نشست های هفتگی: موضوع بحث محبت – ۳ مهر ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۳ مهر ۱۳۸۶ به دبیری آرزو و کمک دبیری فریبرز
گفت و شنود آزاد با موضوع : محبت بود و کتاب هری پاتر معرفی شد. زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور همراهان ۱- راضیه ۲- فائزه ۳ سعیده ۴- سعید ۵- آرزو ۶- سینا ۷- حمید ۸- فریبرز ۹- نینا ۱۰- سارا ۱۱- سیما ۱۲- آرین ۱۳- مهدی قاسملو ۱۴- ناهید ۱۵- شهاب ۱۶- بردیا ۱۷وعلیرضا در ساعت ۱۷:۲۰ شروع شد در ابتدای نشست آئین رو با هم مرور کردیم (۱- موبایلها رو، روی گزینه ی بی صدا قرار دایم ۲- نگاه هامون روبین همه تقسیم می کنیم ۳- سیگار کشیدن طبق آئین گروه نیک اندیشان در کلیه ی نشستهای گروه ممنوع می باشد ۴- اگر کسی خواست موضوعی را مطرح کند با بالا بردن دست از دبیر اجازه بگیره).

معرفی کتاب هری پاتر توسط : حمید
حمید آخرین نسخه از مجموعه ی تخیلی هری پاتر رو برای معرفی آماده کرده بود که مثل همیشه خوب و کامل معرفی کرد.

گوینده سخن زیبا : سعید
در بخش سخن زیبا سعید از بخشهایی از کتاب تاریخ فلسفه ی ویل دورانت و سه تا شعراز آقایان علیرضا دهقانی ، روح الامین هراتی وعلی مدد رضوانی را برای همراهمان خواند.

نکات قابل ذکر :
بعد از این دو بخش طبق روال همیشگی وقت پذیرایی بود ولی به خاطر ماه رمضان نشست رو شروع کردیم وهمه در انتظار وقت پذیرایی مانند!
آئین گفت شنود رو باهم مرور کردیم( اگر کسی خواست خرفی بزند با بالا بردن دست از دبیر وقت بگیره، صحبت دیگران رو قطع نمی کنیم، به اندیشه ی دیگران احترام میزاریم و روی عقاید خودمون پافشاری نمی کنیم ، تو نوبت خودمون حرف می زنیم، از خطاب قرار دادن دیگران خوداری می کنیم، نگاه هامون رو بین همه تقسیم می کنیم، شنیدن رو تمرین و تحمل خودمون رو افزایش می دهیم، از گفتگوی دو نفره خوداری می کنیم، اگر بحث از روال خودش خارج شد با باز و بسته کردن دست به دبیر اطلاع می دهیم، همه ی ما به عنوان همراه وظیفه داریم همه ی این نکات رو به هم یادآوری کنیم).

گفت و شنود آزاد با موضوع : محبت
– اشاره شد به ضرب المثل چینی که میگه( یک کلام محبت آمیز میتونه تمام فصل زمستان کسی رو گرم کنه)
۲- آیا محبت بی حدو حصر خوبه؟ و اگه خوبه پس در مورد اونهایی که ظرفیت کمتری دارن چه باید کرد؟
۳- محبت اگه حریم آزادی و امنیت دیگران بر هم بزند نباشه بهتره
۴- اعتدال رو هم درمورد محبت باید در نظر گرفت
۵- از محبت خارها گل می شود
۶- محبت دادن و محبت کردن، ما این دو نیاز رو به صورت مساوی و مادرزادی در درون ما وجود دارد
۷- محبت بی پایان نیست، آدمها هرچه بیشتر رشد عقلی کنن محبت کردن شون بیشتر می شود
۸- مهربانی را بیاموزیم
۹- نیاز ضعف است( نیچه)
ادامه گزارش بعد از وقت پذیرایی!!!
۱۰- محبت یه مهارت باید یاد بگیریم! و توانایی کا در چه حدی است
۱۱- اگر به کسی محبت می کنیم نباید توقع جبران داشته باشیم چون اون وقت که ما به اون لذتی که می خواهیم می رسیم
۱۲- اگر کسی جواب محبت ندهد دیگر نباید مورد محبت قرارش بدیم
۱۳- از محبتهای کوچک دریغ نکنیم
۱۴- مادرها به این خاطربچه دار می شن، چون نیاز دارن به یکی محبت کنن
۱۵- در مترو به یا اتوبوس، با یه لبخند یا خسته نباشید به اطرافیان محبت کنیم
۱۶- آیا محبت فعل است یا احساس
۱۷- محبت تا زمانیکه در درون آدمهاست احساس است
۱۸- با هر کسی باید یه جور رفتار کنیم این مهارت محبت کردن است
نکات بالا نظرات همراهان نشست بود که با من به براتون اختصار نوشتم

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۵ پایان یافت

برنامه نشست آینده :
ساسان دبیر و معرفی کننده ى کتاب
فریبرز سخن زیبا

نشست های هفتگی: کتاب هفت عادت مردمان موثر- اخلاق – ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۲۷ شهریور ۱۳۸۶    به دبیری ساسان و کمک دبیریفائزه
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور به ترتیب خانمها و آقایان : فائزه ،فرناز ، ناهید ، ساسان ، فروغ، سینا ، الهام ، حمید ، سعید ، آرزو ، بردیا و هدی در ۱۷:۳۰ دقیقه رسمی شد .
معرفی کتاب کتاب هفت عادت مردمان موثر توسط سینا و بحث راجع به اخلاق انجام شد.
از آنجائی که بخش های کتاب به صفحات مشخص برای ارائه به شکل کنفرانس به همراهان سپرده شده است در صورت عدم حضور یک همراه با هماهنگی قبلی ، ارائه آن قسمت توسط همراه دیگری صورت می پذیرد . لذا در این جلسه مسئولیت فریبرز را ساسان برعهده گرفت .
گوینده سخن زیبا : –
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع : کتاب هفت عادت مردمان موثر
چکیده ای از گفتگوی همراهان در حیطه بخش نخست کتاب : دیدگاهها و اصول و ویژگی نخست : مسئول باشید به شرح ذیل می رسد :
– تغییر برداشت ، تغییر رفتار را موجب می شود
.
– ” متفاوت بودن ” در راستای ” متفاوت دیدن ” پدیدار می گردد .- زاویه نگاه اخلاق شخصیت نگاهی بیرون به درون است و اخلاق منش از درون به بیرون .
– به دنبال کدامین موفقیتها هستیم ؟

– اگر تنها زندگی می کردیم تنها اخلاق منش لازم بود ، در اجتماع بودن نیازمند اخلاق اجتماعی است که پاره ای از آن در رهنمودهای اخلاق شخصیت وجود دارد .

– از اهداف کتاب می توان به تمرکز بعلاوه تمرین بر روی اعمال و اشاره کرد زیرا انجام یک عمل و رفتار موجب ذهنی شدن آن می شود و بلعکس .

