نشست های هفتگی: دیدار با موسی تقی‌زاده – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سینا و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با توافقی که شب قبل با همراهان داشتیم با موسی تقی‌زاده هماهنگی کردیم و نشست را در خانه ایشان ساعت ۶ تا ۸ برگزار کردیم.
آقای موسی تقی‌زاده دوست ۷۴ ساله ماست که هرگاه با او به صحبت می نشینیم بسیار می آموزیم.
ودیعه و سینا در این نشست حاضر شدند و منصور نتوانست به دلیل اتفاق غیرمترقبه به این نشست برسد.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
کتابی به عنوان قدردانی از موسی تقی‌زاده که گروه نیک اندیشان را از بدو تشکیل آن همراهی کرده است به ایشان تقدیم کردیم.
ایشان کتاب شعر خود را با عنوان “یاشاییش سوزلری” با یک جمله دست نوشت خود به یک یک ما اهدا کرد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : دیدار با موسی تقی‌زاده
صحبت های بسیار مفیدی رد وبدل شد که دو شعری که از موسی شنیدیم اینجا قید می کنیم.

که می گوید زبان چشم ها را من نمی دانم
به جای گفتگو نظاره کن ، فهمیدنش بامن
نوشته صرامی

گم شدن در گم شدن دین من است
نیستی در هستی آیین من است
از مولوی

زمان پایان نشست :
موسی تقی‌زاده از ما با خرما و آجیل و نوشیدنی های جوشانده گیاهی پذیرایی کرد.
ساعت ۸ خانه موسی را ترک گفتیم.

برنامه نشست آینده :
نشست آینده عادات نهایی کتاب هفت عادت مردمان موثر را صحبت خواهیم کرد.

نشست های هفنگی: بحث پیرامون هدف در زندگی – ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با موضوع هدف در زندگی

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰ سینا و ودیعه نشست را آغاز کردند. از آنجاییکه همراهان دیگ حضور نداشتند با توافق هم به جای نشست در مکانی خاص ، از پارک ملت تا میدن تجریش قدم زدیم و با هم بودن را در لذت قدم زدن و تجربه مناظر درختان زیبا به جا آوردیم.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : سینا
Unlock Your Potential

۱. Imagine that you have the inborn ability to achieve any goal you could ever set for yourself. What do you realy wnt to be , have and do?

نکات قابل ذکر :
به دلیل اینکه فرصت همراهی پیشنهاد دهنده بحث و معرفی کننده کتاب به دست نیاوردیم در مورد متن بالا که از نوشته هی بایان تریسی بود صحبت کردیم و تا پایان مسیر که تا ۷:۳۰ به طول انجامید نکات بسیاری در مورد هدفهای زندگی خود و روش های رسیدن به آنها و حاشیه ها صحبت کردیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : هدف در زندگی
در مورد اینکه چه چیزهایی را هدف در زندگیی می دانیم صحبت کردیم. ارتقا روز به روز خود هم می تواند روشی برای به دست آوردن بسیار هدف ها باشد و هم می تواند خود به عنوان یک هدف در زندگی تعریف گردد که لذت بخش باشد.
کشف چیزهای جدید لذت بخش است و یکی از نکاتی است که می تواند در زندگی ارضا کننده باشد.

زمان پایان نشست :
میدان تجریش ساعت ۷:۳۰ پایان گفت و شنود در مورد متن نبود در هنگام برگشت با تاکسی نیز به این گفت و شنود ادامه دادیم.

برنامه نشست آینده :
برنامه نشست بعدی به زبان انگلیسی با موضوع اراده آزاد خواهد بود.
دبیر منصور است.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب مشاوره روان درمانی گروهی – ۳۱ فروردین ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ به دبیری سینا و با معرفی کتاب مشاوره و روان درمانی گروهی

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
همراهان منصور ، سمیرا ، ودیعه و سینا در این نشست حضور یافتند.

