نشست های هفتگی: کتاب کندالینی یوگا – نقد توام با آزادگی – ۳ بهمن ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
سه شنبه ۳/۱۱/۸۵ معرفی كتاب كندالينی يوگا – نقد و نقادی توام با آزادگی و عشق آفرينی سينا

نشست این هفته نیک اندیشان با حضور همراهان سينا، قاسملو، برديا ، اعظم ، شهاب ، فريبرز ، فروغ ، سعيده ، سولماز  و مهمان آقای سيدزاده در ساعت 5:30 رسميت يافت.

ساسان  و آقای طالبی با تاخير وارد شدند.

موضوع جلسه معرفی كتاب كندالينی يوگا – نقد و نقادی توام با آزادگی و عشق آفرينی بود.

دبير اين نشست ، سينا ، توافق های اول نشست را برای يادآوری بيان کرد؛
– موبايل ها را روی گزينه سکوت تنظيم می کنيم.
– به سخنان زيبا و معرفی کتاب گوش می سپاريم و از صحبت دو نفره خودداری می کنيم.
– در صورت نياز به صحبت در مورد موضوعی خاص در همان اول نشست از دبير وقت درخواست می کنيم.
– از کشيدن سيگار در حضور ديگر همراهان خودداری می کنيم.
– به عنوان همراه هم اين موارد را به هم يادآوری می کنيم.

فروغ ، به عنوان سخن زيبا ، از کتاب خانه ای برای شب نوشته نادر ابراهيمی ، داستان دشنام را خواند که داستان آوارگی سنجابی بود که به شير دشنام داده بود.

سينا کتاب کندالينی يوگا تاليف جلال موسوی نسب را معرفی کرد.

اين کتاب آموخته های آقای جلال موسوی نسب در مورد چاکراها از استاد خود سوامی ساتياناندا سارا سواتی می باشد.

سينا مکان هفت چاکرای معروف بدن را معرفی کرد و عملکرد هر کدام را بر اساس دو جنبه فيزيولوژی بدن و از نظر معرفت بيان کرد. از طريق عکس های موجود در اين کتاب توضيحاتی نيز در مورد چاکراها داده شد. چند روش مديتيشن نيز معرفی شد. اما توصيه شد که تا زمانی که به طور کامل به اين چاکراها واقف نشده ايم بهتر است که مديتيشن ها را به ترتيبی که استاد بيان می دارد انجام دهيم. سينا تاکيد کرد که بر روی چاکراهای اول و ششم تمرينی صورت نگيرد تا زمانی که چند سطح درک شود.

در ادامه نشست ، با آب ميوه و شيرين و چای از خود پذيرايی کرديم.

موضوع بحث و گفت و شنود برای اين هفته که از موضوع های ثبت شده و امتياز آورده در سايت گروه بود، ” نقد و نقادی توأم با آزادگی و عشق آفرينی”  مورد صحبت قرار گرفت.

در ابتدا برديا که اين موضوع را از يک جمله از موسی انتخاب کرده بود و در سايت قرار داده بود ، کل آن جمله را با همراهی همراهان از نو خواند.

