نشست های هفتگی: احترام به همدیگر – ۸ تیر ۱۳۹۰

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
سینا – ودیعه – رزا

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : رزا
داستایوسکی از تنها چیزی که می هراسد این است که شایستگی رنج کشیدن را نداشته باشد.

کمی درباره این سخن صحبت کردیم و نظراتمان را گفتیم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : احترام به همدیگر
– اصلا احترام چی هست؟
– یک راه: در برخورد با هر کسی رعایت کنیم که از چه مسایلی ناراحت می شود.
– آزادی داریم در حدی که به دیگران آسیبی نرسد. حالا چه کسی این آسیب را تعریف می کند؟
– ضرب المثل: در روم مثل رومی ها رفتار کن
– پس برای آسیب نزدن باید دوست مان را بشناسیم که بدانیم چه افکاری دارد. پس شناخت دوست مان نوعی احترام است.
– اگر خیلی مراعات کنیم، پس چه طور چیزی را به دوست مان یاد بدهیم؟
– نظر گفتن با تحمیل نظر خیلی فرق می کند.
– روش بیان صحیح را یاد بگیریم. مثل کتاب ” هیچ کس کامل نیست”
– ” دید ” مهمه. یعنی طرف مقابل هم گوش شنوا دارد یا نه؟
– رعایت احترام یعنی سعی در شناخت. یعنی حتی اگر نتوانی، سعی هم که بکنی، نوعی شناخت است.
– پس در نظر بگیریم که با چه کسی در حال صحبت هستیم و رعایتش را بکنیم.
– بعضی اوقات من متوجه نیستم که رعایت احترام دیگران را نمی کنم، پس طرف مقابل اگر ناراحت شد باید بگوید.
– بعضی ها وقتی ناراحت می شوند چیزی نمی گویند و فقط می روند. چون فقط برداشت خود را درست می دانند و جایی برای توضیح نمی گذارند.
– انواعی از آن در جامعه رعایت می شوند مثل کوچک تر بزرگ تری و ..
– احترا م باید انسانی باشد و بر پایه مواظبت کردن
– برای حفاظت از افراد مسن که مثل بچه ها می شوند، باید یک سری مسایل را رعایت کرد.
– احترام به سنت ها (شرکت در مراسم ختم و شام وناهار آن) بستگی به فرهنگ ها دارد.
– احترا م اجباری به رییس و …

زمان پایان نشست :
۷:۰۵

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: پیرامون سفر کردن – ۲۵ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه . درباره موضوع سفر کردن به زبان انگلیسی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
سینا یاوریان – ودیعه – رزا

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :  سفر کردن Travel
– Travel is movement of people between relatively distant geographical locations for any purpose and any duration with or without any means of transport.

– we spoke about:
– our best travels
– Traveling with tour
– Traveling with my car
– vehicles (trains, airplanes, automobiles)
– without vehicles (walking, bicycling)
– reasons of traveling (tourism, research, for holidays to visit people, migration, mission trips , …)
– traveling abroad

– We can use travel guide books
– Train is safe. Airplane is fast. Car is easy to stop any where you like but the driver will be tired.
– To buy or reserve a ticket you can do one of the followings:
۱- go to travel agency
۲- do it by internet
۳- call and reserve

زمان پایان نشست : ۲۰ : ۷

نشست های هفتگی: پیرامون تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سینا . درباره موضوع تقویت اراده صحبت کردیم و به جدول کارهای فوری و ضروری اشاره شد.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور مریم ، ودیعه ، سینا ، مونا ، رزا نشست ساعت ۵:۳۰ به دبیری سینا برگزار شد.

معرفی کتاب تو همه اندیشه ای توسط : سینا
این کتاب نوشته داگ هوپر برگردان مهدی قراچه داغی هست.
هر فصل کوتاه این کتاب نکته قابل ملاحظه ای دارد که با تعمق در آنها می توان زندگی خود را متحول کرد.
نکاتی چند:
– همه سعی می کنیم مطابق انتظارات دیگران ظاهر شویم ! چه مثبت باشد چه منفی.
– اشخاص با توجه به برداشتی که شما از خود دارید نسبت به شما واکنش نشان می دهند.
– نباید از نتیجه ای که به دست می آوریم متعجب شویم زیرا ایمان داریم که اتفاق خواهد افتاد.
– به جای توجه به مسائل به راه حل ها تمرکز کنیم.
– دلسوزی به حال خود را کنار بگذاریم.
– رسیدن به آزادی بدون نظم و ترتیب شخصی امکان پذیر نیست.

