یادآوری اهداف و روش های گروه نیک اندیشان 2

یادآوری اهداف و روش های گروه نیک اندیشان ۲

در ادامه اشاره به هدف گروه یعنی ارتقا خود لازم می بینم که  یادآوری کنم که یکی از روش های …

تصور کن از جان لنون از پایه گذاران گروه موسیقی بیتل ها

تصور کن از جان لنون از پایه گذاران گروه موسیقی بیتل ها

تصور کن تصور کن هیچ بهشتی در کار نیست آسان است اگر تلاش کنی و هیچ جهنمی در زیر پایمان …

کاشفان فروتن شوکران

کاشفان فروتن شوکران

کاشفان چشمه کاشفان فروتن شوکران جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها شعبده بازان لبخند در شب کلاه درد با …

یادآوری اهداف و روش های گروه نیک اندیشان

یادآوری اهداف و روش های گروه نیک اندیشان

سعی دارم که برخی از اهداف گروه رو در مقاطع مختلف یادآوری کنم. اگر به یاد داشته باشیم هدف اساسی …

قصه ی موش

قصه ی موش

موش گفت: “افسوس! دنیا هر روز کوچکتر می شود. در آغاز به قدری بزرگ بود که می ترسیدم؛ دویدم و …

پر کن پیاله را

پر کن پیاله را

پر کن  پیاله ر ا  ,   که  این  آب آتشین دیر یست ره  به حال  خرابم  نمی برد این جامها …

هان که راه خود به خود گم نکنی

هان که راه خود به خود گم نکنی

هان ! تا که سر رشته ی خود گم نکنی ! خود را ، ز برای نیک و بد ، …

از خورشید چه آموخته ایم

از خورشید چه آموخته ایم

فردابار دیگر خورشید از افق مهربانی ها طلوع خواهد کرد و هر چه در سینه دارد بی هیچ چشمداشتی ارزانی …