همراهان مطالب زير را بطان کردند؛
– نقد و نقادی  يعنی جدا کردن سره از ناسره، غربال کردن، جدا کردن حسن ها و عيب ها
– آزادگی؛ کنار گذاشتن عقده ها و کينه ها
– انتقاد توأم با عشق آفرينی يعنی برای ايجاد عشق انتقاد می کنيم نه برای زير سوال بردن يک شخص
– نقد و نقادی در حين انتقاد پذيری ؛ می خواهيم نقد کنيم ، نقد پذير هم باشيم.
– از جملات منفی استفاده نکنيم.
– انتقاد شامل آفرين و سرزنش هر دو است.
– انصاف در انتقاد بخشی از آزادگی در حين انتقاد است.
– اشراف  به موضوع و داشتن اطلاعات کافی از انصاف و آزادگی در انتقاد است.
– در جامعه اصطلاحی باب شده با عنوان رک گويی که شخص با عنوان اين اصطلاح هر مطلبی را به خود اجازه می دهد که به طرف مقابل خود بگويد.
– برای انتقاد و صحبت ، اجازه شخص لازم است.
– شناخت آن فرد در انتقاد و نقد او لازم است.
– يک ضرب المثل؛ تا وقتی کفش شخصی رو نپوشيدی نمی تونی ازش انتقاد کنی؛ منظور اين است که در جايگاه آن شخص قرار داشته باشی می توانی عملکرد او را درک کنی.
– در مثالی برای نقد عملی ؛ نايلون چيیپس را که يک فرد در خيابان رها کرد، دوست ما آن را به او برگرداند با بيان اينکه اين به شما تعلق دارد و نتيجه بد صحبت کوتاهی خوب بود.
– مثالی از کتاب هفت عادت مؤثر مردمان مؤثر بيان شد که در مورد نگرش و ديدگاه بود که به عنوان عينک شخص نيز نام برده شد. هنگامی که نگرش تغيير می کند طرز برخورد تفاوت دارد؛ فردی با دو بچه وارد واگن مترو می شود. مرد روی صندلی می نشيند و در فکر فرو رفته است. دو کودک از سر و کله مردم بالا می روند و سر و صدا و مزاحمت ايجاد می کنند. مردم همه شاکی هستند و غرولند می کنند. فرد بغل دست آن مرد به او می گويد چرا بچه های خود را ساکت نمی کنی. مرد پاسخ می دهد الان داريم از بيمارستان برمی گرديم و مادر اين بچه ها در بيمارستان مرده است و من نمی دانم با اين بچه ها چه بگويم. همه بهت زده می شوند و نگرش و رفتار عوض می شود و همه با بچه ها مهرباین می کنند و شخصی شکلاتی به آنها می دهد ديگری مشغول صحبت با آنها می شود و هر يک به گونه ای سعی می کنند که آن کودکان را سرگرم کنند.
– جهان بينی فرد نيز در روش انتقاد مؤثر است.
– کل بشريت را يک خانواده ببينيم بهتر عمل خواهيم کرد.
– بنی آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند.
– تو کز محنت ديگران بی غمی نشايد که نامت نهند آدمی.
– هر شخصی به گونه ای می نگرد يا توانايی ديدن قسمت هايی را دارد همچون داستان فيل در تاريکی مولانا که نقد با ذهنيت ناقص را در پی دارد.
– از افراد بذهکار و گناهکار که در اثر معضل های اجتماعی و شرايط اينگونه شده اند نفرت نداشته باشيم.
– زاهد ظاهربين داغ به پيشانی و عارف واقعی داغ به دل دارند.
– در هر موقعيتی که قرار می گيريم مکن است که انتقاد يک طرفه کنيم و حق به جانب خود بگيريم . همچون وقتی که راننده هستيم پياده ها را نقد می کنيم و وقتی که در نقش پياده ظاهر می شويم راننده ها را نقد می کنيم.
– روش ويل دان که در کتاب ويل دان پيشنهاد شده است تا چه حدی می تواند مفيد واقع شود. وقتی آموزشی در مورد آداب اوليه وجود نداشته باشد چگونه می توان از روش ويل دان استفاده کرد؟
– آموزش و پرورش مهم ترين اصل يک جامعه است. ولتر: هيچ چيز مثل تعليم و تربيت آزادی دهنده نيست.
– در ژاپن به کودکان آموزش می دهند که ما در اين مملکت هيچ چيز نداريم فقط شما را داريم. ( انسان سرمايه اصلی يک سرزمين است و به سرمایه های ملی ديگر مانند نفت اشاره ای نمی شود.)
– در اسرائيل آميزش آزاد است و کودکان تا هفت سالگی تحويل دولت می شوند تا به خوبی تربيت شوند.
– در قضاوت معمولن پرده ای جلوی چشم را می گيرد.
– اشاره به اتفاقی که دوستی برای ماشينی که راننده اش کر بوده بوق می زده تا سبقت بگيرد و عصبانی بوده ولی وقتی متوجه شده که آرم نصب شده در پشت شيشه را نديده، بسيار ناراحت و از کار خود پشيمان شده.
– در هنگام عمل هوشيار باشيم.
– از يک همراه برای هوشيار بودن کمک بگيريم.
– خود را جای ديگری قرار دهيم.
– به ديگران احترام بگذاريم.