– ” عامل بودن ” به انسان توانائی لبخند زدن در مشکلات و اتخاذ تصمیمات سنجیده و کتنرل اوضاع را میدهد .

– سوال شد: آیا خواندن این کتاب خود نشاندهنده مشکل ما در منش نیست ؟ و میخواهیم با خواندن این کتاب منش را بیاموزیم ؟ این آموختن نوعی یادگیری همانند یادگیری اخلاق شخصیتی است ؟ حال که هر دو آموختنی است پس تفاوت اخلاق منش واخلاق شخصیت کدام است ؟
پاسخ : آموختن ها با هم متفاوت است . گاهی آموختن موضوعی تنها با حفظ کردن مطلب کامل می شود و از آن طرف آموختن موضوعی دیگر با مدتها ممارست و تمرین نیز به تکامل خود نمی رسد . و این خود تفاوت و درجه اهمیت این دو را نشان می دهد . تا بحال افراد زیادی این کتاب را خوانده اند ولی به نظر شما چند درصدشان ” عامل ” شده اند ؟

– آموخته های اخلاق شخصیتی را میتوان مدتی به همراه داشت ولی اگر درونی نباشد بعد از پایان موقعیت ، به پایان می رسد . مانند فروشنده ای که آموخته است به مشتریان لبخند بزند و اگر لبخند او درونی نباشد این رفتار چه بسا بعد از خاتمه ساعت کار به تند خوئی نیز تبدیل شود .

– در بازار تجارت رعایت آداب و فنون ارتباطات به جز تاثیر گذاری برای هر دو طرف خوشایند است .

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۶:۳۵ دقیقه برای پذیرائی افطار پایان یافت .
برنامه نشست آینده :
برای نشست آینده کتاب مقرر گردید دو نفر داوطلبانه ، هر یک بمدت پانزده دقیقه خلاصه ای از آنچه تا بحال از این کتاب خوانده و تمرین شده است ( تا ویژگی دوم ) را ارائه دهند که آرزو و فائزه مسئولیت آن را برعهده گرفتند .

 

نشست های هفتگی:معرفی کتاب فروغ خاور -ارتقاء خود- ۲۰ شهریور ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۲۰ شهریور ۱۳۸۶    به دبیری فریبرز و کمک دبیری فائزه

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :

نشست این هفته گروه نیک اندیشان با معرفی کتاب فروغ خاور و بحث پیرامون ارتقاء خود. با حضور به ترتیب خانمها و آقایان : فریبرز ، نینا ، بردیا ، مهدیه ، فائزه ، فرناز ،سینا ، شهاب ، فروغ ، مهسا ساعت ۵.۲۵ دقیقه رسمی گردید و آئین نشست به همراهی همراهان مرور شد .

معرفی کتاب فروغ خاور توسط : بردیا

کتاب فروغ خاور کتابی در رسته شناخت می باشد و از جمله موضوعات بررسی شده میتوان از تمدن آریائی و دنیای باختر و هندوستان، برهما و برهمن ، زندگی بودا و کیش بودائی نام برد .
در کتاب فروغ خاور به دسته بندی رنج به پنج چشمه و راه های نابودی هر کدام که بکمک هشت پیشراه پاکی صورت می پذیرد، پرداخته شده است و غایت آن زندگی شادمانه در زنجیره عشق و دوستی رها از هرگونه دشمنی و کینه و انتقام می باشد .

گوینده سخن زیبا : همه همراهان

بعد از معرفی کتاب فروغ خاور طی پیشنهاد سینا پس از رای گیری تصمیم گرفته شد در این جلسه نشست ، همراهان خود در بخش ارائه سخن زیبا به ایراد مطلب بپردازند. گزیده ای از سخنان به شرح ذیل می رسد :
مهدیه : مثل اشک تمساح ریختن .ترشح اشک تمساح بعلت خاصیت چسبندگی باعث جذب حشرات می شود .
بردیا : در نقش وحدت ، بیان داستان ما ده نفر بودیم تنها، آنها ۳ نفر بودند همراه .
مهسا : مثل دست گل به آب دادن
نینا : چندین جمله کوتاه و زیبا از جمله : از این نترسید که زندگیتان تمام شود ، از این بترسید که زندگیتان شروع نشود . ۲- کسی که دائم می خواهد دیگران برایش کف بزنند خوشبختی اش را در دست دیگران قرار داده است . و ….
نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارتقائ خود

در بخش گفتگوی آزاد ابتدا آیین بحث با همراهی همراهان بیان شد.
– ارتقاء از درون هر شخص شکل می گیرد و رشد میکند که لازمه آن تفکر و تأمل می باشد .- تنها علاقه به شنیدن سخنرانی نشانه تنبلی است از آنجائی که صحبت کردن درباب موضوعات بمراتب آسان تر از عملی نمودن آنها می باشد گروهی در بخش خطابه استاد شده اند و گروهی دیگر در نقش شنونده منفعل .- هنگام رویاروئی با مسائل مهم ، نمی توانیم با همان تفکری که مسائل و مشکلات را به وجود آورده ایم ، آنها را حل کنیم .
– مشکل در نگرش ما به مشکل است .- عوامل ارتقاء : همراهان از تجربه شخصی در ” گروه بودن ” شان صحبت نمودند و نقش بسزای این گونه ” بودن ” را در در پیشرفتهای مختلف خود برشمردند . هر یک تاثیر عمیقی را خاطر نشان شدند ژرفای آن تنها برخودشان آشکار است .
زمان پایان نشست :
جلسه نشست در ۷:۳۰ دقیقه خاتمه یافت
برنامه نشست آینده :
مسئولیت های پذیرفته شده همراهان طی هفته آتی به اطلاع می رسد

 

نشست های هفتگی: مسائل و مشکلات شخصی – ۱۳ شهریور ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۱۳ شهریور ۱۳۸۶    به دبیری فائزه و کمک دبیری سینا
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست حول موضوع مسائل و مشکلات شخصی و با حضور بردیا ، فائزه ، سیاوش ، پویا ، نینا ، فریبرز ، حمید ، سعید ، سینا ، الهام ، ساسان به دبیری فائزه و به کمک دبیری سینا ساعت ۵ تشکیل شد.

همراهان تا ساعت ۵:۲۰ دقیقه با هم بیشتر آشنا شدند و سی دی و کتاب رد و بدل کردند . سا عت ۵:۲۰ آیین اول نشست با همراهی و همیاری همراهان بیان شد.
– موبایل ها در حالت سکوت قرار داده شوند.
– همراهان می توانند برای بیان برنامه یا موردی خاص از دبیر نشست وقت در خواست کنند.
– به گوینده سخن زیبا و معرفی کننده کتاب گوش سپرده و از صحبت دو نفره اجتناب شود.
– دود کردن سیگار و امثال آن در تمام برنامه های گروه نیک اندیشان در جمع ممنوع است.
همه موبایل های خود را در حالت سکوت تنظیم کردند و تا حد امکان از رد و بدل کردن پیام و پاسخ به تماس ها خودداری کردند.
سینا برای بیان برخی مسائل از دبیر نشست وقت درخواست کرد.