معرفی کتاب مشاوره و روان درمانی گروهی توسط : سینا
این کتاب راهنمایی و مشاوره و روان درمانی گروهی را به تفصیل توضیح می دهد و تفاوت ها و تعاریف و روش های آنها را بیان می دارد.
نویسنده کتاب روان درمانی گروهی آقای باقر ثنایی است.
این کتاب از زبان ماورر می گوید که ” گروه اجتماعی می تواند به طور غیر رسمی نوعی گروه مشاوره باشد”
و از زبان راجرز می گوید ” یک رابطه سالم و صمیمی یک رابطه درمانی خواهد بود.”

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
در پارک در هوای آزاد نشسته بودیم . باد می آمد و کمی سرد بود. اما دور هم لذت بردیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : گروه درمانی مواجهه
در این نشست قصد بر آن بود که از مسائل خود بگوییم و مسائل هم را بررسی کرده و همدیگر را همراهی کنیم.
بعد از معرفی کتاب که به موضوع اینگونه نشست ها مربوط بود یکی از همراهان مشکل خود را در خصوص غالب بود احساس بر عقل رابیان داشت که همراهان نظرات خود را بیان داشتند.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷:۳۰ نشست پایان یافت. در پارک قدم زدیم.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد موضوع گفت و شنود “اراده آزاد ” خواهد بود.
منصور دبیری نشست هفته بعد را به عهده دارد.

نشست های هفتگی: معرفی کتاب کندالینی یوگا – ماوراءالطبیعه – ۱۷ فروردین ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ به دبیری سمیرا و با معرفی کتاب کندالینی یوگا و بحث پیرامون ماوراءالطبیعه

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت .. : ۱۸ ، با همراهی ودیعه، سینا، منصور، مهرناز و سمیرا شروع شد.

معرفی کتاب کندالینی یوگا توسط : سینا
ابتدا توضیحی درباره مفهوم ” کندالینی ” داده شد که در واقع انرژی متراکمی در انتهای ستون فقرات می باشد که با نماد ماری که دو دور و نیم به دور بدن چنبره زده است، نمایش داده می شود (که به نوعی نماد قدرت نیز می باشد). در حالت طبیعی کندالینی بیدار نیست و در کتاب مذکور راه هایی برای بیداری و آزاد شدن این انرژی عظیم ارائه شده است.و از آن جا که دست یابی به قدرت، بدون آگاهی می تواند خطرناک باشد، نویسنده تأکید فراوان بر آن دارد و استفاده بعضی از روشهای گفته شده در کتاب کندالینی یوگا را بدون وجود استاد مجاز نمی داند.

گوینده سخن زیبا : سمیرا
قسمتی از مناظره “خسرو و فرهاد” از کتاب خمسه نظامی خوانده شد.

نکات قابل ذکر :
…..

گفت و شنود آزاد با موضوع : ماوراءالطبیعه ۲
ابتدا دوستان نظرات خود را در باره تفاوت میان دو واژه ” شعور ” و ” آگاهی ” و اینکه طبیعت و انسان کدام یک از این دو را داراست ، بیان کردند و بعضی از دوستان هم معتقد بودند خیلی نباید روی این گونه واژه ها تآ کید کرد.به هر حال بحث به نقطه مشترکی نرسید ….

زمان پایان نشست :
جلسه ساعت ۱۹:۳۰ به اتمام رسید .

برنامه نشست آینده :
بررسی و به پایان رساندن کتاب هفت عادت مردمان مؤثر.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون ماوراء الطبیعه – ۱۸ اسفند ۱۳۸۸

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ به دبیری ودیعه و با موضوع ماوراء الطبیعه

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
جلسه ساعت ۵:۴۵ شروع شد.
همراهان به ترتیب حضور: ودیعه – سینا – مهرناز- سمیرا – منصور