پايان نشست  7:25 اعلام شد و دوستان مسووليت های زير را به عهده گرفتند؛
– فروغ : معرفی کتاب
– شهاب: سخن زيبا
– شيوا : دبير

 

نشست های هفتگی: مسئولیت پذیری – ۱۶ فروردین ۱۳۸۴

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۴ مسئوليت پذيری مهين
درود بر شما

 

اولين جلسه گروه نیک اندیشان در سال ۸۴ با حضور مهين، برديا ، پويا و سينا حول موضوع مسئوليت پذيری تشکيل شد. دبيری جلسه برای اولين بار به عهده مهين بود.

اول جلسه  تبريکات عيد نوروز ايرانی و شروع سال جديد رد و بدل شد. به مناسبت تولد پويا کتاب ” زهير” نوشته ” پائولو کوئلو ” از طرف گروه به پويا اهدا شد. سينا کارت تبريک سال نو را به دوستان خود در گروه اهدا کرد.

برديا کتابی به همراه داشت که قبلا سينا آن را در گروه معرفی کرده بود ؛ ” کوندالينی يوگا” که در مورد چاکراهای بدن توضيح کاملی داده و تمرينات عملی بر روی چاکراها را ارائه کرده است. مهين و برديا در اين مورد با هم صحبت کردند.

ضرب المثل و شعر

طبق برنامه تعیین شده ، سينا ۵ مورد ضرب المثل و ۳ بيت شعر خواند.

– دست ننت درد نکنه!

– دست و روت رو بشور منم بخور!

– خر بيار باقلا بار کن!

– خر، پايش يک بار به چاله می ره!

– خرس در کوه ، بوعلی سيناست!

– جان فدای نفس نادره مردانی باد — که کم و بيش نگشتند با هر کم و بيشی

– بر نمد اگر چوبی آن مرد زد — بر نمد کِی زد؟ که بر آن گَرد زد

– آينه گر نقش تو بنمود راست — خودشکن ، آئينه شکستن خطاست.

در ادامه جلسه طبق برنامه در مورد مسئوليت پذيری صحبت شد و صحبت ها پيشین در اين مورد جمع بندی شد. و به سه سوال در این مورد پاسخ داده شد.

– مسئوليت پذيری چيست؟ توانايی بر عهده گرفتن کار، وظيفه وعملی خاص يا پاسخگويی در مورد آن.

– محيط ها و عوامل مؤثر بر آن چيستند؟ عامل اساسی و اصلی در ايجاد مسئوليت پذيری در يک شخص ، آموزش است؛ آموزش و تأثير طبيعت بر انسان، انسان بر انسان و انسان بر خودش.

– چگونه مسئوليت پذيری را تقويت کنيم؟ آموزش برای کسب آگاهی در مورد مسئوليت پذيری مورد نظر و بر عهده گرفتن انجام يک وظيفه بر تقويت مسئوليت پذيری بسيار مؤثر است.

در پايان جلسه برنامه جلسه آينده تعيين شد؛

بحث آزاد در مورد چگونگی تقويت مسئوليت پذيری خود در گروه خواهد بود.

سينا دو کتاب فرويد و فرويديسم را معرفی خواهد کرد.

برديا ضر ب المثل معرفی خواهد کرد.