معرفی کتاب خداحافظ گری کوپر توسط : آرزو
آرزو از هفته گذشته مسوولیت معرفی کتاب را به عهده گرفته بود که در این نشست کتاب ” دیوار” از گروه پینگ فلوید و کتاب “خداحافظ گاری کوپر” نوشته رومن گاری و ترجمه سروش حبیبی را معرفی کرد.

به گفته آرزو کتاب ” خداحافظ گاری کوپر” داستان هایی است به صورت طنز تیز نوشته شده است.

از جملات عامیانه بسیاری در این داستان ها استفاده شده که ترجمه این کتاب را بسیار دشوار کرده است که مترجم به خوبی از عهده آن برآمده است.

گوینده سخن زیبا : حمید
حمید بیان سخن زیبا را برای این نشست به عهده گرفته بود که داستان سیندرلای ایرانی را برای ما خواند که همان داستان قدیمی ایرانی ماه پیشونی بود که بسیار خنده دار بیان شده بود. و پندهایی را نیز در خود پنهان داشت.
نکات قابل ذکر :
سینا در وقت خود در مورد ارتقا خود و بهینه کردن روش گروه صحبت کرد؛ همه چیز لازم است که ارتقا یابد اما بستر لازم را نیاز دارد. در ادامه بیان داشت که بستر لازم برای ایجاد یک جامعه ایده آل در درون گروه در حال شکل گیری است.
سینا کناره گیری خود را از دبیرمسوولی گروه و تشکیل مجمع عمومی و انتخاب همراهان شورا و تصمیم گیری مسائل مختلف گروه توسط مجمع عمومی را اعلام کرد.در ادامه نشست ، بخش پذیرایی را داشتیم که استقبال بسیاری شد و همراهان از خود پذیرایی کردند که وسایل پذیرایی توسط دبیر و کمک دبیر تهیه شده بود. همراهان در این بخش نیز با هم بیشتر آشنا شدند و سی دی و کتاب رد و بدل کردند . فائزه معاون جدید امور مالی نیز فرم ها و پاکت های مربوط به پرداخت ماهانه همراهان را توزیع کرد و مبالغ را جمع آوری نمود.
گفت و شنود آزاد با موضوع : مسائل و مشکلات شخصی
در ادامه نشست آیین بحث با همیاری و همراهی همراهان بیان شدصحبت همدیگر را قطع نکنیم و در نوبت خود با هماهنگی دبیر صحبت کنیم.
در بیان عقیده خود پافشاری نکنیم و در هنگام بیان عقیده خود شخص خاصی را خطاب قرار ندهیم و به همه سخن خود را بیان کنیم.

هنگامی که همراهی صحبت می کند تمام توجه خود را به او بدهیم و به سمت اوعشق و انرژی ارسال کنیم.

گوش دادن را تمرین کرده و تحمل شنیدن عقاید مختلف را در خود تقویت کنیم.

….

موضوع گفت و شنود این هفته مسائل و مشکلات شخصی بود.

یکی از دوستان بیان داشت که چرا من نمی توانم در نشست ها راحت بنشینم و تکان نخورم؟ که مدیتشیشن برای آرامش بیشتر توصیه شد.

یکی از همراهان بیان داشت که هدف از این دنیا و زندگی چیست و هدف من چگونه تعیین می شود؟ آیا من خود هدف و رسالت خود را تعیین می کنم یا برای من تعیین شده است و باید به آن پی ببرم؟
یکی از همراهان در مورد برنامه ریزی زندگی و برنامه ها پرسید.
همراهان موارد زیر را اشاره کردند( از آنجاییکه گروه حضور و عملی هست اینجا به نکات اشاره می شود و به تفصیل بیان نمی شود.)؛

یک هدف معنوی داریم که ابزار مادی برای رسید به آن هدف معنوی نیاز است.
هدف چه چیزی را ارضا می کند؟
لازم است تجربه کنیم.
ته خطر کجاست؟
کیهان براساس عشق ساخته شده است.
انسان اشرف مخلوقات است که می تواند کیهان را در مسیر خود همراهی کند.
راه گاهی اوقات مهم تر از هدف است.
گاهی قشنگ است که به رسیدن فکر نکنیم و در حال باشیم.
ایمان مسئله مهمی است.
شاد باشیم و به هم انرژی بدهیم.
رجوع کنیم به درون خود.
مسئله راه یابی مورچه ها به شیرینی قرار داده شده در وسط آب بیان شد.

زمان پایان نشست :
در ساعت ۷:۳۰ نشست پایان یافت و همراهان برای هفته آینده مسوولیت پذیرفتند و تا ساعت ۸ جدا شدن و عملیات خداحافظی به طول انجامید.
برنامه نشست آینده :
دبیر نشست آینده را فریبرز ، کمک دبیر را شهاب به عهده گرفتند.

معرفی کتاب را هدا و بیان سخن زیبا را سیاوش به عهده گرفتند.

 

نشست های هفتگی: بررسی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” – ۳۰ مرداد ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۳۰ مرداد ۱۳۸۶    به دبیری ساسان و کمک دبیریسعید
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست هفتگی گروه نیک اندیشان از طرف باشگاه نشست هفتگی در روز سه شنبه سی ام مرداد هزار و سیصد و هشتاد و شش در ساعت پنج وسی دقیقه ی بعد از ظهر به دبیری ساسان و کمک دبیری سعید و با حضور آقایون و خانوم ها سینا، ساسان، بردیا، ناهید، سعید، آرزو، و حمید آغاز شد. در این نشست طبق روال برنامه های باشگاه نشست هفتگی نوبت به بررسی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” رسید. ابتدا آیین نشست توسط همراهان به صورت جمعی یاداوری شد
معرفی کتاب – توسط : –
گوینده سخن زیبا : –
نکات قابل ذکر :
در این نشست طبق روال برنامه های باشگاه نشست هفتگی نوبت به بررسی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” رسید. ابتدا آیین نشست توسط همراهان به صورت جمعی یاداوری شد

همان طور که از قبل ساسان قسمت هایی از کتاب را برای دوستان مشخص کرده بود هر کسی در نوبت خود به بیان نکات آن بخش از کتاب که به عهده ی او بود بر آمد و به علت غیبت سیاوش و فریبرز هم ساسان بخش هایی را که مربوط به آنها بود خواند.

در ادامه ی برنامه فروغ، نینا، مهسا و حامد به جمع همراهان پیوستند.