معرفی کتاب مرگ سوگ فقدان از سودابه دید� توسط : سمیرا
– هر تغییری نوعی فقدان است و اولین فقدان جدا شدن از مادر با تولد است.
– سوگواری طبیعی است.
چند راه کار:
پذیرش واقعیت فقدان / تجربه حسی سوگ(یعنی فرار نکنیم و سعی نکنیم فراموش کنیم) / سازگار شدن با دنیایی که فرد از دست رفته وجود ندارد / بازیابی پیوند با فرد از دست رفته و پیش برد زندگی مثلا نوشتن خاطرات
چند نباید:
من می توانم این بار را به تنهایی به دوش بکشم / کسی نیست که مرا حس کند / اندوه من با زمان از بین می رود
توصیه:
اجازه بدهید که عزاداری به اتمام برسد یعنی کاملش کنید.
برای مشارکت در عزاداری کسی شنونده خوبی باشید.
احساس خشم و گناه طبیعی است ولی اگر طولانی و شدید شد باید به روان شناس مراجعه کرد.
نوشتن نامه داستان خاطره مفید است
دستاورد + سوگ:
ترس از مرگ را از بین می برد
در پایان:
گر چه این حقیقتی تلخ است اما سوگ بهای است که برای عشق می پردازیم. دوست داشتن و از دست دادن بهتر از هرگز دوست نداشتن است.

گوینده سخن زیبا : سینا
شعری از اقبال لاهوری در تفسیر آیه های قل هو الله احد – الله الصمد از سوره توحید خوانده شد.

نکات قابل ذکر :
چند بیت از آن:
پیش منعم شکوه گردون مکن / دست خویش از آستین بیرون مکن
تا توانی کیمیا شو گل مشو / در جهان منعم شو و سایل مشو
بر دل خود نقش غیر انداختی / خاک بردی کیمیا در باختی

گفت و شنود آزاد با موضوع : ماوراء الطبیعه
خارج شدن از روال طبیعی هر چیز
ماوراء الطبیعه یعنی هر چیزی که خارج از فیزیک است و اشاره به اینکه خیلی از مسایل علمی امروز تا چندی پیش جز متافیزیک بودند. مثل انعکاس صدا در کوه و …

مسایلی در کاینات هست که هنوز از آنها سر در نمی آوریم و آنها را با خرافات توجیه می کنیم . شناخت مرز ماوراء الطبیعه و واقعیت کار سختی است و به شناخت عمیق کاینات نیاز دارد.
یادمان باشد که آب را گل نکنیم.
چند نمونه:
نشانه ای از مرده ها در خواب و خبر دادن آنها از آینده / بختک / روح / جن / خدا / دجاوو

زمان پایان نشست :
قرار شد که موضوع ماورا الطبیعه را ادامه دهیم!
پایان جلسه: ۷:۳۵

برنامه نشست آینده :
ماورا الطبیعه ۲
سمیرا دبیر خواهد بود و منصور سخن زیبا را خواهد خواند.

نشست های هفتگی: عادت چهارم کتاب هفت عادت مردمان موثر – ۱۱ اسفند ۱۳۸۸

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ به دبیری سینا با موضوع عادت چهارم کتاب هفت عادت مردمان موثر

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
همراهان منصور ، سمیرا ، سینا و ودیعه در نشست این هفته حاضر شدند.

معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر توسط : همراهان
همانطور که در گزارش نشست های قبلی ذکر شد این کتاب به عنوان کتاب ماه برای مطالعه تعیین شده است که به دلیل داشتن مطالب پربار، مطالعه و صحبت در مورد آن در چند ماه گذشته ادامه داشته است.

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : عادت چهارم کتاب هفت عادت مردمان موثر
مطالب کتاب از اول تا عادت سوم مرور شد و در ادامه نشست های قبلی ، در مورد عادت سوم مطالب بیشتری همراهان بیان داشتند و نوبت به عادت چهارم رسید و صحبت تا اول عادت پنجم ادامه یافت.

زمان پایان نشست :

برنامه نشست آینده :
برای نشست آینده موضوع ” ماورا ” برای گفت و شنود پیشنهاد شد.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون فاکتورهای ازدواج – ۲۷ بهمن ۱۳۸۸

گزارش نشست به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ به دبیری مهرناز و کمک دبیری –

زمان شروع نشست گروه نیک اندیشان و همراهان حاضر :
نشست با حضور بهداد،مهرناز،سینا و ودیعه در ساعت ۱۷:۳۰ آغاز گردید. موضوع بحث فاکتورهای ازدواج بود.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : فاکتورهای ازدواج
مسائل مهم و قابل توجهی از جمله فاکتورهای ازدواج که میتواند شامل:۱-خانواده۲-شناخت طرفین۳-احساس بین طرفین باشد,مطرح گردید.
همچنین در شناخت اولیه باید به یکدیگر فرصت داد برای بروز اندیشه ها و احساسات.
بروز احساسات به سه دسته گفتاری،شنیداری و لمسی و حسی تقسیم می شود که بستگی به شخصیت افراد دارد . که همگی اینها در شناخت طرفین برای تحقق امر ازدواج مفید می باشد .