شاد و آگاه زی

 

Inovation

خلاقیت و سلامتی

دیروز ویدیوی دوچرخه سواری خودم رو  به گروه تلگرامم فرستادم که هم انگیزه ایجاد کنم برای ورزش و هم می خواستم در مورد خلاقیت براتون بنویسم

با یکی از دوستان که کارگاه خلاقیت برگزار می کنند و اینجا هم حضور دارند صحبتی داشتیم

چه چیزی مانع خلاقیت می شه؟

اگه این ویدیو رو دیده باشید من یک کلاه لبه داری زیر کلاه دوچرخه بر روی سرم دارم

هرچیزی رو که لازم داشته باشم می سازمش

این سایه بان هم فکر نکنید یه کلاه ساده است

کلی روی اون کار انجام شده

خیلی ها که من رو با این کلاه می بینن تحسین می کنند و فکر می کنند اروپایی هستم

خیلی های دیگه هم که می دونند ایرانی هستم مسخره می کنند

مسخره شدن مانع بسیار بزرگی برای خلاقیت هست

اگر ما به حرف های دیگران اهمیت بدیم باختیم

اگر بخواهیم که نگران مسخره شدن باشیم حتا بعد از درست کردن اون وسیله ازش استفاده نمی کنیم

ژاپنی ها چرا پیشرفت می کنند؟؟؟

توی فیلم های ژاپنی وقتی یک دسته چوبی که پنجه هم داره برای خاراندن پشت ابداعش کردند دیدم لذت بردم

چرا ما تو ایران همچین چیزی برای راحتی خودمون ابداع نکردیم

هر وقت به فکر راحتی و سلامتیمون بودیم مسخره شدی و نازنازی خطاب شدیم

برای همین سعی می کنیم قوی جلوه کنیم و به سلامتیمون اهمیت ندیم !!!!!

ببینین از کجا می شه به کجا رسید

ریشه بسیاری از مسائل، فرهنگی هست…حتا توجه نکردن به سلامتی

می خوای برای سلامتیت پول خرج کنی؟ !!!!!!!

می خوای برای سلامتیت بری کلاس؟ !!!!!

این جملات مانع حرکت ما برای سلامتیمون می شن

اما اگه بخواهیم بریم دکتر و کلی هم خرج دارو و درمان کنیم کسی مسخرمون نمی کنه

چرا؟؟؟؟ !!!!!!

فرهنگ پیشگیری در ایران جا نیافتاده

فرهنگ توجه به سلامتی جا نیافتاده

حتا به همین خاطر خیلی ها مریضی سایکوسوماتیک یعنی اختلالاتی که از روان در جسم ایجاد می شه دچار می شند تا بتونند برای درمان پیش پزشک برند بدون تمسخر شدن ، چونکه نمی تونند بدون تمسخر شدن به سلامتیشون بپردازند قبل از اینکه بیمار باشند !!!!!!

به خاطر اینکه متهم می شند به نازنازی بودن

البته نسل امروز تونسته تا ۵۰ درصد بر تمسخر دیگران در این زمینه غلبه کنه و بینیش رو عمل کنه

این یک پیشرفت در فرهنگ مقاومت در مقابل مسخره شدن هست که با وجود زیرسوال بردن زیبایی بینی و سلامتی در کنار اون، همچنان دارند بینیشون رو عمل می کنند و با وجود اینکه از اطرافیانشون کنایه هایی می شنوند تا ۵۰ درصد اهمیت نمی دن و مقاومت می کنند

برسیم به مقوله پیشگیری برای سلامت از طریق کارگاه “یوگای تن و روان

تا یادم نرفته بنویسم که اگه کسی با دیدن این ویدیو به کلاه من خندیده می تونه اینجا بنویسه تا حلالش کنم، اگه اینجا ننویسه، اون خنده براش حرامه_ شوخی کردم به هر بهانه ای بخندید.