گفت و شنود آزاد با موضوع : کتاب هفت عادت مردمان موثر
در این جلسه در مورد عناوین “از درون به بیرون” ، “اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش” ، “عظمت اصلی و عظمت فرعی” ، “تاثیر برداشت” ، “قدرت نغییر برداشت” ، “دیدن و بودن” ، “برداشت مبتنی بر اصول”، “اصول رشد و دگرگونی” ، “مشکل نگرشی است که نسبت به مشکل داریم” ، “سطح تازه ای از تفکر” ، “توصیف عادت ها”، “پیوستار بلوغ” ، “توصیف موثر بودن” ، “سه نوع سرمایه” ، “قابلیت تولید سازمانی” ، “شیوه ی کاربرد این کتاب ” و ” آنچه می توانید انتظار داشته باشید” از کتاب هفت عادت مردمان موثر بحث شد.در زیر نکاتی از گفته های دوستان آمده است که به منظور تفهیم بیشتر می توانید به بررسی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” بپردازید.

-ما ایرانی ها بیشتر در کارهایمان نتیجه گرا هستیم و فقط به دنبال نتیجه هستیم.

-کارایی بر دو قسم است: تولید و قابلیت تولید. ما برای داشتن حد اکثر کارایی می باید تعادلی میان این دو قطب ایجاد کنیم و گر نه زیاده روی در هر کدام از این دو مورد موجب شکست ما خواهد بود
.
– مکتب ها و نهضت های اجتماعی بیشتر به دنبال استقلال هستند ولی در این کتاب بزرگترین آرمان ” اتکای متقابل” است که مرحله ای فراتر از استقلال است

-وقتی تعداد کسانی که به استقلال رسیده اند زیاد شود آنها می توانند در کنار هم گرد ایند و در یک همکاری تیمی” اتکای متقابل” را به وجود آورند

-استقلال سه جنبه دارد:جسمی،ذهنی و عاطفی . آن کسی به استقلال رسیده که در هر سه ی این موارد وابسته به دیگری نباشد.

-برای رسیدن از اتکا به استقلال بررسی سه عادت اول این کتاب و برای رسیدن از استقلال به اتکای متقابل سه عادت دوم کتاب پیشنهاد می شود.

-دست شستن از آنچه که اکنون هستیم برای رسیدن به آنچه که میخواهیم برسیم لازم است

-عادت های موثر الگوها و اصولی هستند که درونی شده اند

-ایجاد عادت نقطه ی تلاقی برخورد سه عامل دانش(برداشت نظری ما و دانستن اینکه چه باید کرد) ، مهارت (چگونگی انجام کار) و اشتیاق(انگیزه و میل به انجام ان کار) است.

-هنگامی که اندیشه بکاریم عمل درو می کنیم، هنگامی که عمل بکاریم عادت درو می کنیم، اگر عادت بکاریم منش درو می کنیم و آن وقت که منش بکاریم تقدیر درو می کنیم.

-مسائل و مشکلات را از درون به بیرون حل کنید و به جای اینکه برای مشکلاتتان مقصر خارجی پیدا نکنید ریشه ی آن را در درون خودتان جست و جو کنید.

-همواره مشکلات در همان سطحی که به وجود می آیند قابل حل نیستند.

– هر موقعیتی مناسب برای آموزش نیست

-وقتی کسی هنوز مالکیت را تجربه نکرده نمی تواند مشارکت را تجربه کند.

-اخلاقیات شخصیت خلاف سیر طبیعت است چون بین آن چیزی که می خواهیم به آن برسیم و آن چیزی که هستیم فرایندی وجود دارد به نام پرورش. که این فرایند در اخلاقیات شخصیت حذف شده است.

-اخلاقیات شخصیت راحت به دست می آید و راحت هم از دست می رود.

-اصول همان ارزش ها نیستند،اصول مانند یک منطقه است و ارزش ها نقشه ی آن منطقه.خود منطقه همواره امری بدیهی است اما نقشه ی منطقه انواع مختلف دارد.

-انسان باید در ابتدا اثر بخش باشد سپس به فکر کارایی بیفتد اخلاقیات منش نیز بیشتر به اثر بخش بودن توجه می کند.

زمان پایان نشست :
برنامه نشست آینده :

 

نشست های هفتگی: پیشرفت خود – کتاب دردجاودانگی – ۱۶ مرداد ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۱۶ مرداد ۱۳۸۶    به دبیری هدا و کمک دبیریبردیا
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست حول موضوع پیشرفت خود و با گردهم آمدن به ترتیب خانمها و آقایان فائزه-ناهید-زهرا(مهمان ناهید)-بردیا-هدا-ساسان-پویا-سینا-حمید-سعید در ساعت ۵ آغاز و در ساعت ۵:۲۰ دقیقه رسمی گردید و آیین نشست برای حاظران خوانده شد.
سعید در همان چند دقیقه آغاز نشست از نشست خداحافظی کرد.
معرفی کتاب درد جاودانگی توسط : فائزه
این کتاب که نوشته میگل داونامونو است. این کتاب یک کتاب در رسته عرفانی – فرهنگی – خودشناسی بوده که نویسنده سعی در تشویق خواننده به خودانتقادی دارد و در نهایت او را در برانگیختن خودش به سوی پیشرفت خود و تعالی خویشتن خویشش همراهی و هدایت می کند.
و باز در هر مرحله سعی در هدایت فرد به سوی خرابات دارد تا بخشهای ضعیف منش و شخصیت فرد در آنجا توسط خود شخص ویران گردد و بر این بستر از نوع شخص به ساختن منش و شخصیتی نو بپردازد…
گوینده سخن زیبا : حمید
حمید شعری از عباس معروفی با عنوان سیب و همچنین دو شعر سروده خویش را با عنوان های کنسرت نیمه شب و نام تو را در قالب سخن زیبا برای گروه در ساعت ۵:۳۸ دقیقه خواند.
نکات قابل ذکر :
سعید در وقت درخواستی خویش در قالب باشگاه تئاتر و موسیقی با مسوولیت خودش و آرزو و زیر نظر و مدیریت ناهید؛ همراهان را دعوت به دیدن تئاتر عشقه نمود.