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت .

برنامه نشست آینده :
بررسی و به پایان رساندن کتاب هفت عادت مردمان مؤثر.

نشست های هفتگی: انگیزه های همراهی با گروه نیک اندیشان – ۱۳ بهمن ۱۳۸۸

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ به دبیری منصور و با موضوع انگیزه های همراهی با گروه نیک اندیشان

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور سینا، ودیعه، مهرناز و منصور آغاز شد. پیرامون دلایل انگیزه ها و فواید همراهی با گروه صحبت و تبادل نظر شد.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : ودیعه
ما انسانها در تعاملات خود یکدیگر را همچون صخره ای بی شکل تراشیده و به مجسمه ای زیبا تبدیل می کنیم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : اهداف و انگیزه های همراهی با گروه نیک اندیشان
دوستان انگیزه های همراهی با گروه را  حصول نظم و ترتیب در زندگی و ایجاد عادت مطالعه و یادگیری مطالب جدید تا دریافت بازخودرهای مفید از یکدیگر و تمرین رفتار های هنجار و دریافت هنری و یافتن احساس خوب ذکر کردند.
در خصوص اداب معاشرت و احترامات نظرات متفاوتی مطرح شد برخی اداب معاشرت را مسئله ای منجر به سود در روابط اجتماعی و قابل توجیه بر اساس فایده ان در رفع مشکلات دانستندو معتقد بودن اقرادی خردمند با تفکر و استدلال استنتاجی به طرح کلیه اداب معاشرت پرداخته اند و دیگر نظرات اداب معاشرت و احترامات را دارای منشا صرفا اتفاقی دانستند که با اهداف ناخود اگاه شکل گرفته است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت

برنامه نشست آینده :
ادامه بحث درمورد کتاب هفت عادت مردمان موثر

نشست های هفتگی: بررسی قسمتی از کتاب هفت عادت مردمان موثر – ۲۹ دی ۱۳۸۸

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ به دبیری سینا و کمک دبیری – با موضوع کتاب هفت عادت مردمان موثر

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور بهداد ، مهرناز ، سینا در ساعت ۵:۳۰ و ودیعه و مصطفا ساعت ۶ رسمیت یافت.

معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر توسط : همه همراهان
کتاب این ماه کتاب هفت عادت مردمان موثر بود که قرار بود تا عادت سوم مطالعه کنیم و در مورد آن گفت و شنود داشته باشیم.

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : هفت عادت مردمان موثر
همراهان کتاب ماه را مطالعه کرده و یادداشت برداری کرده بودند که نکات مورد نظر خود را بیان داشتند.

زمان پایان نشست :

برنامه نشست آینده :
نشست راس ساعت ۷:۳۰ پایان یافت.
موضوع گفت و شنود نشست بعد ، ” هدف از همراهی گروه نیک اندیشان” خواهد بود.

نشست های هفتگی: بحث پیرامون موسیقی – ۱۵ دی ۱۳۸۸

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۸ به دبیری فائزه و کمک دبیری – موضوع بحث پیرامون موسیقی بود .

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور مهرناز ، سینا و مصطفا برگزار شد. دبیر نشست (فائزه) حضور نیافت که نشست با دبیری همه مان برگزار شد.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
در مورد گروه و همراهی صحبت شد

گفت و شنود آزاد با موضوع : بحث پیرامون موسیقی
موسیقی از دو لغت موسی و قی تشکیل شده که موسی به معنی نغمه و سرود و قی به معنی موزون و آهنگین است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷:۳۰ نشست پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
برای نشست بعد موضوع گفت و شنود “هدف از همراهی گروه” پیشنهاد شد.