گوینده سخن زیبا : رزا
یک جمله از کتاب آرامش گوسفندی

بعد از یک روز سخت خیساندن خود در وان حمام آرامش بخش است.

نکات قابل ذکر :
از طرف گروه نیک اندیشان کتاب مدیریت زمان و یک دفترچه به جهت تبریک مسئولیت پذیری به رزا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تقویت اراده
در جهت تقویت اراده همراهان مطالعاتی را انجام داده بودند و برای این نشست با آمادگی حضور یافته بودند.

مواردی چند در جهت تقویت اراده که همراهان بیان داشتند:

– توجه به نقاط مثبت تقویت اراده
– تلقین به خود
– ایمان
– مقایسه نکردن خود با دیگران
– ایجاد شوق و علاقه در خود
– برنامه ریزی منظم
– انتخاب دوستانی با اراده قوی
– ورزش منظم و مستمر
– جایزه به خود (تشویق)
– محرومیت به خود ( تنبیه )
– در نظر گرفتن توانایی های خود(واقع بین بودن)
– همه کار شدنی است
– استقامت ، پشتکار ، پیگیری
– دوری از ترس
– تمرکز حواس
– شروع از کارهای کوچکتر
– تقسیم کارهای بزرگ به کارهای کوچک تر
– اولویت بندی کارها

در این نشست در مورد جدول کارهای فوری و ضروری از کتاب هفت عادت مردمان موثر برای تقویت اراده صحبت شد.
اشاره شد که خواسته ها و نیازها دسته بندی گردند و در این راستا هرم نیازهای دکتر مزلو بررسی شد.

زمان پایان نشست :
پایان نشست با تعیین موضوع نشست بعد در ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد به زبان انگلیسی خواهد بود و در مورد مسافرت گفت و شنود خواهیم داشت.

 

نشست های هفتگی: کتاب تو همه اندیشه ای – تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سینا . درباره تقویت اراده بحث کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور مریم ، ودیعه ، سینا ، مونا ، رزا نشست ساعت ۵:۳۰ به دبیری سینا برگزار شد.

معرفی کتاب تو همه اندیشه ای توسط : سینا
این کتاب نوشته داگ هوپر برگردان مهدی قراچه داغی هست.
هر فصل کوتاه این کتاب نکته قابل ملاحظه ای دارد که با تعمق در آنها می توان زندگی خود را متحول کرد.
نکاتی چند:
– همه سعی می کنیم مطابق انتظارات دیگران ظاهر شویم ! چه مثبت باشد چه منفی.
– اشخاص با توجه به برداشتی که شما از خود دارید نسبت به شما واکنش نشان می دهند.
– نباید از نتیجه ای که به دست می آوریم متعجب شویم زیرا ایمان داریم که اتفاق خواهد افتاد.
– به جای توجه به مسائل به راه حل ها تمرکز کنیم.
– دلسوزی به حال خود را کنار بگذاریم.
– رسیدن به آزادی بدون نظم و ترتیب شخصی امکان پذیر نیست.

گوینده سخن زیبا : رزا
یک جمله از کتاب آرامش گوسفندی

بعد از یک روز سخت خیساندن خود در وان حمام آرامش بخش است.

نکات قابل ذکر :
از طرف گروه نیک اندیشان کتاب مدیریت زمان و یک دفترچه به جهت تبریک مسئولیت پذیری به رزا تقدیم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تقویت اراده
در جهت تقویت اراده همراهان مطالعاتی را انجام داده بودند و برای این نشست با آمادگی حضور یافته بودند.