پویا مدیر باشگاه فیلم و سینما در وقت درخواستی خویش همراهان را برای هماهنگی بیشتر و بهتر با باشگاه فیلم و سینما فراخواند و از آنان دعوت نمود که برنامه های تفریحی سینمایی را با هماهنگی با این باشگاه اجرا کنند تا همدلی در گروه در این زمینه نیز افزایش یابد و دیگر اینکه با ارایه لیست فیلم هایمان به این باشگاه؛ خودمان را در ایجاد یک آرشیو فیلم همراهی کنیم تا این آرشیو را به اشتراک همدیگر بگذاریم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : پیشرفت خود در قالب گفت و شنو
در این نشست درباره ارتقای خود در قالب کتاب ۷ عادت مردمان موثر گفت و شنود کردیم. که اندیشه هایی که به میان آمد را در زیر خواهیم خواند…

– شخصیت همچون یک نقاب یا پرسونا بوده و سطحی تر است در حالیکه منش درون ماست و عمقی تر است.
– درباره تاثیر برداشت در پیشرفت خود صحبت شد. اینکه کسی که بر اساس برداشتی نادرست برای پیدا کردن یک آدرس در شهر تبریز نقشه شهر سنندج را بدست دارد قطعا به جایی نخواهد رسید. یا کشاورزی که بر اساس برداشتی نادرست در زمین کشاورزی خود جو کاشته و بر این گمان بوده که گندم کاشته قطعا گندم درو نخواهد کرد. پس برداشت های آگاهانه و درست و نوع نگرش واقعی ما و نه بدبینانه و نه خوشبینانه ما ؛ تاثیر ژرفی بر پیشرفت و ارتقای ما خواهند داشت.که اگر درست در نظر گرفته شوند ما به راه درست خواهیم رفت و در غیر این صورت از مسیر درست به بیراهه خواهیم رفت.
– هر پیشرفت علمی بدست آمده از تغییر برداشت ها و گسست از سنت پیشین و برداشت گذشته است.
– درباره برداشتهای مبتنی بر اصول اساسی صحبت شد اصول اساسی اصولی هستند که در رشد و ارتقا و دگرگونی فرد موثر بوده و با تعصب و جانبداری ناآگاهانه به وضعیت پیشین و گذشته همراه نیست.
– درباره عظمت اصلی و عظمت فرعی و تاثیر آن در ارتقای فردی و جمعی صحبت شد.
-هنگامی که در مسیر ارتقای خویش گام بر می داریم و به مشکلی بر می خوریم بهتر است که زوایه نگرش خود به مشکل را دگرگون کنیم تا با ارتقا یافتن به سطحی تازه تر و نوین تر بتوانیم از آن مشکل گذر کنیم.
– رنچ را با تغییر برداشت می توان بهتر تحمل کرد. می توانیم به رنج و مشکلمان نیندیشیم و به تمرکز ذهن و انرژی روی آن انرژی را روی پیدا کردن یک راه حل متمرکز کنیم و با این تغییر برداشت و نگرش می توانیم خود را ارتقا دهیم و از رنجمان بکاهیم.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷:۵۰ دقیقه
برنامه نشست آینده :
مسوولیت های زیر توسط همراهان زیر داوطلبانه بر عهده گرفته شد.
دبیر : شهاب
کمک دبیر: پویا
کتاب : ناهید
سخن زیبا: ساسان

 

نشست های هفتگی: معرفی کتاب بازیها – صبر – ۹ مرداد ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ به دبیری سینا و کمک دبیریاعظم

زمان شروع نشست نیک اندیشان و همراهان حاضر :
شروع نشست راس ساعت ۵:۳۰دقیقه طبق روال روزهای سه شنبه بر گزار گردید.همراهان حاضر سینا،ساسان،شهاب،ناهید،نینا،فائزه،زهرا،فریبرز، سعیده ،فروغ،سعید،حمید واعظم

معرفی کتاب بازیها روانشناسی توسط : سینا
کتاب بازیها نوشته اریک برن. او یک روانشناس و نظریه پرداز است که ذهن و عملکرد ذهن انسان را به سه دسته تقسیم می کند.۱- کودک ۲-بالغ ۳- والد
بعد در قسمت بعدی کتاب بازیها دو انسان با دو عملکرد مختلف را با هم مقایسه رفتاری می کند به طور مثال یک انسان والد با یک انسان والد می خواهند ارتباط برقرار کنند یا یک والد با یک بالغ و یا کودک .این کتاب رفتارهای ایجاد شده را تحلیل و بررسی می کند و توضیح می دهد کجای رابطه دچار اشکال است و چگونه باید برخورد شود .
کتاب بازیها می گوید اگر همیشه بالغ عمل کنی موفق هستی یعنی به این درجه شناخت می رسی که چه موقع کودک ،چه موقع والد و چه موقع بالغ عمل کنی.

بعد از معرفی کتاب بازیها نوبت سخن نغز رسید
سعید دو قطعه شعر زیبا از خانم سارا محمدی خواندند که بسیار زیبا بود و یک قطعه داستان کوتاه از یک مجله

نکات قابل ذکر :
شهاب و ساسان از قبل از دبیر وقت خواسته بودند که به ترتیب شهاب در وقت خود راجع به برنامه تفریحی تنگه واشی صحبت کرد که به تاریخ ۱۹/۵/۸۶
ساسان در وقت خود راجع به جلسه نقد کتاب صحبت کرد که کتاب تقسیم بندی شود که هر کس بخش کوچکی از آن را بر عهده گرفته و نشست پر بار تر برگزار شود.قسمت بعد به کمک دوستان شهاب و ناهید پذیرایی شدیم که زحمت خرید را سینا و اعظم کشیده بودند.بعد از گپ دوستانه موضوع گفت و شنود را آغاز کردیم

گفت و شنود آزاد با موضوع : صبر
موضوع در ارتباط با صبر بود که بعد از مرور آیین گفت و شنود به ترتیب دوستان نظرات خود را در جمع مطرح کردند.گزیده ای از صحبت های دوستان به شرح زیر است:
صبر بسیار سازنده است هر چند شاید بسیار سخت باشد.
گاها صبر را با تحمل کردن ظلم و یا با وقت تلف کردن اشتباه می گیرند
همیشه صبر کنیم ولی معطل نکنیم
صبر کردن نیاز به تمرین کردن دارد
صبر معادل پشتکار است ،صبر توانایی شنیدن نه است.
گوید سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود لیک با خون جگر شود.

زمان پایان نشست :
نشست راس ساعت۷:۳۵دقیقه پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
دبیر نشست : شهاب
سخن زیبا :حمید
کتاب : فائزه
کمک دبیر :بردیا

 

نشست های هفتگی: مشکلات شخصی – آرزو، عشق و … – ۲ مرداد ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲ مرداد ۱۳۸۶ گفتگو پیرامون مشکلات شخصی همراهان – آرزو، عشق و … سعید
«به نام او»
نشست به دبیری سعید و کمک دبیری آرزو در تاریخ دوم مرداد سال ۱۳۸۶ و در ساعت ۵:۱۵ رسمی شد. خانم ها و اقایون  آرزو-سعید-سینا-زری-بردیا-الهام-ناهید-مهدی قاسملو-هدا-نغمه(میهمان هدا)-ساسان به موقع در نشست حاضر بودند  و در ادامه ی نشست هم سیاوش و حامد و محمد رضا و فائزه و  فرناز  به جمع ما پیوستند و قاسملو نشست را ترک کرد.
در ابتدا توافقات ۴گانه که در قالب آئین نشست تدوین شده اند (۱- موبایلهای خود را روی گزینه بی صدا تنظیم می کنیم ۲- طبق آئین کل گروه سیگار کشیدن در حضور همراهان دیگر ممنوع می باشد ۳- در صورتی که بخواهیم برای دیگر همراهان درباره موضوعی خاص صحبت کنیم از دبیر نشست درخواست وقت می کنیم ۴ – در هنگام خوانده شدن سخن زیبا یا معرفی کتاب، نگاه و گوش خود را متوجه معرفی کننده کتاب یا خواننده سخن زیبا می کنیم و از گفتگوهای دو نفره می پرهیزیم) خوانده شد و سپس