براتون در روزهای قبل نوشتم که با یادگیری این روش که در کارگاه “یوگای تن و روان” ارائه می شه می تونید تا حدودی از بیماری ها پیشگیری کنید و یا تا حدودی دردها رو تسکین بدید و ترمیم زخم ها رو تسریع کنید

آقای رحیمی اقدم و خانم امید شاهد بودند که من با دوچرخه با چه شدتی روی آسفالت زمین خوردم

بلافاصله دوچرخه رو برداشتم و اومدم رو شانه خاکی نشستم

آقای رحیمی اقدم و خانم امید بلافاصله خودشون رو بالای سر من رسوندن

ازشون فرصت خواستم، ۵ دقیقه نشد گفتم که بریم ، خوب شدم

زانوم بد درد گرفته بود ولی همونجا ترمیمش کردم

بعد که اومدم خونه دیدم که بدجور زخمی شده و خون اومده ولی به زودی خوب شد

دوستان زیادی به من مراجعه می کنند و از دوستانشون و عزیزانشون برام می گن و براشون کمک می خوان ولی خودشون برای آموزش مراجعه نمی کنند

یکی از تومور مغزی نزدیکانشون می گه، یکی از سکته مغزی ….

 

ویدیوی کسی که پا نداره و یک دست داره رو در حال ورزش های مختلف برای گروه تلگرامم فرستادم که ببینیم چطور می شه قوی بود

و همچنین برای این فرستادم که کمی هم در مورد خودمون هوشیار بشیم که آیا ما استثنایی هستیم و چنین اتفاقاتی فقط برای دیگران می افته؟؟؟ !!!

آیا فقط دیگران فشار خون می گیرند یا سکته می کنند؟ !!

برادر همکارمون ۳۴ ساله، شب خوابیده ، صبح همسر جوانش رفته سراغش دیده سکته قلبی کرده و دیگه نیست!!!!!! همین ماه گذشته ….

به خودمون بیاییم، ما هم در این جامعه داریم زندگی می کنیم و لازمه که پیشگیری کنیم تا این مسائل برامون اتفاق نیافته

الان امکانی براتون فراهم شده که این کارگاه به شما معرفی شده، از دستش ندید، به دوستانتون هم معرفی کنید شاید کسی نیاز داشته باشه

شاداب و سلامت باشید

شب خوش در آرامش

BodyEnergy

توضیح بیشتر کارگاه “سلامت تن و روان”

:

امشب راجع به کارگاه ” سلامت تن و روان” بیشتر توضیح بنویسم
هدف این کارگاه دستیابی به روشی هست که بدن بتونه خودش رو ترمیم بکنه
لازمه اینکار در ابتدا اینه که آرامش یا ریلکسشن رو یاد بگیریم تا ذهن آرام بگیره
به این خاطر که همونطور که به طور نمونه بیان شد ، استرس مانع ترمیم بدن می شه
استرس یکی از موانع هست
استرس ذهنی باعث فشار در اعضای بدن می شه
استرس به فارسی تنیدگی ترجمه شده
مثل اینکه باعث بشه که عضله ها و اعضا در هم فشرده و تنیده بشن
در مرحله بعد در این کارگاه با امواج مغز آشنا می شیم که بتونیم بدونیم که در هنگام ریلکسشن مغز در چه موجی قرار داره و در این وضعیت بتونیم که مدیریت مناسبی روی افکار داشته باشیم
در حالت هیپنوتیزم، مغز می تونه فرمان هایی رو دریافت کنه و عضله ها رو هم در اختیار بگیره در نتیجه می تونیم که فرمان های تلقینی مثبتی به مغز ارسال کنیم و سالم تر و شاداب تر بشیم
در مرحله بعد ، با مراکز انرژی در بدن آشنا می شیم و یاد می گیریم که چطور بر روی این مراکز تمرکز کنیم تا بتونیم انرزی اونها رو در تعادل نگهداریم
بعد یاد می گیریم که جریانی از انرژی رو از بین مراکز عبور بدیم و انرژی رو در بدن به جریان در بیاریم
به تعادل رسیدن مراکز انرژی بخش بزرگی از سلامت ما رو تضمین می کنه و به جریان انداختن انرژی در بدن می تونه به ما کمک کنه که در صورت بروز مشکل در بدن چطور اون مشکلات رو برطرف کنیم
اینها که می نویسم، کلی تئوری هم داره که لازم هست براتون بیان بشه تا بدونین که این مطالب تا چه حدی با شواهد علمی و عرفانی پشتیبانی می شن
با تمرکز روزانه بر مراکز انرژی و چرخش انرژی در بدن بسیاری از مسائل جسمی و روانی شما برطرف می شند
حتا احتمال داره که شما مشکلاتی داشته باشید که خودتون از اون بی اطلاع باشید، با برقراری تعادل در روان و تن ، مشکلات بسیاری برطرف می شند
به طور مثال ممکن هست که شما کمر درد داشته باشید و بعد از مراجعه بسیار به پزشکان، علت این کمردرد کشف نشده باشه و هر پزشکی نظری داده باشه، احتمال اینکه این کمردرد سایکو سوماتیک باشه هم وجود داره
بیماری سایکو سوماتیک یا بیماری روان تنی، بیماری هست که بر اثر فشارهای روانی ایجاد می شند و بروز جسمی دارند
بنابراین بسیاری از بیماری های ذهنی و جسمی شما که برخی منشا روانی و برخی منشا فیزیکی دارند با این روش ها قابل برطرف شدن هستند.
همانطور که در سرفصل این کارگاه نوشتم می شه از این روش برای کنترل نیروی جنسی هم استفاده کرد، به این صورت که وقتی فشار جنسی در درون بدن به زن یا مرد هجوم میاره ، با به چرخش درآوردن انرژی بدن می تونه که اون انرژی عظیم رو در بدن توزیع کنه و اون رو برای مصارف دیگه حفظ کنه
از همین انرژی برای ارتباط جنسی بهتر هم می شه سود جست که بعد از مهارت یافتن کافی در چرخش انرژی آموزش داده می شه
پس هدف از این کارگاه، اموزش مهارت سلامت جسمی و ذهنی هست
چرا وقتی ما می تونیم با یک راه حل ساده سردرد خودمون رو برطرف کنیم دارو مصرف کنیم و سیستم بدن خودمون رو با مصرف دارو به مرور به هم بریزیم
برای بر طرف کردن سردرد کافی هست ۳ دقیقه انرژی رو در بدن به چرخش در بیاریم
آیا ۳ دقیقه در محل کار نمی تونیم نشسته ، چشم ها رو بسته و سکوت کنیم
و در نهایت به مرحله ای برسیم که بتونیم به دیگران هم منتقل کنیم
با افزایش انرژی با افزایش تمرکز، و با کاهش استرس ما صمیم های بهتری می گیریم… پس این کارگاه می تونه ریشه برای همه کارکاه ها باشه ، چراکه سلامتی ، ریشه همه موفقیت هاست… عقل سالم در بدن سالم
هدف یوگا همونطور که از معنی لغوی اون بر میاد اتحاد تن و روان هست
یعنی بتونه ارتباطی که بین تن و روان گسسته شده رو ترمیم کنه..
تا از طریق این اتحاد سلامتی حفظ بشه
اتحاد تن و روان در روانشناسی امروز تاکید میشه و علم بررسی سایکوسوماتیک هم دلیل بر این ادعاست…
شاداب و سلامت باشید
maditation

کارگاه “سلامت تن و روان”

در این کارگاه، با بدن و ذهن، بیشتر آشنا شده و از طریق انواع مراقبه، مهارت در کسب و حفظ سلامتی را در خود پرورش خواهید داد.

 

Yoga Workshop
کارگاه سلامت تن و روان

YogaWorkshop2 300x212 - کارگاه "سلامت تن و روان"

  • ارتباط عرفان و روانشناسی
  • علم شرقی و غربی
  • آشنایی با یوگا
  • آشنایی با انواع مراقبه، مدیتیشن و ریلکسیشن
  • آشنایی با فرکانس های مغز و هیپنوتیرم
  • آشنایی با چاکراها ، مراکز انرژی بدن
  • آشنایی با جريان انرژی بدن
  • کسب و حفظ سلامت از طريق جريان انرژی بدن
  • کنترل نيروی جنسی از طريق جريان انرژی بدن
  • جريان انرژی بدن در ارتباط جنسی

 

سینا یاوریان – سخنران ، مدرس و مشاور روانشناسی