مواردی چند در جهت تقویت اراده که همراهان بیان داشتند:

– توجه به نقاط مثبت تقویت اراده
– تلقین به خود
– ایمان
– مقایسه نکردن خود با دیگران
– ایجاد شوق و علاقه در خود
– برنامه ریزی منظم
– انتخاب دوستانی با اراده قوی
– ورزش منظم و مستمر
– جایزه به خود (تشویق)
– محرومیت به خود ( تنبیه )
– در نظر گرفتن توانایی های خود(واقع بین بودن)
– همه کار شدنی است
– استقامت ، پشتکار ، پیگیری
– دوری از ترس
– تمرکز حواس
– شروع از کارهای کوچکتر
– تقسیم کارهای بزرگ به کارهای کوچک تر
– اولویت بندی کارها در تقویت اراده بسیار مهم است.

در این نشست در مورد جدول کارهای فوری و ضروری از کتاب هفت عادت مردمان موثر صحبت شد.
اشاره شد که خواسته ها و نیازها دسته بندی گردند و در این راستا هرم نیازهای دکتر مزلو بررسی شد.

زمان پایان نشست :
پایان نشست با تعیین موضوع نشست بعد در ۷:۳۰ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد به زبان انگلیسی خواهد بود و در مورد مسافرت گفت و شنود خواهیم داشت.

نشست های هفتگی: بحث درباره روابط – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه . درباره روابط صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۶:۰۰ شروع کردیم و همه همراهان به موقع حاضر بودند.
همراهان به ترتیب حضور: زرا – مریم – مونا – ودیعه – سینا
نکته قابل ذکر این که: دو همراه جدید داشتیم.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
If you don’t stand for one thing you will fall for anything.

نکات قابل ذکر :
ابتدا قرار بود که همین موضوع روابط رو به انگلیسی صحبت کنیم که چون همراهان جدیدمان از این موضوع خبر نداشتند، تصمیم گرفتیم که به فارسی صحبت کنیم.
به همین دلیل هم سخن زیبایمان انگلیسی انتخاب شده است.

گفت و شنود آزاد با موضوع : روابط
قبل از این نشست، یک نشست با همین موضوع روابط به انگلیسی با حضور سه نفر از همراهان داشتیم که ابتدا مروری بر آن شد. مراحل نیاز به ارتباط – ایجاد – نگهداری.
– دو هم جنس هم نیاز دارند که با هم ارتباط داشته باشند، مثل دو غیر هم جنس
– عدم برقراری ارتباط با مشکلات شخصیتی رایطه دو طرفه دارد.
– اگر با جنس مخالف ارتباط نداشته باشیم، نمی میریم. بایدی در کار نیست.
– ارتباط یه جور نیازه و اگه برآورده نشود ممکن است به افسردگی و … بیانجامد.
– به ارتباطی علاوه بر پدر و مادر و خواهر و برادر و دوستان هم جنس نیاز داریم.
– این ها هر کدام جای خودشان را دارند.
– عملا در زدگی مجبوریم جایگزینی برای این ها داشته باشیم.
– نمی توان جایگزینی پیدا کرد.
– مجبوریم گاهی کپی برابر اصل را بپذیریم.
– مساله وقتی پیش می آید که کسی که می خواستیم، مثل قبل دیگر حضور ندارد. مثل مرگ یا جدایی
– یادمان باشد که ۹۰ درصد یک قضیه را دید ما به آن تشکیل می دهد و ۱۰ درصد آنرا مساله واقعی در بر می گیرد.
– حد ارتباط با جنس مخالف چیه؟
۱-حد نداره
۲-بستگی به شرایط محیطی و فرهنگی داره
۳-به افراد بستگی داره
۴-محدود به عدم آسیبه
– دید ها (پندار) و عکس العمل ها (رفتار) فرق دارند
– از پایان اغاز کنیم.
– اگر زیادی پایان را ببینیم استرس می گیریم و شاید ادامه ندیم.
– یا به فکر گذشته هستیم یا آینده
– چطور آسیب ها را کاهش دهیم؟
– ما بر اساس دانسته های حالمان تصمیم می گیریم. با رشد بیشتر دانسته هایمان اضافه می شوند.
– مشخص کنیم که از روابط چه هدفی داریم. و دروغ نگوییم.
– با به هم خوردن یک رابطه، اگر ارتباط فرد با خانواده اش مناسب باشد، جایگزینی راحت تر انجام می شود.
– محدودیت های جامعه باعث بیشتر شدن احساس نیاز به جنس مخالف می شود.
– در یک جامعه که هیچ اموزشی نسبت به جنس مخالف داده نشده، پس شناخت نیست. به علت جدایی کنجکاوی هم هست.و این دو کشش را چند برابر می کند.
– آگاهی و شناخت از طرف مقابل برای جلوگیری از آسیب و روابط غلط لازم است.
– دانش – فرهنگ – ظاهر فرد مقابل
– خیابانی نباشد ولی در کنار هم جلو بروند مثل همکار یا هم کلاسی و …(شناخت طولانی مدت غیر هدف دار)
– چون محیطی برای آشنایی نیست، پسرها آشنایی در خیابان را پذیرفته اند ولی دخترها خیر
– نه خیر دخترها هم پذیرفته اند.
– اگر خودت را با یک نفر محدود کنی، زندگی ات را باخته ای: یه روانشناس گفته
– نگهداری رابطه:
۱- پرهیز از بدفهمی. برای روابط بهتر منظورت را واضح بگو و سعی کن منطور واقعی فرد را بفهمی.
۲- شناخت از جنس مخالف. مثلا کتاب بخوانیم
۳- صبور باشیم. هم برای شناخت جنس مخالف هم خصوصیات فرد مقابل تا روابط بهتری داشته باشیم.