بردیا،سینا،سعید و ساسان درخواست وقت نمودند.
ساسان در مورد دعوت از همراهانی که دوست دارند تا در نشست گفتگو پیرامون کتاب ماهانه گروه که به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد، سخن گفت.
سعید پیشنهاد داد در جلساتی که مربوط به مشکلات شخصی است،  شخصی که می خواهد مشکلش را بیان کند از قبل وقت این هفته را برای مشکلش رزرو کند تا در ایمیل اطلاع رسانی بیان شود که قرار است در مورد چه مشکلی صحبت کنیم تا دوستان وقت داشته باشند راجع به راه حل های این مشکل فکر کنند.بردیا در وقت خود برنامه ی تنگه واشی این هفته را کنسل اعلام کرد و اجرای این برنامه را به وقت دیگری موکول کرد.سینا برنامه ی پنج شنبه و جمعه مربوط به والیبال و رفتن به فرحزاد را اعلام کرد و اشاره کرد که همراهان برنامه های مختلف را به هم خبر دهند.
خواندن سخن زیبا بر عهده ی بردیا بود که برایمان در مورد تاریخچه ی ضرب المثل “آب زیر کاه” سخن گفت:
آب زیر کاه از ابتکارات قبایل و جوامعی بود که به علت ضعف و ناتوانی، جز از طریق مکر و حیله یارای مبارزه با دشمن را نداشته اند. به همین جهت برای آنکه بتوانند حریف قوی پنجه را مغلوب نمایند،در مسیر او باتلاقی پر از آب حفر می کردند و روی آب را با کاه می پوشاندند که هیچ رهگذری تصور نمی کرد “آبی زیر کاهی” باشد.

و در ادامه چند سخن زیبا برایمان خواند :
• به کعبه گفتم تو از خاکی منم خاک، چرا باید به دور تو بگردم ؟؟؟ ندا آمد تو با پا آمدی باید بگردی ، برو با دل بیا تا من بگردم

• هر چه بیشتر اوج بگیری در نظر مردمی که پرواز را نمی فهمند ، کوچیکتر به نظر میرسی. پس یا نظر مردم برایت مهم نباشد یا پرواز را فراموش کن

• فریدون فرخ فرشته نبود….ز مشک و ز عنبر سرشسته نبود
• به داد و دهش یافت آن نیکویی….. تو داد و دهش کن فریدون تویی

• ما همه ، هم خوب و هم بد ، هم خیر و هم شر هستیم و اگر شما هیچ ناپاکی و پلیدی در خودتان نمی بینید ، دلیلش آن است که خوب به خودتان نگاه نکرده اید… کوبریک

• کسی را که دوست داری،تورادوست نمی دارد کسی که تورا دوست دارد ،تو دوستش نمی داری اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به دشواری پیدا توان نمود شاید در پس  سده ها و هزاران سال پیدایش کنی…

 

• هرگز نمی توانید کسی را مجبور به دوست داشتن خود بکنید زیرا عشق و علاقه دیگران نسبت به شما آیینه ای از کردار و اخلاق خود شماست

• جرج آلن : اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند، می‌شکنند

• پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است ///  تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است…. گمونم برای سعدی باشه.

• انسان
دشواری وظیفه است
انسان…
کهنه رند خدایی ست بی گمان
از احمد شاملو – لحظه ها و همیشه

به جای معرفی کتاب این هفته( که به عهده فروغ بود ولی در نشست حضور نداشت) در ادامه ی جلسه به گپ و گفتگو با یکدیگر پرداختیم و دوستان به معرفی خود و علاقمندی هایشان  پرداختند سپس به مدت ۲۰ دقیقه دوستان از خودشان پذیرایی کردند.

آئین گفت و شنود توسط دبیر بیان شد :
(۱- برای صحبت کردن با بالا بردن دست از دبیر اجازه می گیریم ۲- صحبت یکدیگر را قطع نمی کنیم ۳- پرسشهای خود را در نوبت خود بیان می کنیم ۴- به اندیشه دیگران احترام می گذاریم و اندیشه خود را در نوبت خود بیان می کنیم ۵- اندیشه مان را برای جمع مطرح می کنیم و شخص خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم و نگاه خود را بین همراهان تقسیم می کنیم ۶- شنیدن را تمرین می کنیم و تحمل خود را افزایش می دهیم ۷- بر اندیشه خود اصرار نمی کنیم ۸- در مواقع ضروری مثلاً موقع خارج شدن بحث از موضوع یا هشیار نبودن دبیر، با بالا بردن دست و باز و بسته کردن انگشتان به دبیر تذکر می دهیم ۹- همگی مسئولیم که این موارد را به عنوان یک همراه گروه نیک اندیشان به یکدیگر یادآوری کنیم)

بحث این هفته ی ما در مورد مشکلات شخصی بود که دوستان به ترتیب مشکلات خود را بیان کردند:

 

۱. من مشکلم اینه که هیچ آرزویی ندارم و بنابراین همه چیز برام پوچ و بی اهمیته و هیچ آرزویی ندارم که دوست داشته باشم برآورده بشه،

راه حل ها:
– خودت را بهتر بشناس.
– شاید بیش از حد معمول وقتت آزاد است.
– تصور انسان ها از آرزو تغییر کرده است .ما آرزوهایمان را با توانایی هایمان تنظیم می کنیم در صورتی که آرزو می تواند خیلی بزرگ تر از توقعات ما باشد.
– آرزو اگر دست نیافتنی باشد ما دیگر هیچ تلاشی برای رسیدن به آن انجام نمی دهیم، زیرا برآورده شدن آن را خیلی بالاتر از سطح توانایی مان می بینیم.
– آرزو خیلی چیز بزرگی نیست می تواند یک چیز خیلی کوچک و روزمره باشد.
– لزومی ندارد که آرزو ها دست یافتنی باشد،آرزو می تواند دست نیافتنی باشد چون خود انسان هیچ حدودی ندارد.اگر هم خواسته ای به نظر دست نیافتنی می آید این نقص ماست.
– بهتر است خودت را بشناسی منتظر اتفاقی بیرون از خودت نباش زندگی لذت ها و خوشبختی های کوچک اطراف ماست.
– کتاب انسان در جستجوی معنا(نوشته ی فرانکل) را بخوان این کتاب می تواند کمک زیادی به تو در رفع این مشکلت بکند.
– آرزوی بزرگ داشتن خوب نیست چون صحبت کردن و فعالیت هایی که در راستای رسیدن به آن آرزو داریم خود به خود ما را ارضا می کند. بهتر است دغدغه های خود را بیابیم.

