهان نشست بود که با من به براتون اختصار نوشتم

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۵ پایان یافت

برنامه نشست آینده :
ساسان دبیر و معرفی کننده ى کتاب
فریبرز سخن زیبا