زمان پایان نشست :
۷:۳۵ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
راه های تقویت اراده

نشست های هفتگی: راهکارهای عملی معنی زندگی اجتماعی – ۴ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه. موضوع ادامه بحث راهکارهای عملی معنی زندگی اجتماعی بود.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
همراهان به ترتیب حضور: سینا- رزا- ودیعه

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : راهکارهای عملی معنی زندگی اجتماعی
ابتدا مروری بر آنچه که در جلسات قبلی در باب این موضوع سخن رانده بودیم، داشتیم. و راهکارهای عملی معنی زندگی را ادامه دادیم.
-در عرفان با ایجاد درکی خاص که شرط آن اشتیاق است، انسان ها خودشان اتوماتیک عمل کرده و مسایلی را رعایت می کنند.در این جا باید و نبایدی در کار نیست.رسیدن به ادراکات به کتاب خواندن و تمرین کردن نیست.
-اگزیستانسیالیسم هم خوب و بد را برای تک تک موضوعات مشخص نمی کند.مثلا آزادی هر شخص با از بین بردن آزادی دیگران محدود می شود.مثل سیگار کشیدن در جمعی عمومی.پس باید درک ها به افراد گفته شود.
-درک ها می توانند پله پله زیاد شوند یا عمیق شوند.
در ادامه بحث راهکارهای عملی زندگی به مرجع این ادراکات اشاره کردیم:
۱-هوشمندی حاکم بر جهان هستی است.
۲-همه شعور در جایی هست(mind بزرگ) و mind کوچک می تواند ذره ای از آنرا ببیند.
۳-همه دانش ها در ما وجود دارند فقط ما به انها آگاه نیستیم.اگر “هیچ” بشویم به آن کل واقف می شویم
۴-هیچ هوشیای ای (شعوری) در کل وجود ندارد.ما فقط برای بقا، امکانات کاینات را کشف می کنیم، برای زندگی بهتر.
-فقط ما با تفکر و ارایه راهکار، روشهایی برای زندگی بهتر و بقای راحت تر پیدا می کنیم
-عرفان:۱-دلیل تکالیف دینی مثل روزه را توضیح می دهد و در نتیجه بهبودی حاصل می شود۲-اخلاق را با ادراکات همراه می داند و باید و نباید ندارد
-عرفان دینی با عرفان فرق دارد
-ما به هم وصلیم و روی هم اثر می گذاریم
-از مناظر عرفان و دین و علم می شود به موضوعات مختلف نگاه کرد.
-راه کار انسان از ابتدا شامل شناخت اطراف و افراددیگر و تعامل بهتر با محیط و اطراف و دیگران بوده.افرادی که راه کار بیش تری ارایه می دادند،مثلا می شدند جادوگر قبیله و … . به مرور دانش بشری از کاینات رشد کرده و عرفان به وجود آمد (در ادامه جادوگری).الان انسان چون به درک این که همه یکی هستیم ، رسیده است، دست از جادوگری برداشته است.
-عرفان: انسان ها به یک سری خاصیت ها پی بردند و استفاده از آن ها از طریق هیچ شدن است
-فلسفه از داخل عرفان بیرون آمده
-عرفان عمومی نیست پس باید برای چیزی که ناشناخته است،تبلیغ بکنی
-فلسفه به زبان منطق و علم،راه کار ارایه می کند.پس مردم عقلانی راحت قانع می شوند
راه کارهای عملی:
-به نوعی افراد روشن فکر، این فلسفه را “قانون” کنند و در صورت عدم اجرا جریمه کنند
-در آموزش و پرورش آگاهی و آموزش بدهند
-ساختن اصول.مثل این که وجود انسان ارزشمند است + مسیولیت وآزادی + ارزش یک انسان برابر همه انستن هاست و …
-این راهکارهای عملی در این جهت هستند که به هم آسیب نرسانیم و در عین حال از حضور هم در زندگی اجتماعی لذت ببریم
-هر کسی هر کاری که می تونه بکنه
-خودت با رفتار درست الگوی بقیه باشی
-یاد آوری به هم مثلا با ایمیل