 

– به نظرم مشکل بر سر آرزوی بزرگ یا کوچک داشتن نیست، مشکل بر سر نوعی احساس بی تفاوتی و بی انگیزگی است که شاید زودگذر باشد.
– بهتر است به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن و امتحان کردن فعالیتهای گوناگون، روی یک نوع فعالیت تمرکز کنیم.
– همان طور که برای مشکلات جسمی مان پیش متخصص می رویم برای مشکلات روحی مان هم  بهتر است پیش متخصص برویم و مشاوره بگیریم وقتی که احساس می کنیم مشکلمان حاد شده و خودمان نمی توانیم آن را حل کنیم.
– هر کسی این مشکل را با مشکل خودش مقایسه می کند و راه حل ارائه می دهد و چون هیچ کسی اشراف کامل به مشکل شخص ندارد.
– تو یک مجموعه ای و فقط روی یک چیز تمرکز نداری و این عدم تمرکز شاید به نظر بیاید که پراکنده و جسته گریخته فعالیت می کنی یا هدفی نداری ولی در واقع این گونه نیست.
– از تعدادی از بچه ها دو نوبت تست گرفته اند.اولی مربوط به زمانی بود که تازه شروع به صحبت کرده بودند و دیگری در ۶ سالگی.باور کردنی نیست که خلاقیت بچه ها در تست دوم ۹۵ درصد کاهش یافته بود چون خلاقیت آنها با گفتن هدفشان از بین رفته بود.
-چرا ما بیهوده دنباله یک دغدغه ی کلی می گردیم و به همین منظور تمام  زندگیمان از این ناراضی هستیم که هیچ چیزی دغدغه ی ما نیست.دغدغه های ما در علاقیاتمان متمرکز شده و در هر بازه ی زمانی که از چیزی لذت میبریم آن دغدغه ی آن وقتمان را تشکیل می دهد.

حضرت علی : از هر چیز که می ترسی خودت را با آن درگیر کن.

۲. من مشکلم اینه که کسی رو دوست دارم و نمی دونم بهش بگم یا نه میترسم جواب بدی دریافت کنم یا اون شرایطش مناسب نباشه نمیدونم اون چقدر من رو دوست داره ولی خیلی به هم نزدیک هستیم.
راه حل ها:

– باید روش ها و تکنیک ها را یاد بگیریم، صادق و صمیمی باشیم. خودمان باشیم و از بیان احساساتمان نترسیم و از جوابی که به ما داده می شود هراسی به خود راه ندهیم.

– بیان کردن سه جمله بسیار مشکل است :دوستت دارم، کمکم کن، متاسفم.

با شهامت حرفت را بزن فقط به مدت یک ساعت فکر کردن را کنار بگذار و به نتیجه فکر نکن.-
– چون نتیجه برایت مهم است شرایط را مناسب کن، لغات و واژه ها را بشناس و در نهایت توکل کن بعد حتماً مساله را مطرح کن. شناخت آدم ها مشکل است و همه ی دم ها روحیه ی گفت و گو ندارند.
– اگر قرار است کسی به سختی بیفتد بگذار به سختی بیفتد معنی زندگی در همین رنج کشیدن هاست.

– نگرانی تو از آینده بیشتر باعث می شود که فرکانس منفی بفرستی و این کار را خراب تر می کنه. بهتر است در ابتدا تکلیفت را با خودت روشن کنی.

۳. مشکل من اینه که چیزهایی که برای دیگران سرگرمی به حساب می آید برای من پوچ است . بعد از انجام یک کار خودم را سرزنش می کنم که چرا این کار را کرده ام. چرا اجازه می دهم افراد هر چیزی که دلشان می خواهد به من بگویند.
– نباید با همه صمیمی شد و اجازه داد که وارد حریم مان شوند و نباید عده زیادی از مردم را در سطح عالی با آنها رابطه داشت و این دقیقاً به رفتار خودمان بستگی دارد.
– مشکل ما این است که مرزی بین احترام و صمیمیت قائل نیستیم.
– شناخت انسانهای اطرافمان مشکل است و برای همین انتخاب فرد مناسب برای دوستی در محیطی مثل خوابگاه مشکل و زمان بر است. همه افراد روحیه گفتگو ندارند و به همین دلیل نمی توان به سادگی ناراحتی مان از رفتار آنها را بیان کنیم.
– زندگی در خوابگاه را به چشم یک تجربه نگاه کن.

در اواخر نشست باران ملایمی قطره قطره شروع به باریدن کرد و با وزش ملایم باد، هوا لطیف و لطیف تر شد.

با یک ربع تمدید وقت جلسه در ساعت ۷:۴۵ بعد از ظهر به پایان رسید.

برای هفته ی بعد سعیده و اعظم به ترتیب دبیر و کمک دبیر خواهند بود. فروغ کتاب معرفی خواهد کرد و سعید سخنی زیبا خواهد خواند.

آرزو

 

نشست های هفتگی: درباره کتاب هفت عادت مردمان موثر – ۲۶ تیر ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲۶ تیر ۱۳۸۶ گفت و شنود درباره کتاب هفت عادت مردمان موثر ساسان

شست هفتگی گروه نیک اندیشان از طرف باشگاه نشست هفتگی در روز سه شنبه سی ام مرداد هزار و سیصد و هشتاد و شش در ساعت پنج وسی دقیقه ی بعد از ظهر به دبیری ساسان و کمک دبیری سعید و با حضور آقایون و خانوم ها سینا، ساسان، بردیا، ناهید، سعید، آرزو، و حمید آغاز شد

در این نشست طبق روال برنامه های باشگاه نشست هفتگی نوبت به بررسی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” رسید. ابتدا آیین نشست توسط همراهان به صورت جمعی یاداوری شد

همان طور که از قبل ساسان قسمت هایی از کتاب هفت عادت مردمان موثر را برای دوستان مشخص کرده بود هر کسی در نوبت خود به بیان نکات آن بخش از کتاب هفت عادت مردمان موثر که به عهده ی او بود بر آمد و به علت غیبت سیاوش و فریبرز هم ساسان بخش هایی را که مربوط به آنها بود خواند.در ادامه ی برنامه نیز فروغ نینا مهسا و حامد به ما پیوستند

در این جلسه در مورد عناوین “از درون به بیرون” ، “اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش” ، “عظمت اصلی و عظمت فرعی” ، “تاثیر برداشت” ، “قدرت نغییر برداشت” ، “دیدن و بودن” ، “برداشت مبتنی بر اصول”، “اصول رشد و دگرگونی” ، “مشکل نگرشی است که نسبت به مشکل داریم” ، “سطح تازه ای از تفکر” ، “توصیف عادت ها”، “پیوستار بلوغ” ، “توصیف موثر بودن” ، “سه نوع سرمایه” ، “قابلیت تولید سازمانی” ، “شیوه ی کاربرد این کتاب ” و ” آنچه می توانید انتظار داشته باشید” از کتاب هفت عادت مردمان موثر بحث شد.در زیر نکاتی از گفته های دوستان آمده است که به منظور تفهیم بیشتر می توانید به کتاب “هفت عادت مردمان موثر” مراجعه کنید.

-ما ایرانی ها بیشتر در کارهایمان نتیجه گرا هستیم و فقط به دنبال نتیجه هستیم.

-کارایی بر دو قسم است: تولید و قابلیت تولید. ما برای داشتن حد اکثر کارایی می باید تعادلی میان این دو قطب ایجاد کنیم و گر نه زیاده روی در هر کدام از این دو مورد موجب شکست ما خواهد بود
.
– مکتب ها و نهضت های اجتماعی بیشتر به دنبال استقلال هستند ولی در این کتاب بزرگترین آرمان ” اتکای متقابل” است که مرحله ای فراتر از استقلال است

-وقتی تعداد کسانی که به استقلال رسیده اند زیاد شود آنها می توانند در کنار هم گرد ایند و در یک همکاری تیمی” اتکای متقابل” را به وجود آورند

-استقلال سه جنبه دارد:جسمی،ذهنی و عاطفی . آن کسی به استقلال رسیده که در هر سه ی این موارد وابسته به دیگری نباشد.

-برای رسیدن از اتکا به استقلال خواندن سه عادت اول این کتاب و برای رسیدن از استقلال به اتکای متقابل سه عادت دوم کتاب پیشنهاد می شود.

-دست شستن از آنچه که اکنون هستیم برای رسیدن به آنچه که میخواهیم برسیم لازم است

-عادت های موثر الگوها و اصولی هستند که درونی شده اند

-ایجاد عادت نقطه ی تلاقی برخورد سه عامل دانش(برداشت نظری ما و دانستن اینکه چه باید کرد) ، مهارت (چگونگی انجام کار) و اشتیاق(انگیزه و میل به انجام ان کار) است.

-هنگامی که اندیشه بکاریم عمل درو می کنیم، هنگامی که عمل بکاریم عادت درو می کنیم، اگر عادت بکاریم منش درو می کنیم و آن وقت که منش بکاریم تقدیر درو می کنیم.

-مسائل و مشکلات را از درون به بیرون حل کنید و به جای اینکه برای مشکلاتتان مقصر خارجی پیدا نکنید ریشه ی آن را در درون خودتان جست و جو کنید.

-همواره مشکلات در همان سطحی که به وجود می آیند قابل حل نیستند.

– هر موقعیتی مناسب برای آموزش نیست

-وقتی کسی هنوز مالکیت را تجربه نکرده نمی تواند مشارکت را تجربه کند.

-اخلاقیات شخصیت خلاف سیر طبیعت است چون بین آن چیزی که می خواهیم به آن برسیم و آن چیزی که هستیم فرایندی وجود دارد به نام پرورش. که این فرایند در اخلاقیات شخصیت حذف شده است.

-اخلاقیات شخصیت راحت به دست می آید و راحت هم از دست می رود.

-اصول همان ارزش ها نیستند،اصول مانند یک منطقه است و ارزش ها نقشه ی آن منطقه.خود منطقه همواره امری بدیهی است اما نقشه ی منطقه انواع مختلف دارد.

-انسان باید در ابتدا اثر بخش باشد سپس به فکر کارایی بیفتد اخلاقیات منش نیز بیشتر به اثر بخش بودن توجه می کند

زمان پایان نشست :

در نشست آینده آرزو کتاب معرفی می کند
هدی سخن زیبا را می خواند
فرناز دبیر خواهد بود
سینا هم کمک دبیر خواهد بود

 

نشست های هفتگی: ارتقا خود -کتاب می‌توان زیبا دید،زیبا زیست-۱۹ تیر ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۱۹ تیر ۱۳۸۶ ارتقاء خود-کتاب “می توان زیبا دید ، زیبا زیست” حمید
جلسه این هفته گروه نیک اندیشان ساعت ۵:۲۵ حول موضوع ارتقا خودبا حضور حمید، بردیا، ناهید، فائزه ، فرناز، ساسان، شهاب ، فریبرز ، هدی ، سینا ، فروغ و سعیده آغاز شد. دبیر این جلسه حمید بود. سینا از دبیر جلسه وقت صحبت گرفت. ابتدا آیین نشست خوانده شد .

و بعد شهاب کتاب “می توان زیبا دید ، زیبا زیست” نوشته ی نورمن وینسنت پیل – ترجمه ی نسرین گلدار – را معرفی کرد . بخش هایی این کتاب عبارتند از: ۱- برای زندگی کردن ابزار لازم را بردارید ۲- از هیچ کس و هیچ چیز نترسید ۳- هنر همزیستی مسالمت آمیز با خود ۴- قانون جبران و زندگی سعادتمندانه ۵- در جذبه و وجد و سرور زندگی کنید ۶- افکار و شرایط ذهن سالم ۷- با امید مشکلاتتان را برطرف و آنها را به منبع خلاقیت تبدیل کنید ۸- بارها از بند مشکلات خارج شوید سپس حمید سه شعر از عباس معروفی را در قسمت سخنان نغز برای همراهان خواند قسمتی از این شعر ها : هیچ کس زودتر از من لبخند نمی زند به روی تو حتی … بیداری تو می دانی از مرگ نمی ترسم فقط حیف است هزار سال بخوابم و خواب تو را نبینم

**************

و بعد سینا ( مسوول گروه ) در مورد مسوولیت گروه ها و مسوولیت پذیری همراهان صحبت کرد . و هدیه ای که به مناسبت تولد بردیا گرفته شده بود را به دبیر جلسه داد تا به بردیا تقدیم شود. و سینا بعد از این جلسه را ترک کرد. برنامه ی بعدی پذیرایی همراهان از خودشان بود . که هدی مسوولیت تهیه ی شیرینی و آبمیوه را به عهده گرفته بود . موضوع این هفته درباره ی ارتقا خود بود. نظرات همراهان در این باره : • می توانیم حوزه ی نفوذمان را روی دیگران افزایش دهیم • باید برای خودسازی ایدئولوژی و ایده آل داشته باشیم • بزرگترین ضرر از خود بیگانگی ، تقلید است • موسیقی و نقش آن در ارتقاء خود • سعی کنیم ایدئولوژی نداشته باشیم • باید ظرفیت خود را افزایش دهیم • آدمها اول از همه خودشان را دوست دارند • هر کس که بقیه را دوست دارد ، بیشتر از همه خودش را دوست دارد • مادر بودن یک انتخاب آگاهانه است نه یک پدیده ی اجتماعی • مادر بچه را مثل خودش دوست دارد و ارتقا او را ارتقاء خودش می داند جلسه ساعت ۷:۳۰ به پایان رسید همراهان بعد از جلسه به خانه ی هنرمندان رفتند و از نقاشی های آنجا بازدید کردند . ایام به کام