زمان پایان نشست :
۷:۲۰ پایان یافت.
جای کیارش خالی! آخه از اول این بحث، جلسات نشست رو با پیگیری دنبال می کرد.

برنامه نشست آینده :
چون نزدیک تعطیلی است، معلوم نیست!

نشست های هفتگی: راهکارهای معنای زندگی اجتماعی – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری کیارش. درباره راهکارهای عملی معنای زندگی اجتماعی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۳۰ عصر
ودیعه – سینا – کیارش

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : راهکارهای عملی معنای زندگی اجتماعی
یکی از همراهان ابتدا رفتارها را به دو دسته زیر تقسیم کرد
۱-رفتارهای اجتماعی
۲-رفتارهای فردی
و راهکار بهتر زندگی کردن را اهمیت به دیگران توصیف کرد
برخورد هر انسان را اینچنین طبقه بندی کرد که:
۱-انسان تنها به خود بیاندیشد و اهمیت دهد
۲-به افرادی که برایش منافعی دارند اهمیت دهد
۳-به همه اهمیت دهد

همراه دیگر معنای زندگی اجتماعی را چنین بیان کرد:
پشتیبانی از هم
و اضافه کرد که داشتن زندگی خوب نیازمند این است که به زندگی دیگران اهمیت دهیم

همراه دیگر به لزوم یک ضمانت اجرایی اخلاق در جامعه اشاره کرد و این ضمانت را تنها در درک انسان از اخلاق دانست
سپس به بیان اصول اگزیستنسیالیسم پرداخت و آنها را ضمانت مناسب جهت اجرای اخلاق در جامعه دانست:
۱-انسان وجود دارد و وجود او ضروری نیست
۲-آزادی
۳-مسئولیت
۴-ارزش یک انسان برابر تمامی انسانهاست

در پایان یکی از همراهان راه رسیدن به ضمانت اخلاقی را عرفان معرفی کرد و ادعا نمود که راه عرفان نیز به ضمانت اخلاق در جامعه می رسد

زمان پایان نشست :
۷:۳۰ عصر

برنامه نشست آینده :
ادامه راهکارهای عملی معنای زندگی اجتماعی

نشست های هفتگی: بحث پیرامون ارتباط – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری سینا . درباره ارتباط به زبان انگلیسی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Sina, Kiarah and Mansour held this session.
We have discussion about Relationship between girls and boys.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارتباط Relationship
We talked about

– Why we need relationship?
– How can we create a relationship?
– How can we countinue our relationship?

زمان پایان نشست :
After session we went to part near the place and continued this negotiation until late.

برنامه نشست آینده :
Next session we talk about practical ways for social living.

نشست های هفتگی: معنی زندگی ۲ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری سینا. درباره معنی زندگی در ادامه جلسه قبل صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ودیعه ، سینا ، کیارش نشست را ساعت ۵:۴۵ آغاز کردند. بهداد ۶:۱۵ به نشست ملحق شد.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : معنی زندگی (ادامه)
در ادامه نشست قبل در مورد منشا پیدایش و معنای زندگی صحبت شد.
نظراتی ارائه گردید که در ادامه ذکر می شوند:
– زندگی معنایی ندارد و هر کس برای بقای خود تلاش می کند و برای زندگی بهتر و با معنی خود معنایی تعریف می کند.
– زندگی معنا دارد و با هدف و معنای خاصی طراحی شده است ولی اینکه ما نمی توانیم معنای زندگی آن را درک کنیم یک حقیقت است.

زمان پایان نشست :

برنامه نشست آینده :
برنامه نشست بعد به زبان انگلیسی خواهد بود و موضوع Relationship پیشنهاد شده است.

نشست های هفتگی: معنای زندگی – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه. درباره معنای زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
شروع: ۵:۴۵
همراهان به ترتیب حضور: ودیعه – سینا – مرتضی – کیارش
ابتدا همه به کیارش، همراه جدید معرفی شدند و او نیز خود را معرفی کرد.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : معنای زندگی
ابتدا مرتضی با خلاصه ای از کتاب انسان در جست و جوی معنا شروع کرد و سپس در مورد معنای زندگی به شرح زیر صحبت کردیم.
-آیا رسیدن به آرامش معنای زندگی است؟ یا شادی؟ یا …
-ناگزیر باید معنایی در رنج بردن یافت چون همواره رنج هایی وجود دارند.
-زندگی اصلا چی هست؟ اول تعریفش بکنیم تا بعد به دنبال معناش بگردیم.
-انسان تنها موجودیه که به خودش آگاهه. بقیه موجودات فقط هستند. ولی انسان زندگی می کنه.
-رد و بدل کردن احساسات و قدرت تفکر، انسان را از بقیه جدا می کند.اگر از احساسات و فکرت بتونی استفاده کنی،از زندگی نباتی ات بیرون اومده ای
-عشقه که انسان رو از بقیه متمایز و برتر می کنه
-زندگی کردن به معنای مسئولیت پذیری،تاثیر گذاری و عشق و … است.
-معنایی که برای رنج پیدا می کنیم، چیزهایی هستند که فقط مخصوص انسان هستند مثل: عشق و مسئولیت پذیری و…(چیزهای متتعالی)
-نیچه:اگر کسی چرایی زندگی را یافته باشد، با هر چه گونه گی ای خواهد ساخت.
-چرایی زندگی جوابی ندارد ولی برای زندگی کردن و خوب زندگی کردن می توان معنایی پیدا کرد.
-زندگی ما چیزی نیست جز حال کردن خود کاینات با لذت بردن ما
-لذت معنای زندگی است
-معنای زندگی، مرگ است.این وسط یک سری رخدادهایی اتفاق می افتد و بعد هم همه چیز تمام می شود.زندگی معنای خاصی ندارد.چیزی نیست که بهش برسیم
-چیزی که در حیوانات نیست،تخیل است و اراده
-کارهایی می کنیم تا “بقا” پیدا کنیم
-گاهی “اراده” ما را مجبور به کارهایی بر خلاف بقا می کنه
-برای اراده کردن،انگیزه نیاز نیست
-چون نمی توانیم برای زندگی دلیل پیدا کنیم،پس بی خیالش می شیم. یعنی صورت مساله رو پاک می کنیم

زمان پایان نشست :
۷:۴۰ پایان یافت.
مرتضی کار داشت و زود تر نشست را ترک کرد.
چون به راه کار های عملی در این رابطه نرسیدیم، در نشست بعدی نیز این موضوع را ادامه خواهیم داد.

برنامه نشست آینده :
همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
سینا دبیر خواهد بود.